Skip to content

KYSYIMME TALOUSJOHDOLTA:
TULEVAT KEHITYSHANKKEET 2021-2023

Päättäjäkysely: Strategy Talk CFO -talk shown osallistujat

Selvitimme Suomen merkittävimpien yritysten talousjohdolta heidän lähivuosien kehityshankkeita sekä koronan vaikutuksia investointisuunnitelmiin. Kyselyyn vastanneet päätöksentekijät ovat Strategy Talk CFO 2021 -talk shown osallistujia.

 

Kaikki kyselyyn vastanneet ovat yrityksensä johtoryhmässä ja yli 30%:lla vastaajista on yli miljoonan euron kehitysbudjetti ensi vuodelle. 

Vastaajien funktio

55% vastaajista työskentelee taloushallinnossa ja 45% yrityksen ylimmässä johdossa.

Eri toimialat ovat kattavasti edustettuina vastaajien keskuudessa. Vastaajat työskentelevät mm.:

» informaatio ja viestintä sektorilla
» rakennusalalla
» terveys- ja sosiaalipalveluissa
» Kiinteistöalan toiminnassa

 

Pandemian vaikutus yrityksen strategiaan & liikevaihtoon

» 23 % sanoo, ettei pandemialla ole ollut juuri vaikutusta organisaationsa strategiaan
» 73 % kertoo, että organisaation strategiaa on jouduttu hieman muokkaamaan pandemian johdosta
» 5 % on joutunut tekemään merkittäviä muutoksia strategiaan.

Vastaajat ovat optimistisia yrityksensä ensi vuoden liikevaihdon kehityksen suhteen. Yli 70 % uskoo liikevaihdon nousevan vuonna 2021 joko hieman tai merkittävästi ja noin neljännes ennustaa liikevaihtonsa pysyvän samalla tasolla kuin tänä vuonna. Vain noin 5% ennustaa liikevaihtonsa laskevan hieman ensi vuonna (vrt. vuoteen 2020).

Kehitysbudjetti vuodelle 2021

Yli 30% vastaajista on yli miljoonan euron kehitysbudjetti ensi vuodelle. Vaikka pandemia on vaikuttanut monen yrityksen vuoden 2020 liikevaihtoon negatiivisesti, yrityksissä investoidaan silti rohkeasti kehityshankkeisiin. Lähes 90% on joko nostanut tai pitää kehitysbudjettinsa aiemmin suunnitellulla tasolla pandemiasta huolimatta – tai sen johdosta.

Pandemian vaikutus ensivuoden kehitysbudjettiin:

» 73 % kehitysbudjetti pysyy samana
» 14 % kehitysbudjettia on nostettu  hieman
» 4% laskee kehitysbudjettia hieman
» vain 9 % laskee kehitysbudjettia merkittävästi

Vastaajista 100% ovat päättävässä asemassa ja kuuluvat yrityksensä johtoryhmään.

Mitkä seuraavista teemoista ovat yrityksellenne ajankohtaisia seuraavan 1-3 vuoden aikana?

Taloushallinnon hankkeiden lisäksi vastaajat investoivat analytiikka, tekoäly & robotiikka sekä tietoturvahankkeisiin seuraavien kolmen vuoden aikana.

» Yli 70% investoi analytiikan kehittämiseen
» 60 % panostavat tekoäly & robotiikka hankkeisiin
» 60 % kertovat tietoturvahankkeiden olevan yrityksensä fokuksessa.

GET INSIDE! Taloushallinto: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Taloushallinnon saralta ajankohtaisimmiksi teemoiksi nousevat talouden ennustaminen sekä taloushallinnon digitalisointi – yli 75% vastaajista investoivat näihin hankkeisiin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös kannattavuuden analysointi sekä taloushallinnon raportointiratkaisut ovat yli 60% fokuksessa lähitulevaisuudessa.

GET INSIDE! Taloushallinto: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Vaikka talouden ennustamisen sekä taloushallinnon digitalisointi ratkaisut ovat suurimmalla osalla vastaajista työnalla, noin 40% vastaajista kokee olevansa melko alkutekijöissä näiden hankkeiden kanssa (asteikolla 1-2/5).

Lisäksi vain 15% kokee olevansa melko pitkällä tai todella pitkällä kannattavuuden analysointiratkaisuiden kanssa.

0 – Aihe ei ole ajankohtainen 1 – Olemme lähtökuopissa 5 – Todella pitkälle viritetty

GET INSIDE! Analytiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Analytiikkahankkeiden osalta raportointi ja dashboardit sekä datan visualisointi nousevat ajankohtaisimmaksi – yli 80% investoivat näihin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös ennustava analytiikka on suurimmalla osalla vastaajista fokuksessa.

GET INSIDE! Analytiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Vaikka raportointi ja dashboard investoinnit ovat fokuksessa suurimmalla osalla vastaajista, ovat hankkeet vielä alkutekijöissä – kaikki vastaajat kertovat olevansa asteikolla 1-3/5 näiden hankkeiden kanssa. Myös datan visualisoinnin kehityshankkeet ovat lähes 60%:lla vastaajista joko alussa tai melko alussa (asteikolla 1-2/5).

 

GET INSIDE! Tekoäly & Robotiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Tekoäly- & analytiikkahankkeista selkeästi ajankohtaisimmaksi nousee koneoppiminen – nämä hankkeet ovat työnalla lähes 80% vastaajista.

Myös ohjelmistorobotiikka, algoritmit ja pilvipalvelut ovat työnalla yli puolilla vastaajista.

GET INSIDE! Tekoäly & robotiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Suurin osa vastaajista kertoo organisaationsa olevan vielä melko alkutekijöissä tekoäly ja robotiikka hankkeiden kanssa – Hankkeita on aloitettu, mutta kehitettävää vielä on.

Mm. algoritmien kehityshankkeet ovat työnalla suurimmalla osalla vastaajista, mutta hankkeet ovat vielä alkutekijöissä – 80% niistä kelle aihe on ajankohtainen, kertoo olevansa täysin tai melko alussa hankkeen kanssa.

 

GET INSIDE! Tietoturva: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Tietoturvahankkeet nousevat vastaajien keskuudessa laajasti – lähes 70%:lle ajankohtaisia hankkeita ovat datan turvallisuus, kyberturvastrategia ja pilvipalveluiden turvallisuus.

Myös digitaaliseen tunnistautumiseen ja allekirjoituksiin investoi yli kolmannes vastaajista.

GET INSIDE! Tietoturva: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Pisimmällä vastaajien keskuudessa ollaan digitaalisten allekirjoitusten lisäksi turvallisuus hankkeissa; verkkojen, datan ja pilvipalveluiden turvallisuus hankkeissa vastaajat arvioivat olevansa keskimäärin asteikolla 3 (asteikolla 0- 5). Vastaajista kukaan ei kuitenkaan arvioinut turvallisuushankkeidensa olevan todella pitkälle viritettyjä – kehitettävää on siis yhä.

GET INSIDE! IT: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Digitaalisten palveluiden kehittäminen sekä prosessien automatisointi on työnalla seuraavan kolmen vuoden aikana yli 60% vastaajista.

Myös CRM-järjestelmiin investoidaan puolissa vastaajien organisaatiosta. Lisäksi ajankohtaisiksi hankkeiksi IT:n osalta nousevat integraatiot ja mobiiliratkaisut. 

GET INSIDE! IT: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Pisimmällä IT-hankkeista ollaan keskimäärin mobiiliratkaisuiden -hankkeissa. Yli 80% kertoo olevansa melko pitkällä tai pitkällä näiden hankkeiden kanssa.

Myös digitaalisten palveluiden kehittämisen hankkeita on jo aloitettu, mutta edelleen yli kolmannes vastaajista kertoo olevansa täysin tai melko alkutekijöissä digipalveluiden kehittämisen kanssa.

Yhteistyökumppanina tavoitat sinulle tärkeimmän kohderyhmän tehokkaasti.

11. TOUKOKUUTA 2021, Live-TV

Se, mitä numerot ei kerro.

400+ CFO:N SHOW!

Osallistujina yli 400 Suomen suurimpien yritysten talousjohtajaa. Mukana edustajat mm.

 • Nokia
 • KONE
 • Cargotec
 • Nordea
 • Sanoma

4 PÄÄTEEMAA

Suoraa puhetta asiasta.

 • Poikkeustilannejohtaminen
 • Strategiatyö
 • Tekoäly & automaatio
 • Kasvu

YHTEISTYÖKUMPPANINA

Tavoita Suomen vaikutusvaltaisimmat talousjohtajat uusin keinoin.

 • Tapaamistakuu: 5-15 ennalta sovittua tapaamista
 • Vapaa verkostoituminen kaikkien osallistujien kanssa
 • Näkyvyys talk shown markkinoinnissa: tavoittaan maanlaajuisesti yli 5 000 kohderyhmän edustajaa.
 • Mahdollisuus saada edustajanne Hjalliksen haastateltavaksi talk shown ohjelmaan.
 • PoweredBy -sessio.
 • Mainosaikaa talk shown mainoskatkolla.
 • Osallistujalista yhteystietoineen käyttöösi talk shown jälkeen

Mietitään teille sopivin kumppanuusratkaisu.

Tutustu lisää Strategy Talk CFO -talk showhun täältä.