Skip to content

KYSYIMME KIINTEISTÖALAN PÄÄTTÄJILTÄ:
TULEVAT KEHITYSHANKKEET 2021-2023

Päättäjäkysely: Real Estate Forum 2021 -osallistujat

Selvitimme kiinteistöalan ylimmältä johdolta heidän lähivuosien kehityshankkeita. Kyselyyn vastanneet ovat Real Estate Forum 2021 -tapahtumaan osallistuvia kiinteistöalan päätöksentekijöitä.

Vastaajien funktio

Vastaajien toimiala

Eri toimialat ovat kattavasti edustettuina vastaajien keskuudessa. Vastaajat työskentelevät mm.:

» 41 % Kiinteistöalalla
» 17 % Julkisella sektorilla
» 9 % Rakennusalalla
» 9 % Rahoitus- ja vakuutussektorilla
» 6 % Kaupanalalla
» 6 % Informaatio ja viestintäsektorilla

Vastaajien päätöksentekoasema

Liikevaihtoennuste

Vastaajat ovat optimistisia yrityksensä tämän vuoden liikevaihdon kehityksen suhteen. Noin 45 % uskoo liikevaihdon nousevan vuonna 2021 joko hieman tai merkittävästi ja yli 50 % ennustaa liikevaihtonsa pysyvän samalla tasolla kuin viime vuonna. 3 % ennustaa liikevaihtonsa nousevan merkittävästi tanä vuonna.

Vastaajat työskentelevät pääosin päättävässä asemassa yrityksensä ylimmässä johdossa.

Kehitysbudjetti vuodelle 2021

Suurimmalla osalla vastaajista (61%) pandemia ei ole vaikuttanut suunniteltuihin kehityshankkeisiin. 24%:lla  vastaajista kehityshankkeiden aloitusta on viivästytetty, kun taas 15% on aloittanut uusia kehityshakkeita pandemian johdosta. 

» 3 %  kehitysbudjettia on nostettu  hieman
» 82 % kehitysbudjetti pysyy samana

» 12 % laskee kehitysbudjettia hieman
» vain 3 % laskee kehitysbudjettia merkittävästi

”Jatkamme tavoitetta kohti hiilineutraalisuutta. Asennamme lisää aurinkovoimaa. Kiinteistöjen ylläpidon puolella jatkamme kehitystä edelleen kustannus/laatu näkökulmasta.”

Mitkä seuraavista teemoista ovat yrityksellenne ajankohtaisia seuraavan 1-3 vuoden aikana?

Kiinteistökehityksen ohella seuraavat teemat nousevat vastaajien keskuudessa; asiakaskokemus, tekoäly & robotikka, analytiikka ja digitaaliset palvelut.

»  82 % investoi kiinteistökehityshankkeisiin
» 58 % investoivat asiakaskokemusratkaisuihin
» 55 % vastaajista investoi tekoäly & robotiikka hankkeisiin
» 52 % panostavat erityisesti digitaalisiin palveluihin
» 39 % kehittävät analytiikkaratkaisujaan

GET INSIDE! Kiinteistökehitys: Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Kiinteistökehittämisen hankkeiden osalta yli 80 % vastaajista investoivat kiinteistöjen energiatehokkuuteen seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös rakennushankkeiden hallintaratkaisut sekä kiinteistöpalvelut ovat kehityksen alla noin puolilla vastaajista.

 

GET INSIDE! Kiinteistökehitys: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa

Vaikka kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen on työnalla suurella osalla vastaajista, vain 35 % vastaajista kertoo olevansa melko tai todella pitkällä hankkeiden kanssa. Myös rakennushankkeiden hallintaratkaisuissa noin 75 % vastaajista kertovat olevansa tasolla 1-3/5 – eli kehitettävää siis löytyy.

Pisimmällä ollaan kiinteistöjen turvallisuus sekä lukitushankkeiden kanssa.

GET INSIDE! Asiakaskokemus: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Lähes 80 % vastaajista investoi asiakaskokemuksen mittaamisen ratkaisuihin seuraavan 3 vuoden aikana. Lisäksi asiakkuuden analytiikkaratkaisut ovat työnalla lähes puolilla vastaajista.

Myös konsepti- ja palvelumuotoilu- sekä asiakasymmärryksen ratkaisuihin ja asiakaspolun optimointiin investoidaan yli 40 %:ssa vastaajien organisaatioissa.

GET INSIDE! Asiakaskokemus: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Vaikka suurin osa vastaajista kertoo investoivansa asiakaskokemuksen mittaamisen ja asiakkuuden analytiikkaratkaisuihin, yli puolet kokevat olevansa silti joko täysin tai melko alussa hankkeiden kanssa.

Kehitettävää riittää myös asiakaspolun optimoinnin sekä asiakasymmärryksen ratkaisuiden kanssa – noin 90% vastaajista arvioivat olevansa asteikolla 1-3/5 näiden hankkeiden kanssa.

 

GET INSIDE! Tekoäly & Robotiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Tekoäly & analytiikkahankkeista ajankohtaisimmaksi nousee älykäs automaatio – nämä hankkeet ovat työnalla yli 60 %:lla vastaajista.

Lisäksi yli 40 % panostaa algoritmeihin ja ohjelmistorobotiikkaan.

 

GET INSIDE! Tekoäly & Robotiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Lähes puolet niistä, kelle älykkään automaation hankkeet ovat ajankohtaisia, kokevat olevansa vielä täysin tai melko alkutekijöissä hankkeiden kanssa.

Myös yli 65 % RPA -projektien kanssa työskentelevissä ovat projektien kanssa vielä lähtökuopissa (asteikolla 1-2/5).

GET INSIDE! Digitaaliset palvelut: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Digitaalisten palveluiden alta ajankohtaisimmiksi hankkeiksi nousevat digitaalinen asiakaskokemus, prosessien digitalisointi sekä digitaaliset liiketoimintamallit ja alustat – nämä projektit ovat työnalla puolella vastaajista seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös käyttäjäkokemuksen parantaminen sekä erilaisten mobiilipalveluiden kehittäminen ovat ajankohtaisia yli 40 %:lla vastaajista.

GET INSIDE! Digitaaliset palvelut: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Vaikka prosessien digitalisointi on työnalla noin 60%:lla vastaajista, silti näiden parissa työskentelevistä yli 40 % kertoo olevansa hankkeiden kanssa melko tai täysin alussa (asteikolla 1-2/5).

Myös digitaalisen asiakaskokemuksen parantamiseen panostavista vain 20 % kokee olevansa melko tai todella pitkällä näiden hankkeiden kanssa. Loput 80 % ovat arvioivat olevansa tasolla 1-3/5 – kehitettävää siis vielä löytyy.

GET INSIDE! Analytiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Ennustavan analytiikan ratkaisut ovat työnalla seuraavan kolmen vuoden aikana lähes 70 % vastaajista.

Raportointi ja dashboard, datan visualisointi sekä reaaliaikaisen analytiikan ratkaisuihin investoidaan yli puolissa vastaajien organisaatiosta.

GET INSIDE! Analytiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Kaikki ennustavan analytiikan ratkaisuiden parissa työskentelevistä kokevat olevansa hankkeiden kanssa tasolla 1-3/5 – kehitettävää siis löytyy.

Myös reaaliaikaisen analytiikan ratkaisuiden parissa työskentelevistä 75 % kokee olevansa melko tai täysin alkutekijöissä hankkeiden kanssa.

Tapahtumakumppanina tavoitat sinulle tärkeimmän kohderyhmän tehokkaasti.

8.9.2021 | Virtuaalitapahtuma

KIINTEISTÖALAN SUUNTAVIIVAT MÄÄRITETÄÄN SYYSKUUSSA.

200+ OSALLISTUJAA

Kiinteistöpäättäjät koottuna valtakunnallisesti:

 • Kiinteistöjohtaja, kiinteistöpäällikkö
 • Kiinteistökehitysjohtaja
 • Kiinteistösijoittajat
 • Tekninen johtaja
 • Toimitilajohtajat, työympäristöjohtaja, -suunnittelija
 • Rakennusyhtiöt, kiinteistömanageeraus, arkkitehdit

3 PÄÄTEEMAA

 • Kiinteistön ylläpito & huolto, korjausrakentaminen
 • Kiinteistön johtaminen & kehittäminen 
 • Vastuullisuus & käyttäjälähtöisyys 

TAPAHTUMAKUMPPANINA

Mahdollisuus tavoittaa ja vaikuttaa päättäjiin.

 • Tapaamistakuu: 5-15 ennaltasovittua tapaamista
 • Vapaa verkostoituminen kaikkien osallistujien kanssa
 • Näkyvyys tapahtuman markkinoinnissa: tavoittaan maanlaajuisesti 20 000 kohderyhmän edustajaa.
 • Mahdollisuus puheenvuoroon tapahtuman ohjelmassa.
 • Osallistujalista yhteystietoineen käyttöösi tapahtuman jälkeen
 • Dataraportti osallistujista ja tapahtuman onnistumisesta tapahtuman jälkeen.

Mietitään teille sopivin kumppanuusratkaisu.

Lue lisää Real Estate Forum 2021 -tapahtumasta täältä.