Skip to content

Selvitimme kiinteistöalan päättäjiltä heidän lähivuosien kehityshankkeita.

Lataa koko raportti.

Selvitimme kiinteistöalan ylimmältä johdolta heidän lähivuosien kehityshankkeita. Kyselyyn vastanneet olivat Real Estate Forum 2021 -tapahtumaan osallistuvia kiinteistöalan päätöksentekijöitä.

Kyselyyn vastanneista noin 90% ovat päättävässä asemassa. 35 %:lla on budjetoitu yli miljoonan euron vuosittainen kehitysbudjetti.

Kiinteistökehityshankkeiden lisäksi kohderyhmän fokuksessa on digitaalisten palveluiden kehitys, tekoäly & robotiikka, asiakaskokemus ja analytiikka. Seuraavan kolmen vuoden aikana, vastaajista:

  • »  82 % investoi kiinteistökehityshankkeisiin
    » 58 % investoivat asiakaskokemusratkaisuihin
    » 55 % vastaajista investoi tekoäly & robotiikka hankkeisiin
    » 52 % panostavat erityisesti digitaalisiin palveluihin
    » 39 % kehittävät analytiikkaratkaisujaan

GET INSIDE! Kiinteistökehitys: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Real Estate Forum 2021 -päättäjäraportti

Lataa alta raportti kiinteistöalan päättäjien lähivuosien kehityshankkeista.