Skip to content

15.2.2024 | Hybriditapahtuma: Keilaranta 1, Espoo

LIPUTOHJELMA

#sosiaalialanjohtajajakehittäjä

Mitä sosiaalialan kentällä tapahtuu juuri nyt ja tulevaisuudessa?

Sosiaalialan johtaja & kehittäjä 2024 -tapahtuma käsittelee alan tämän hetken kuumimpia puheenaiheita ja antaa sinulle työkalut menestyksekkään sosiaalihuollon johtamiseen ja kehittämiseen.

Vuoden 2024 ohjelmassa fokuksessa ovat mm:

1. Miten saada sosiaalihuolto näkyväksi hyvinvointialueilla?
2. Mitkä ovat sosiaalihuollon laatuvaatimukset vuonna 2024?
3. Miten käyttää tekoälyä vastuullisesti sosiaalialalla?
4. Millaista on asiakasturvallinen sosiaalihuolto?
5. Mitkä ovat kanta-palveluiden hyödyt sosiaalihuollon näkökulmasta?

Ole mukana verkostoitumassa, keskustelemassa ja vaikuttamassa kollegoidesi kanssa ympäri Suomen, kuinka rakentaa, kehittää ja johtaa sosiaalialan palveluita vastaamaan paremmin muutoksiin sekä tulevaisuuden tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Katso uunituore ohjelma – ja varmista paikkasi tapahtumassa.

OSTA LIPUT

 
Super Early Bird -liput ovat myynnissä – varmista omasi ajoissa ennen hintojen nousemista.
 
Saat myös -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmille.

Tutustu puhujakaartiin.

Meillä oletusarvona on aina huippupuhujat ja ajankohtaisuus! Tapahtuma tarjoaa sinulle sisältöä, joka antaa paljon tuoretta ajateltavaa sekä itsesi että koko organisaatiosi toimintojen kehittämiseen. Katso tästä ketkä nousevat lavalle 2024.

sosiaalipolitiikan professori, Helsingin yliopisto

Anne Kouvonen

Anne Kouvonen on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori ja kansanterveystieteen dosentti ja toimii sosiaalipolitiikan professorina Helsingin yliopistossa. Aiemmin hän työskenteli vuosikymmenen ajan tutkimus- ja opetustehtävissä brittiläisissä yliopistoissa. Kouvosen tämänhetkisiä tutkimusalueita ovat sosioekonomiset ja ammattiluokkien väliset terveyserot, työterveys, sote-alan työntekijöiden mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot sekä maahan muuttaneiden terveys ja hyvinvointi.

 

kuva: Veikko Somerpuro

kokenut asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja

Susanna Paloheimo

Susanna Paloheimo on muutosjohtamisen ja asiakaskokemusten parantamisen ammattilainen. Hänellä on kokemuksen mukanaan tuoma taito nähdä se kuuluisa iso kuva, jonka hän sanoittaa vetoaviksi tarinoiksi ja muokkaa tavoitteellisiksi osaprojekteiksi. Susannan vahvuuksia ovat näkemyksellisyys, innostaminen ja rohkeus. Hän hyödyntää työssään viestintää monin eri tavoin. Susanna on toiminut Attendolla vuoden 2020 alusta – vuoteen 2022 asiakaskokemus- ja viestintäjohtajana.

Sotealan hierarkisen, tuotantoon keskittyvän kulttuurin muuttaminen asiakas- ja palvelukeskeiseksi on Susannalle sydämen asia. Hän uskoo, että henkilöstökokemuksen on oltava kunnossa, jotta asiakaskokemus voi olla huippuluokkaa. Hyvinvoiva Suomi ansaitsee tulla päivitetyksi versioon 2.0 – ja se tapahtuu yhdistämällä parhaat julkiset ja yksityiset voimat.

ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja yrittäjä

Anna Niemelä

Anna Niemelä on yrittäjä ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Hänellä on pitkä kokemus asiantuntijatyön johtamisesta. Yrittäjänä hän auttaa organisaatioita rakentamaan toimivaa arjen työelämää ja toteuttamaan erilaisuuden huomioivaa johtamista. Neurokirjon kokonaisuudessa hän on perehtynyt etenkin aikuisten ADHD:hen ja työelämään.

Dosentti, terveystieteiden tohtori, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasturvallisuuden työelämäprofessori Turun Yliopisto

Hanna Tiirinki

Dosentti, terveystieteiden tohtori Hanna Tiirinki toimii sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasturvallisuuden työelämäprofessorina Turun Yliopistossa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuustutkinnan johtavana tutkijana Onnettomuustutkintakeskuksessa. Hänellä on pitkä tutkimus- ja kehittämiskokemus asiakaslähtöisen hyvinvointipalvelujärjestelmän sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laadun ja vaikuttavuuden teemoista, jotka kytkeytyvät vahvasti asiakas- ja potilasturvallisuuden erityiskysymyksiin.

Chief Innovation Officer, Kela

Janne Pulkkinen

Janne Pulkkinen on toiminut Kelassa nykyisessä roolissaan vuodesta 2018. Päätehtävänään hänellä on ollut Kelan muotoilu & innovaatio kyvykkyyttä edistävän innovaatioyksikön perustaminen, sekä organisaatiotasoisen innovaatiotoiminnan edistäminen. Erityisesti hän on kiinnostunut, kuinka data ja uudet nousevat teknologiat valjastetaan parhaiten palvelemaan asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa. Lisäksi hän on kiinnostunut,  kuinka asiakaslähtöinen ja systemaattinen ennakointi –ja innovaatiotoiminta saadaan parhaiten tukemaan organisaation strategista muutoskyvykkyyttä ja organisaatiokulttuuria.

monikulttuurisuuden laaja-alainen ja kokenut asiantuntija & kouluttaja

Saynur Soramies

Saynur luennoi ja kouluttaa monikulttuuristen työympäristöjen johtamisesta ja maahanmuuttajien kohtaamisesta sote-alalla. Hän on erikoistunut psykoterapiaan ja monikulttuuriseen hoitotyöhön sekä työskennellyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirin monikulttuurisuuskoordinaattorina. Saynur on ensimmäinen henkilö Suomessa, joka on kehittänyt terveydenhuollolle monikulttuurisuuskoordinaattorin työnkuvan. Hän on koulutukseltaan sairaanhoitaja, ja suorittanut myös sote-alan kehittämisen ja johtamisen Yamk tutkinnon sisältäen monikulttuuristen työympäristöjen johtamiseen sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyviä opintoja.

Saynur syntyi ja kasvoi Saksassa, suoritti Istanbulissa lukion ja opiskeli Saksassa sairaanhoitajaksi ja muutti Suomeen vuonna 2004. Opittuaan suomen kielen ja kulttuurin, hän aloitti työelämänsä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa sairaanhoitajana ja oppi näkemään yhteiskunnan toiminnan suomalaisten silmin ja ammattilaisten kohtaamat haasteet eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa.

liiketoiminnan asiantuntija, sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto, Kanta, Kela tietopalvelut

Jaana Nissilä

Jaana Nissilä (Sosionomi YAMK) toimii Kelan Kanta-palveluissa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston liiketoiminnan asiantuntijana

sote-organisaatioiden käyttöönottojen tuen parissa. Tällä hetkellä hän toimii Kanta-palvelujen palvelutoiminnan päällikön sijaisena.

Hän haluaa olla mukana luomassa suomalaisen yhteiskunnan digitaalista tulevaisuutta. Hän näkee, että digitalisaatio mahdollistaa tulevaisuuden johtamisen,

uusien työtapojen kehittämisen ja toimimisen lähellä asiakasta. Nissilä haluaa kuitenkin korostaa, ettei kyseessä ole pelkästään tekniikka vaan erityispaino on

prosesseilla ja uusilla tekemisen tavoilla. Hän näkee, että palveluista tulee rakentaa toimivia kokonaisuuksia, jotka ovat selkeitä ja tehty asiakkaan lähtökohdista käsin.

Hän uskoo vahvasti siihen, että osallistaminen ja sen eri menetelmät luovat empatiaa, jonka avulla voidaan kehittää parhaimmat palvelut ja toimivimmat prosessit ja tässä hän haluaa ehdottomasti olla mukana.

erikoissuunnittelija, YTM, tieto ja tiedonhallinnan ohjaus, THL

Ida-Lotta Sandström

Ida-Lotta työskentelee erikoissuunnittelijana THL:ssä Sosiaalihuollon tieto ja tiedonhallinta -yksikössä. Hän on erityisen kiinnostunut sosiaalihuollon digitalisaatiosta ja työkseen pyrkii muun muassa etsimään ratkaisuja sosiaalihuollon Kanta-liittymisten haasteisiin. Ida-Lotta on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä (YTM), jolla on kokemusta sekä asiakastyöstä että sosiaalihuollon järjestelmien pääkäyttäjätehtävistä.

 

laatujohtaja, Esperi Care

Eeva Ketola

Eeva Ketola on LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, eMBA & terveydenhuoltotutkimuksen dosentti, joka toimii Esperi-konsernin laatujohtaja.

Ohjelma 2024.

keskiviikko 15.2.

 • 8.30
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamupalaa
ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja yrittäjä

Anna Niemelä

Anna Niemelä on yrittäjä ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Hänellä on pitkä kokemus asiantuntijatyön johtamisesta. Yrittäjänä hän auttaa organisaatioita rakentamaan toimivaa arjen työelämää ja toteuttamaan erilaisuuden huomioivaa johtamista. Neurokirjon kokonaisuudessa hän on perehtynyt etenkin aikuisten ADHD:hen ja työelämään.

 • Tilastotietoa lähihoitajista
 • Lähihoitajien sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet
 • Mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen taustalla olevia tekijöitä: sote-ammattilaisten näkökulma.
sosiaalipolitiikan professori, Helsingin yliopisto

Anne Kouvonen

Anne Kouvonen on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori ja kansanterveystieteen dosentti ja toimii sosiaalipolitiikan professorina Helsingin yliopistossa. Aiemmin hän työskenteli vuosikymmenen ajan tutkimus- ja opetustehtävissä brittiläisissä yliopistoissa. Kouvosen tämänhetkisiä tutkimusalueita ovat sosioekonomiset ja ammattiluokkien väliset terveyserot, työterveys, sote-alan työntekijöiden mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot sekä maahan muuttaneiden terveys ja hyvinvointi.

 

kuva: Veikko Somerpuro

 • Laatukriteerien merkitys hoidon suunnittelussa
 • Laatukriteerien kehittäminen ja johtaminen
 • Säännöllisen seurannan ja arvioimisen merkitys laadunvarmistuksessa
laatujohtaja, Esperi Care

Eeva Ketola

Eeva Ketola on LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, eMBA & terveydenhuoltotutkimuksen dosentti, joka toimii Esperi-konsernin laatujohtaja.

 • 10.05
 • KAHVITAUKO
 • Virkistäydy ja verkostoidu
 • 10.35
 • PUHEENVUORO
 • Sosiaalihuolto näkyväksi hyvinvointialueilla 2024
 • Sosiaali- ja terveysalojen kohtaaminen, yhteisen kielen löytäminen ja miten puhaltaa yhteen hiileen eriammattialojen välillä, jotta asiakkaat saisivat parhaimman mahdollisen tuen.
 • Yksityisen ja julkisen puolen yhteistyö
 • Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integraatio – missä on onnistuttu?
 • Tasapuolisten palveluiden turvaaminen kaikille kohderyhmille.
Chief Innovation Officer, Kela

Janne Pulkkinen

Janne Pulkkinen on toiminut Kelassa nykyisessä roolissaan vuodesta 2018. Päätehtävänään hänellä on ollut Kelan muotoilu & innovaatio kyvykkyyttä edistävän innovaatioyksikön perustaminen, sekä organisaatiotasoisen innovaatiotoiminnan edistäminen. Erityisesti hän on kiinnostunut, kuinka data ja uudet nousevat teknologiat valjastetaan parhaiten palvelemaan asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa. Lisäksi hän on kiinnostunut,  kuinka asiakaslähtöinen ja systemaattinen ennakointi –ja innovaatiotoiminta saadaan parhaiten tukemaan organisaation strategista muutoskyvykkyyttä ja organisaatiokulttuuria.

 • asiakkaiden osallisuus sekä yhdenvertaisuus huomioiden
Dosentti, terveystieteiden tohtori, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasturvallisuuden työelämäprofessori Turun Yliopisto

Hanna Tiirinki

Dosentti, terveystieteiden tohtori Hanna Tiirinki toimii sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasturvallisuuden työelämäprofessorina Turun Yliopistossa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuustutkinnan johtavana tutkijana Onnettomuustutkintakeskuksessa. Hänellä on pitkä tutkimus- ja kehittämiskokemus asiakaslähtöisen hyvinvointipalvelujärjestelmän sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laadun ja vaikuttavuuden teemoista, jotka kytkeytyvät vahvasti asiakas- ja potilasturvallisuuden erityiskysymyksiin.

 • 12.00
 • LOUNASTAUKO
 • Pistäydy lounaalla ja tapaa kollegoitasi
 • 13.00
 • PUHEENVUORO
 • Hoivarakentamista yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa
 • Yksilöllinen ja tarpeista lähtevä hoivarakentaminen
 • asiakastiedon arkiston käyttöönottojen tilannekatsaus, asiakastietolain liittymisvelvoitteen vaatimukset täyttävä asiakastietojärjestelmä ja muut ajankohtaiset asiat
 • Kanta-palvelujen hyödyt sosiaalihuollon näkökulmasta
 • Rakenteinen kirjaaminen asiakastyön kehikkona
erikoissuunnittelija, YTM, tieto ja tiedonhallinnan ohjaus, THL

Ida-Lotta Sandström

Ida-Lotta työskentelee erikoissuunnittelijana THL:ssä Sosiaalihuollon tieto ja tiedonhallinta -yksikössä. Hän on erityisen kiinnostunut sosiaalihuollon digitalisaatiosta ja työkseen pyrkii muun muassa etsimään ratkaisuja sosiaalihuollon Kanta-liittymisten haasteisiin. Ida-Lotta on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä (YTM), jolla on kokemusta sekä asiakastyöstä että sosiaalihuollon järjestelmien pääkäyttäjätehtävistä.

 

liiketoiminnan asiantuntija, sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto, Kanta, Kela tietopalvelut

Jaana Nissilä

Jaana Nissilä (Sosionomi YAMK) toimii Kelan Kanta-palveluissa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston liiketoiminnan asiantuntijana

sote-organisaatioiden käyttöönottojen tuen parissa. Tällä hetkellä hän toimii Kanta-palvelujen palvelutoiminnan päällikön sijaisena.

Hän haluaa olla mukana luomassa suomalaisen yhteiskunnan digitaalista tulevaisuutta. Hän näkee, että digitalisaatio mahdollistaa tulevaisuuden johtamisen,

uusien työtapojen kehittämisen ja toimimisen lähellä asiakasta. Nissilä haluaa kuitenkin korostaa, ettei kyseessä ole pelkästään tekniikka vaan erityispaino on

prosesseilla ja uusilla tekemisen tavoilla. Hän näkee, että palveluista tulee rakentaa toimivia kokonaisuuksia, jotka ovat selkeitä ja tehty asiakkaan lähtökohdista käsin.

Hän uskoo vahvasti siihen, että osallistaminen ja sen eri menetelmät luovat empatiaa, jonka avulla voidaan kehittää parhaimmat palvelut ja toimivimmat prosessit ja tässä hän haluaa ehdottomasti olla mukana.

 • 14.00
 • KAHVITAUKO
 • Virkistäydy ja verkostoidu
 • Avoin kommunikaatio ja vuorovaikutus
 • Yhteisen työkulttuurin kehittäminen työyhteisössä
 • Monikulttuurinen osaaminen johtamisen taitona
monikulttuurisuuden laaja-alainen ja kokenut asiantuntija & kouluttaja

Saynur Soramies

Saynur luennoi ja kouluttaa monikulttuuristen työympäristöjen johtamisesta ja maahanmuuttajien kohtaamisesta sote-alalla. Hän on erikoistunut psykoterapiaan ja monikulttuuriseen hoitotyöhön sekä työskennellyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirin monikulttuurisuuskoordinaattorina. Saynur on ensimmäinen henkilö Suomessa, joka on kehittänyt terveydenhuollolle monikulttuurisuuskoordinaattorin työnkuvan. Hän on koulutukseltaan sairaanhoitaja, ja suorittanut myös sote-alan kehittämisen ja johtamisen Yamk tutkinnon sisältäen monikulttuuristen työympäristöjen johtamiseen sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyviä opintoja.

Saynur syntyi ja kasvoi Saksassa, suoritti Istanbulissa lukion ja opiskeli Saksassa sairaanhoitajaksi ja muutti Suomeen vuonna 2004. Opittuaan suomen kielen ja kulttuurin, hän aloitti työelämänsä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa sairaanhoitajana ja oppi näkemään yhteiskunnan toiminnan suomalaisten silmin ja ammattilaisten kohtaamat haasteet eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa.

 • Kuinka toiseen ihmiseen suhtaudut, tuntuu väistämättä vuorovaikutuksessa
 • Miten saada työrauhaa tiimille paremmalla läheiskokemuksella eli konkreettisia vinkkejä
 • Erilaisuus vuorovaikutuksen haasteena ja vahvuutena
 • Kuunteletko, mitä läheinen sanoo? Vai sitä, mitä luulet hänen sanovan?
kokenut asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja

Susanna Paloheimo

Susanna Paloheimo on muutosjohtamisen ja asiakaskokemusten parantamisen ammattilainen. Hänellä on kokemuksen mukanaan tuoma taito nähdä se kuuluisa iso kuva, jonka hän sanoittaa vetoaviksi tarinoiksi ja muokkaa tavoitteellisiksi osaprojekteiksi. Susannan vahvuuksia ovat näkemyksellisyys, innostaminen ja rohkeus. Hän hyödyntää työssään viestintää monin eri tavoin. Susanna on toiminut Attendolla vuoden 2020 alusta – vuoteen 2022 asiakaskokemus- ja viestintäjohtajana.

Sotealan hierarkisen, tuotantoon keskittyvän kulttuurin muuttaminen asiakas- ja palvelukeskeiseksi on Susannalle sydämen asia. Hän uskoo, että henkilöstökokemuksen on oltava kunnossa, jotta asiakaskokemus voi olla huippuluokkaa. Hyvinvoiva Suomi ansaitsee tulla päivitetyksi versioon 2.0 – ja se tapahtuu yhdistämällä parhaat julkiset ja yksityiset voimat.

ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja yrittäjä

Anna Niemelä

Anna Niemelä on yrittäjä ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Hänellä on pitkä kokemus asiantuntijatyön johtamisesta. Yrittäjänä hän auttaa organisaatioita rakentamaan toimivaa arjen työelämää ja toteuttamaan erilaisuuden huomioivaa johtamista. Neurokirjon kokonaisuudessa hän on perehtynyt etenkin aikuisten ADHD:hen ja työelämään.

 • 16.00
 • Tapahtuma päättyy

Lippujen hinnat.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 595 €
Yksityinen sektori: 795 €

Voimassa 15.12.2023 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 695 €
Yksityinen sektori: 995 €

Voimassa 12.1.2024 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 795 €
Yksityinen sektori: 1 095 €

Voimassa 14.1.2024 asti.
OSTA LIPUT

Hyödynnä edullisemmat ryhmälippuhinnat.

Olisiko teitä tulossa useampi? Tarjoamme -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille ryhmille. Osta ryhmäliput ketterästi verkkokaupan kautta tai kysy ryhmätarjousta milla.helander@professio.fi tai 040 518 9395 – Milla auttaa sinua oikeasti mielellään.

OSTA RYHMÄLIPUT KYSY TARJOUSTA

Tule näytteilleasettajaksi.

Kun haluat keskittyä laadukkaisiin kohtaamisiin ja tavoittaa oikean kohderyhmän kustannustehokkaasti! Näytteilleasettajaratkaisu sisältää:

 • Oma ständipaikka (pystypöytä, normaali verkkovirta + langaton netti)
 • Yksi edustaja tapahtumapaikalle
 • Vapaata verkostoitumista kohderyhmän kanssa
 • Aamupala-, lounas- ja kahvitarjoilut tapahtuman aikana
 • Logonäkyvyys tapahtuman markkinoinnissa

Hinta yhdistyksille on 1 099 € ja yrityksille 2 899 €. Voit halutessasi valita lisäoptioita tarpeesi mukaan (isompi ständipaikka, lisäedustajat, osallistujalista) oston yhteydessä. Tervetuloa tapaamaan tulevat asiakkaasi!

OSTA RATKAISU

Muut ostivat myös.

Suosituimmat tapahtumat.

Kiinnostavia kohtaamisia – meillä jutellaan muustakin kuin säästä.

Myydyimmät sote-aiheiset koulutukset.

Kasvun paikka – älä jätä menestystäsi sattuman varaan. Kouluttajamme ovat huippuosaajia ja sisällöt timanttia.

Tapahtumainfo.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Paikan päällä vai etänä? Hybriditapahtumissa sinä päätät.

Joustavasti mukaan mistään tinkimättä! Etäosallistuminen säästää aikaa, luontoa ja rahaa, mutta paikan päällä saat kokea aidon kollegoiden ja huippupuhujien läsnäolon myös taukojen aikana. Kumman tavan sinä valitset? Lippua ostaessasi valitse sinulle sopivin vaihtoehto.

LIPPUOSTOKSILLE

Helppo tulla vaikka veneellä – näin pääset perille.

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET