Skip to content

TUTKIMUS REAL ESTATE FORUM -TAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN KEHITYSHANKKEISTA

Päättäjäkysely 2020

Selvitimme kiinteistöalan ylimmältä johdolta heidän lähivuosien kehityshankkeita. Kyselyyn vastasi 40% Real Estate Forum 2020 -tapahtumaan osallistuvista kiinteistöalan päätöksentekijästä.

”Perinteisesti konservatiivisen kiinteistöalan on aika uudistua.”

Vastaajien funktio

Vastaajien päätöksentekoasema

Vuosittainen kehityshankkeisiin käytettävissä oleva budjetti

 

 

Kyselyyn vastanneista yli 90% ovat päättävässä asemassa. 30%:lla on budjetoitu ensi vuodelle yli miljoonan euron kehitysbudjetti.

 

 

 

Kiinteistökehityshankkeiden lisäksi kohderyhmän fokuksessa on tekoäly, robotiikka ja analytiikka – 50% vastaajista nostaa tekoälyn & robotiikan ja 30% vastaajista analytiikan kehittämisen kehityskohteikseen.

Mitkä seuraavista teemoista ovat ajankohtaisia seuraavan 1-3 vuoden aikana?

GET INSIDE! Kiinteistökehitys: Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

 

GET INSIDE! Kiinteistökehitys: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa

 

1: Lähtökuopissa –  5: Todella pitkälle viritetty

”Seuraavana fokuksessa on kiinteistön yleisten tilojen älyratkaisut, viihtyvyyden lisäys energiaa säästävästi sekä tunnelmien luonti tekniikan avulla.”

”Rakentamisen tietomallin käyttäminen ylläpidossa on yhtenä kehityshankkeenamme, mutta olemme vielä alkumetreillä.”

GET INSIDE! Tekoäly & robotiikka: Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

 

 

 

Erityisesti kohderyhmää kiinnostavat automatisointi ja älykkäät automaatioratkaisut – jopa 70% nimeää nämä yhdeksi ajankohtaisimmista hankkeistaan seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös koneoppiminen nousee vastaajien keskuudessa – 30% vastaajista aikoo hyödyntää koneoppimista kiinteistöalalla lähitulevaisuudessa.

 

Tekoälyn ja robotiikan hankkeiden kanssa ollaan vielä alkutekijöissä – vastaajat eivät koe hyödyntävänsä tekonologioita vielä kovinkaan hyvin. Pisimmällä ollaan älykkään automaation ja automatisoinnin hankkeissa.

Kolmasosa kertoo panostavansa koneoppimisen hankkeisiin lähitulevaisuudessa, mutta näiden hankkeiden kanssa ollaan vielä lähtökuopissa.

GET INSIDE! Tekoäly & robotiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa

1: Lähtökuopissa –  5: Todella pitkälle viritetty

GET INSIDE! Analytiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

 

 

 

Analytiikan hankkeista ajankohtaisimmiksi nousee selkeästi ennustava analytiikka – jopa 75% vastaajista kertoo tämän olevan yrityksensä fokuksessa seuraavan 1-3 vuoden aikana.

Myös raportointi ja dashboard -hankkeet ovat ajankohtaisia kiinteistöpäättäjien keskuudessa, lähes 70% vastaajista panostaa näihin lähitulevaisuudessa.

 

 

 

Pisimmällä analytiikan hankkeissa vastaajat kokevat olevansa datan varastoinnin sekä raportoinnin ja dashboardien kanssa. Big Data -hankkeet nousevat vastaajien kesken yhdeksi ajankohtaisimmista analyytiikan hankkeista, mutta keskimäärin nämä hankkeet ovat vasta alkutekijöissä tai  ei edes aloitettu vielä.

GET INSIDE! Analytiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa

1: Lähtökuopissa –  5: Todella pitkälle viritetty

Professio – myynnin kasvun paras kaveri.

Kumppanina pääset vaikuttamaan suoraan sinulle tärkeimpiin päättäjiin.

 

26. ELOKUUTA | Wanha Satama, Helsinki

The next level of real estate business.

200+ OSALLISTUJAA

 • Kiinteistöjohtaja & -päällikkö
 • Kiinteistökehitysjohtaja
 • Kiinteistösijoittajat
 • Tekninen johtaja, toimitilajohtajat, työympäristöjohtaja
 • Rakennusyhtiöt, kiinteistömanageeraus, arkkitehdit

3 PÄÄTEEMAA

 • Kiinteistöt & kehittäminen
 • Työn murros & tulevaisuuden toimitilat
 • Älyratkaisut

TAPAHTUMAKUMPPANINA 

 • Tapaat kiinteistöpäättäjät valtakunnallisesti one-to-one -tapaamisissa
 • Pääset puhumaan vaikuttavasti kohdennetulle päättäjäjoukolle
 • Kohdennettu näkyvyys markkinoinnissa

Ota yhteyttä!

Mietitään teille sopivin kumppanuusratkaisu.

Lataa tapahtuman osallistujaprofiili!

Real Estate Forum -Osallistujaprofiili

Lataa Real Estate Forum 2020 -tapahtuman osallistujaprofiili alta.

Profiili päivitetty 10.6.2020