Skip to content

Liiketoimintamuotoilun työkalupakki tuotekehittäjille

13.-14.9.2023 | Hybriditoteutus: Espoo & etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Tuloksellisen kehitystyön rakentajana.

Haluatko parantaa tuotekehitystäsi ja saavuttaa kilpailuetua muuttuvassa toimintaympäristössä?

Liiketoimintamuotoilun työkalupakki tuotekehittäjille -koulutuksessa osallistujat saavat perustason ymmärryksen liiketoimintamuotoilusta, sen hyödyistä liiketoiminnalle sekä käyttökohteista.

Koulutuksessa käydään läpi muotoilun perusperiaatteet, mutta painotus on vahvasti muotoilun liiketoimintanäkökulmassa: kuinka kerätään ja käytetään aidosti hyödyllistä asiakasymmärrystä ja tehdään kehitystyötä, joka tuottaa konkreettista ja mitattavaa kilpailuetua. 

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii kaikille tuotekehitystä tekeville. Voit olla esimerkiksi tuoteomistaja, tuotepäällikkö tai tuotekehityspäällikkö.

OSTA LIPUT  
Koulutus järjestetään hybiriditoteutuksena. Valitse osallistutko etänä vai paikan päällä. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

OPI

hyödyntämään liiketoimintamuotoilua kehitystyössä.

KÄYTÄ

muotoiluajattelua ja -prosessia priorisoinnin mahdollistajana.

SISÄISTÄ

kuinka hyödynnät asiakassegmentointia kehitystyössä.

KEHITÄ

liiketoimintamallia ja tuota uutta kilpailuetua.

Ohjelma

keskiviikko 13.9.

 • 8.30
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • 8.55
 • Hyvää huomenta! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • 9.10
 • Intro ensimmäiseen koulutuspäivään
 • Mitä lisäarvoa liiketoimintamuotoilu tuottaa kehitystyöhön? 
 • Mitä tarvitaan, jotta liiketoimintamuotoilua voidaan onnistuneesti hyödyn
 • Oman tiimin / organisaation liiketoimintamuotoiluvalmiuksien tunnistaminen
Director, Strategic Design & Digital Transformation – Knowit Insight Oy

Riikka Pasanen

Riikka Pasanen on liiketoiminnan kehittämisen, palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen suunnittelun ammattilainen, jolla on yli 20 vuoden kokemus tuloksellisesta työskentelystä merkittävien julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Riikan ydinosaamista on mm. muutosjohtaminen ja ihmislähtöisten toimintamallien suunnittelu, strategiat ja visiotyö, sekä muotoilun hyödyntäminen teknologia- ja datahankkeiden suunnittelussa.

 • Pienryhmätehtävien tavoitteet
 • Kehityshaasteiden esittely
 • Pienryhmien muodostus
Senior Business Designer - Knowit Insight Oy

Elsa Nurmi

Elsa Nurmi on digitaalisen transformaation asiantuntija ja liiketoimintamuotoilija, jolla on vuosikymmenen kokemus ihmislähtöisestä prosessien kehittämisestä sekä digitalisoinnista. Elsan ydinosaamista ovat erityisesti erilaisen tiedon keräämiseen ja käytettäväksi tuomiseen liittyvät digitalisaatiohankkeet, joissa tuodaan tieto näkyväksi ja valjastetaan se organisaation hyötykäyttöön.

 • 10.30
 • Kahvitauko
 • Muotoiluajattelu: Mitä hyötyä ajattelutavan muutoksesta on tuoteomistajille?  
 • Muotoiluprosessi vaihe vaiheelta 
Director, Strategic Design & Digital Transformation – Knowit Insight Oy

Riikka Pasanen

Riikka Pasanen on liiketoiminnan kehittämisen, palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen suunnittelun ammattilainen, jolla on yli 20 vuoden kokemus tuloksellisesta työskentelystä merkittävien julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Riikan ydinosaamista on mm. muutosjohtaminen ja ihmislähtöisten toimintamallien suunnittelu, strategiat ja visiotyö, sekä muotoilun hyödyntäminen teknologia- ja datahankkeiden suunnittelussa.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Segmentoinnin hyödyt ja sudenkuopat: Kuinka tunnistaa kannattavimmat asiakasryhmät ja niiden ominaisuudet? 
 • Menetelmävalinnat: Miten tunnistaa omaan tarpeeseen parhaiten sopivat segmentointimetodit? 
 • Tunnistamisesta toteuttamiseen: Esimerkkicase asiakassegmentoinnista tuotekehitystyön perustana 
Senior Business Designer - Knowit Insight Oy

Elsa Nurmi

Elsa Nurmi on digitaalisen transformaation asiantuntija ja liiketoimintamuotoilija, jolla on vuosikymmenen kokemus ihmislähtöisestä prosessien kehittämisestä sekä digitalisoinnista. Elsan ydinosaamista ovat erityisesti erilaisen tiedon keräämiseen ja käytettäväksi tuomiseen liittyvät digitalisaatiohankkeet, joissa tuodaan tieto näkyväksi ja valjastetaan se organisaation hyötykäyttöön.

 • 14.15
 • Kahvitauko
 • 14.30
 • Harjoitus
 • Tuotteistaminen suunnittelun raamit
 • Pienryhmätehtävä 1: Oman pienryhmän tarpeisiin sopivan asiakassegmentointimallin luominen 
 • Pienryhmätuotosten esittely 
 • Mitkä asiat on helppoa omaksua; mikä haastavat ajattelua eniten?
Director, Strategic Design & Digital Transformation – Knowit Insight Oy

Riikka Pasanen

Riikka Pasanen on liiketoiminnan kehittämisen, palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen suunnittelun ammattilainen, jolla on yli 20 vuoden kokemus tuloksellisesta työskentelystä merkittävien julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Riikan ydinosaamista on mm. muutosjohtaminen ja ihmislähtöisten toimintamallien suunnittelu, strategiat ja visiotyö, sekä muotoilun hyödyntäminen teknologia- ja datahankkeiden suunnittelussa.

 • 16.00
 • Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

torstai 14.9.

 • 8.30
 • Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • 8.55
 • Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • 9.00
 • Intro toiseen koulutuspäivään
 • Segmentistä oikeiden haasteiden tunnistamiseen: Mikä tuottaa arvoa keskeisimmille asiakasryhmillemme? 
 • Pienryhmätehtävä 2: Omaan kehityshaasteeseen liittyvän menetelmän valinta ja työstäminen 
Senior Business Designer - Knowit Insight Oy

Elsa Nurmi

Elsa Nurmi on digitaalisen transformaation asiantuntija ja liiketoimintamuotoilija, jolla on vuosikymmenen kokemus ihmislähtöisestä prosessien kehittämisestä sekä digitalisoinnista. Elsan ydinosaamista ovat erityisesti erilaisen tiedon keräämiseen ja käytettäväksi tuomiseen liittyvät digitalisaatiohankkeet, joissa tuodaan tieto näkyväksi ja valjastetaan se organisaation hyötykäyttöön.

 • 10.30
 • Kahvitauko
 • Haasteesta innovaatioon: Kuinka luoda uutta lisäarvoa keksimättä pyörää uudelleen? 
 • Pienryhmätehtävä 3: Omaan kehityshaasteeseen liittyvän innovaatiosuunnitelman työstäminen 
Director, Strategic Design & Digital Transformation – Knowit Insight Oy

Riikka Pasanen

Riikka Pasanen on liiketoiminnan kehittämisen, palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen suunnittelun ammattilainen, jolla on yli 20 vuoden kokemus tuloksellisesta työskentelystä merkittävien julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Riikan ydinosaamista on mm. muutosjohtaminen ja ihmislähtöisten toimintamallien suunnittelu, strategiat ja visiotyö, sekä muotoilun hyödyntäminen teknologia- ja datahankkeiden suunnittelussa.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Innovaatiosta kannattavaan liiketoimintaa: Kuinka hyödyntää muotoilua kannattavan liiketoimintamallin luomiseen? 
 • Pienryhmätehtävä 4: Omaan kehityshaasteeseen liittyvän liiketoimintamallin muodostaminen 
Director, Strategic Design & Digital Transformation – Knowit Insight Oy

Riikka Pasanen

Riikka Pasanen on liiketoiminnan kehittämisen, palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen suunnittelun ammattilainen, jolla on yli 20 vuoden kokemus tuloksellisesta työskentelystä merkittävien julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Riikan ydinosaamista on mm. muutosjohtaminen ja ihmislähtöisten toimintamallien suunnittelu, strategiat ja visiotyö, sekä muotoilun hyödyntäminen teknologia- ja datahankkeiden suunnittelussa.

 • 14.15
 • Kahvitauko
 • Pienryhmien tuotosten esittely 
 • Palautekierros: Mitä opimme muilta tiimeiltä?  
Director, Strategic Design & Digital Transformation – Knowit Insight Oy

Riikka Pasanen

Riikka Pasanen on liiketoiminnan kehittämisen, palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen suunnittelun ammattilainen, jolla on yli 20 vuoden kokemus tuloksellisesta työskentelystä merkittävien julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Riikan ydinosaamista on mm. muutosjohtaminen ja ihmislähtöisten toimintamallien suunnittelu, strategiat ja visiotyö, sekä muotoilun hyödyntäminen teknologia- ja datahankkeiden suunnittelussa.

 • Kuinka vien oppimani käytäntöön omassa organisaatiossani?
Senior Business Designer - Knowit Insight Oy

Elsa Nurmi

Elsa Nurmi on digitaalisen transformaation asiantuntija ja liiketoimintamuotoilija, jolla on vuosikymmenen kokemus ihmislähtöisestä prosessien kehittämisestä sekä digitalisoinnista. Elsan ydinosaamista ovat erityisesti erilaisen tiedon keräämiseen ja käytettäväksi tuomiseen liittyvät digitalisaatiohankkeet, joissa tuodaan tieto näkyväksi ja valjastetaan se organisaation hyötykäyttöön.

 • 16.00
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttajat

Director, Strategic Design & Digital Transformation – Knowit Insight Oy

Riikka Pasanen

Riikka Pasanen on liiketoiminnan kehittämisen, palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen suunnittelun ammattilainen, jolla on yli 20 vuoden kokemus tuloksellisesta työskentelystä merkittävien julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Riikan ydinosaamista on mm. muutosjohtaminen ja ihmislähtöisten toimintamallien suunnittelu, strategiat ja visiotyö, sekä muotoilun hyödyntäminen teknologia- ja datahankkeiden suunnittelussa.

Senior Business Designer - Knowit Insight Oy

Elsa Nurmi

Elsa Nurmi on digitaalisen transformaation asiantuntija ja liiketoimintamuotoilija, jolla on vuosikymmenen kokemus ihmislähtöisestä prosessien kehittämisestä sekä digitalisoinnista. Elsan ydinosaamista ovat erityisesti erilaisen tiedon keräämiseen ja käytettäväksi tuomiseen liittyvät digitalisaatiohankkeet, joissa tuodaan tieto näkyväksi ja valjastetaan se organisaation hyötykäyttöön.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Koulutuksen hinnat

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 799 €
Yksityinen sektori: 1149 €

Voimassa 14.7.2023 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 849 €
Yksityinen sektori: 1199 €

Voimassa 11.8.2023 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 899 €
Yksityinen sektori: 1249 €

Voimassa 13.9.2023 asti.
OSTA LIPUT

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Olisiko teitä tulossa useampi?

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET