Skip to content

 

Nuoren sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kohtaaminen

Kuntoutus Akatemia | 13. – 14.9.2023 | Keilaranta 1 Business Park

LIPUTOHJELMA

Miten toimia, kun asiakas kipuilee sukupuoli-identiteetin kanssa?

Nuorten seksuaalisuuteen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvät kysymykset ovat nousseet nopeasti ilmiöksi. Mielenterveyden ammattilaisen tuleekin ymmärtää, kuinka ottaa asia puheeksi. Miten nuoren seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin moninaisuus huomioidaan oppilashuollossa ja edelleen terapiassa? Miten voidaan tukea asiakasta, joka kipuilee seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin kanssa?

Nuoren sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kohtaaminen  –koulutuksessa syvennytään moninaisuuden teemaan niin käsitteiden, teorian, lainsäädännön kuin historiankin kautta. Koulutuksen aikana tarkastelemme kattavasti nuoren seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Harjoittelemme kohtaamisen taitoja pari- ja ryhmätöiden avulla: 1) koulun oppilashuollon tilanteita, 2) psykiatrisen ja psykoterapeuttisen avohoidon tilanteita ja 3) näiden keskinäisen yhteistyön tilanteita.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä nuoren seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin moninaisuudesta avoimuuden kautta.

 

Kenelle koulutus sopii?

Voit olla esimerkiksi: psykoterapeutti, psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja, lääkäri, opinto-ohjaaja tai kuraattori

OSTA LIPUT

499€

Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

OSAA

Ohjata palveluiden pariin ketterästi ja turvallisesti.

YMMÄRRÄ

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten kohtaamia ongelmia ja saa taitoja niiden huomioonottamiseen asiakastyössä.

AUTA

Sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin ohjauksessa.

TUTUSTU

Psykoedukatiiviseen työotteeseen.

Ohjelma

keskiviikko 13.9.

 • 8.30
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • Heteronormatiivisuuden historia
 • Stigma, vähemmistöstressi
 • Moniperusteinen syrjintä
Yksilö-, perhe- ja verkostopsykoterapeutti, yksi Seta:n perustajista

Jussi Nissinen

Olen toiminut psykoterapeuttina, kouluttajana, koulutuspäällikkönä ja toiminnanjohtajana Sexpo-säätiössä sekä sosiaalisihteerinä ja pääsihteerin SETA ry:ssä. Omassa psykoterapiaa tarjoavassa yrityksessäni Avoinna kasvuun J&T:ssä olen työskennellyt runsaasti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien asiakkaiden kanssa. Vastasin Sinuksi -palvelun nettineuvonnasta kolme vuotta vuosina 2014-17. 

Olen toiminut työnohjaajana HUS:n sekä aikuisten että nuorten sukupuoli-identiteetin tutkimusyksiköiden työryhmille ja sukupuolen korjausleikkauksia tekevän plastiikkakirurgian työryhmälle sekä TaYS:n aikuisten sukupuoli-identiteetin tutkimusyksikön työryhmälle.

Olen kirjoittanut Seksuaalilääketiede-tietokirjaan vuodelta 2020 luvun Seksuaalisuuden monimuotoisuus sekä yhdessä Pihla Sassin kanssa luvun Sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen.

Työssäni olen pyrkinyt edistämään avointa kommunikaatiota, tasavertaista kohtaamista, dialogisuutta, jatkuvaa kasvua ja laajemman kontekstin huomioon ottamista. 

https://www.avoinnakasvuun.fi/tyoentekijaet-

 • 10.30
 • Tauko
 • Hyvinvointi
 • Identiteettien rakentuminen ja merkitys
 • Normien vaikutukset nuoreen
Integratiivinen psykoterapeutti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), psykologi

Maarit Grönroos

Työskentelen ammatinharjoittajana psykoterapeuttina ja seksuaaliterapeuttina Terapiatalo Quussa, joka on sukupuolen, seksuaalisuuden ja suhteiden moninaisuuteen erikoistunut terapiatalo Helsingissä. Aiempaa työkokemusta minulla on psykologina nuorisopsykiatrialta, koulumaailmasta ja aikuispsykiatriasta.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutumisen edistäminen sekä hyvinvoinnin lisääminen on minulle sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti tärkeä tavoite. Koulutan sateenkaariteemoista erityisesti sote-ammattilaisia. Olen ollut kirjoittamassa Psykologiliiton sensitiivisen kohtaamisen opasta seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyen. Syvennän aihepiirin osaamistani sekä suomalaisilla että kansainvälisillä koulutuksilla. 

Terapiatyössäni minulle on olennaista tukea asiakasta elämään omannäköistään hyvää elämää. Kouluttaminen ja yhteistyö eri verkostojen kanssa on minulle väylä rakentaa lisää yhteistä ymmärrystä, tukea ja vapautta sateenkaari-ihmisten elämään. 

https://www.linkedin.com/in/maarit-gr%C3%B6nroos-65012930/https://

www.facebook.com/psykologimaaritg/

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Omat tunteet, kokemukset ja vaikutusvalta
 • Omaan historiaan syventyminen -mitä on aiheesta aiemmin oppinut, millaista retoriikkaa aiheeseen liittyen on käyttänyt, kuinka esim. omat vanhemmat ovat aiheeseen suhtautuneet
 • Lupa pelätä
Yksilö-, perhe- ja verkostopsykoterapeutti, yksi Seta:n perustajista

Jussi Nissinen

Olen toiminut psykoterapeuttina, kouluttajana, koulutuspäällikkönä ja toiminnanjohtajana Sexpo-säätiössä sekä sosiaalisihteerinä ja pääsihteerin SETA ry:ssä. Omassa psykoterapiaa tarjoavassa yrityksessäni Avoinna kasvuun J&T:ssä olen työskennellyt runsaasti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien asiakkaiden kanssa. Vastasin Sinuksi -palvelun nettineuvonnasta kolme vuotta vuosina 2014-17. 

Olen toiminut työnohjaajana HUS:n sekä aikuisten että nuorten sukupuoli-identiteetin tutkimusyksiköiden työryhmille ja sukupuolen korjausleikkauksia tekevän plastiikkakirurgian työryhmälle sekä TaYS:n aikuisten sukupuoli-identiteetin tutkimusyksikön työryhmälle.

Olen kirjoittanut Seksuaalilääketiede-tietokirjaan vuodelta 2020 luvun Seksuaalisuuden monimuotoisuus sekä yhdessä Pihla Sassin kanssa luvun Sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen.

Työssäni olen pyrkinyt edistämään avointa kommunikaatiota, tasavertaista kohtaamista, dialogisuutta, jatkuvaa kasvua ja laajemman kontekstin huomioon ottamista. 

https://www.avoinnakasvuun.fi/tyoentekijaet-

 • 14.30
 • Tauko
 • Validaatio ja vakauttaminen kohtaamisessa
Seksuaalikasvattaja, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin kokenut ammattilainen

Aaro Horsma

Toimin johtavana asiantuntijana Equality Inc.:ssä, uudessa yhteiskunnallisessa yrityksessä, joka kouluttaa ja konsultoi Diversity, Equity, Inclusion & Belonging (DEIB) teemoista. Työmme vahvana painopisteenä on yhdenvertaisuuden  ja hyvinvoinnin edistäminen strategisen kehittämisen, viestinnän ja kohtaamisen keinon.

Oma koulutustaustani on laaja aina asiakaspalvelusta, myynnistä ja mediaopinnoista monikulttuurisiin sosiaalipalveluihin ja seksuaalikasvatukseen saakka. Tällä hetkellä opiskelen kognitiivista lyhytterapiaa.

Minulla yli kymmenen vuoden kokemus ihmisoikeustyöstä ja järjestöistä. Vuodesta 2012 toimin Helsinki Pride -yhteisön sosiaalityöntekijänä, suunnittelijana ja viimeiset viisi vuotta toiminnanjohtajana. Tänä aikana pilotoin Suomen ensimmäisiä LHBTIQ+ -erityisiä palveluita sateenkaarinuorille ja LHBTIQ+ turvapaikanhakijoille ja -pakolaisille. Lisäksi olen kouluttanut lukuisia ammattilaisia ​​ja organisaatioita työelämän eri osa-alueilta inklusiivisten palvelujen ja työkulttuurin saavuttamiseksi.

Muiden kokemuksista oppiminen ja monipuolinen asiantuntemus paitsi helpottaa maailman ymmärtämistä, myös mahdollistaa siihen vaikuttamisen. Se opettaa meille ympärillämme olevista ihmisistä ja meistä itsestämme. Voimme muuttaa ja arvostaa eniten asioita, joita voimme ymmärtää.

www.equalityinc.fi

 • 15.30
 • Yhteenveto koulutuspäivästä – spontaanit kommentit ja vaikutelmat
 • 16.00
 • Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

torstai 14.9.

 • 8.30
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • Vähemmistöstressin tunnistaminen ja työstäminen
 • Turvallisen työskentelyn mahdollistaminen
Yksilö-, perhe- ja verkostopsykoterapeutti, yksi Seta:n perustajista

Jussi Nissinen

Olen toiminut psykoterapeuttina, kouluttajana, koulutuspäällikkönä ja toiminnanjohtajana Sexpo-säätiössä sekä sosiaalisihteerinä ja pääsihteerin SETA ry:ssä. Omassa psykoterapiaa tarjoavassa yrityksessäni Avoinna kasvuun J&T:ssä olen työskennellyt runsaasti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien asiakkaiden kanssa. Vastasin Sinuksi -palvelun nettineuvonnasta kolme vuotta vuosina 2014-17. 

Olen toiminut työnohjaajana HUS:n sekä aikuisten että nuorten sukupuoli-identiteetin tutkimusyksiköiden työryhmille ja sukupuolen korjausleikkauksia tekevän plastiikkakirurgian työryhmälle sekä TaYS:n aikuisten sukupuoli-identiteetin tutkimusyksikön työryhmälle.

Olen kirjoittanut Seksuaalilääketiede-tietokirjaan vuodelta 2020 luvun Seksuaalisuuden monimuotoisuus sekä yhdessä Pihla Sassin kanssa luvun Sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen.

Työssäni olen pyrkinyt edistämään avointa kommunikaatiota, tasavertaista kohtaamista, dialogisuutta, jatkuvaa kasvua ja laajemman kontekstin huomioon ottamista. 

https://www.avoinnakasvuun.fi/tyoentekijaet-

 • 10.30
 • Tauko
 • Hämmennys
 • Halu löytää sanoja
 • Itsemäärittelyn ja joustavuuden tukeminen
Integratiivinen psykoterapeutti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), psykologi

Maarit Grönroos

Työskentelen ammatinharjoittajana psykoterapeuttina ja seksuaaliterapeuttina Terapiatalo Quussa, joka on sukupuolen, seksuaalisuuden ja suhteiden moninaisuuteen erikoistunut terapiatalo Helsingissä. Aiempaa työkokemusta minulla on psykologina nuorisopsykiatrialta, koulumaailmasta ja aikuispsykiatriasta.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutumisen edistäminen sekä hyvinvoinnin lisääminen on minulle sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti tärkeä tavoite. Koulutan sateenkaariteemoista erityisesti sote-ammattilaisia. Olen ollut kirjoittamassa Psykologiliiton sensitiivisen kohtaamisen opasta seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyen. Syvennän aihepiirin osaamistani sekä suomalaisilla että kansainvälisillä koulutuksilla. 

Terapiatyössäni minulle on olennaista tukea asiakasta elämään omannäköistään hyvää elämää. Kouluttaminen ja yhteistyö eri verkostojen kanssa on minulle väylä rakentaa lisää yhteistä ymmärrystä, tukea ja vapautta sateenkaari-ihmisten elämään. 

https://www.linkedin.com/in/maarit-gr%C3%B6nroos-65012930/https://

www.facebook.com/psykologimaaritg/

 • 12.00
 • Lounastauko
Yksilö-, perhe- ja verkostopsykoterapeutti, yksi Seta:n perustajista

Jussi Nissinen

Olen toiminut psykoterapeuttina, kouluttajana, koulutuspäällikkönä ja toiminnanjohtajana Sexpo-säätiössä sekä sosiaalisihteerinä ja pääsihteerin SETA ry:ssä. Omassa psykoterapiaa tarjoavassa yrityksessäni Avoinna kasvuun J&T:ssä olen työskennellyt runsaasti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien asiakkaiden kanssa. Vastasin Sinuksi -palvelun nettineuvonnasta kolme vuotta vuosina 2014-17. 

Olen toiminut työnohjaajana HUS:n sekä aikuisten että nuorten sukupuoli-identiteetin tutkimusyksiköiden työryhmille ja sukupuolen korjausleikkauksia tekevän plastiikkakirurgian työryhmälle sekä TaYS:n aikuisten sukupuoli-identiteetin tutkimusyksikön työryhmälle.

Olen kirjoittanut Seksuaalilääketiede-tietokirjaan vuodelta 2020 luvun Seksuaalisuuden monimuotoisuus sekä yhdessä Pihla Sassin kanssa luvun Sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen.

Työssäni olen pyrkinyt edistämään avointa kommunikaatiota, tasavertaista kohtaamista, dialogisuutta, jatkuvaa kasvua ja laajemman kontekstin huomioon ottamista. 

https://www.avoinnakasvuun.fi/tyoentekijaet-

Seksuaalikasvattaja, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin kokenut ammattilainen

Aaro Horsma

Toimin johtavana asiantuntijana Equality Inc.:ssä, uudessa yhteiskunnallisessa yrityksessä, joka kouluttaa ja konsultoi Diversity, Equity, Inclusion & Belonging (DEIB) teemoista. Työmme vahvana painopisteenä on yhdenvertaisuuden  ja hyvinvoinnin edistäminen strategisen kehittämisen, viestinnän ja kohtaamisen keinon.

Oma koulutustaustani on laaja aina asiakaspalvelusta, myynnistä ja mediaopinnoista monikulttuurisiin sosiaalipalveluihin ja seksuaalikasvatukseen saakka. Tällä hetkellä opiskelen kognitiivista lyhytterapiaa.

Minulla yli kymmenen vuoden kokemus ihmisoikeustyöstä ja järjestöistä. Vuodesta 2012 toimin Helsinki Pride -yhteisön sosiaalityöntekijänä, suunnittelijana ja viimeiset viisi vuotta toiminnanjohtajana. Tänä aikana pilotoin Suomen ensimmäisiä LHBTIQ+ -erityisiä palveluita sateenkaarinuorille ja LHBTIQ+ turvapaikanhakijoille ja -pakolaisille. Lisäksi olen kouluttanut lukuisia ammattilaisia ​​ja organisaatioita työelämän eri osa-alueilta inklusiivisten palvelujen ja työkulttuurin saavuttamiseksi.

Muiden kokemuksista oppiminen ja monipuolinen asiantuntemus paitsi helpottaa maailman ymmärtämistä, myös mahdollistaa siihen vaikuttamisen. Se opettaa meille ympärillämme olevista ihmisistä ja meistä itsestämme. Voimme muuttaa ja arvostaa eniten asioita, joita voimme ymmärtää.

www.equalityinc.fi

 • 14.30
 • Tauko
 • Yksilö- ja pienryhmäharjoitteita – oppilashuolto ja terapeutit
Seksuaalikasvattaja, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin kokenut ammattilainen

Aaro Horsma

Toimin johtavana asiantuntijana Equality Inc.:ssä, uudessa yhteiskunnallisessa yrityksessä, joka kouluttaa ja konsultoi Diversity, Equity, Inclusion & Belonging (DEIB) teemoista. Työmme vahvana painopisteenä on yhdenvertaisuuden  ja hyvinvoinnin edistäminen strategisen kehittämisen, viestinnän ja kohtaamisen keinon.

Oma koulutustaustani on laaja aina asiakaspalvelusta, myynnistä ja mediaopinnoista monikulttuurisiin sosiaalipalveluihin ja seksuaalikasvatukseen saakka. Tällä hetkellä opiskelen kognitiivista lyhytterapiaa.

Minulla yli kymmenen vuoden kokemus ihmisoikeustyöstä ja järjestöistä. Vuodesta 2012 toimin Helsinki Pride -yhteisön sosiaalityöntekijänä, suunnittelijana ja viimeiset viisi vuotta toiminnanjohtajana. Tänä aikana pilotoin Suomen ensimmäisiä LHBTIQ+ -erityisiä palveluita sateenkaarinuorille ja LHBTIQ+ turvapaikanhakijoille ja -pakolaisille. Lisäksi olen kouluttanut lukuisia ammattilaisia ​​ja organisaatioita työelämän eri osa-alueilta inklusiivisten palvelujen ja työkulttuurin saavuttamiseksi.

Muiden kokemuksista oppiminen ja monipuolinen asiantuntemus paitsi helpottaa maailman ymmärtämistä, myös mahdollistaa siihen vaikuttamisen. Se opettaa meille ympärillämme olevista ihmisistä ja meistä itsestämme. Voimme muuttaa ja arvostaa eniten asioita, joita voimme ymmärtää.

www.equalityinc.fi

 • 15.30
 • Yhteenveto koulutuspäivästä – spontaanit kommentit ja vaikutelmat
 • 16.00
 • Koulutus päättyy

Kouluttajat

Yksilö-, perhe- ja verkostopsykoterapeutti, yksi Seta:n perustajista

Jussi Nissinen

Olen toiminut psykoterapeuttina, kouluttajana, koulutuspäällikkönä ja toiminnanjohtajana Sexpo-säätiössä sekä sosiaalisihteerinä ja pääsihteerin SETA ry:ssä. Omassa psykoterapiaa tarjoavassa yrityksessäni Avoinna kasvuun J&T:ssä olen työskennellyt runsaasti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien asiakkaiden kanssa. Vastasin Sinuksi -palvelun nettineuvonnasta kolme vuotta vuosina 2014-17. 

Olen toiminut työnohjaajana HUS:n sekä aikuisten että nuorten sukupuoli-identiteetin tutkimusyksiköiden työryhmille ja sukupuolen korjausleikkauksia tekevän plastiikkakirurgian työryhmälle sekä TaYS:n aikuisten sukupuoli-identiteetin tutkimusyksikön työryhmälle.

Olen kirjoittanut Seksuaalilääketiede-tietokirjaan vuodelta 2020 luvun Seksuaalisuuden monimuotoisuus sekä yhdessä Pihla Sassin kanssa luvun Sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen.

Työssäni olen pyrkinyt edistämään avointa kommunikaatiota, tasavertaista kohtaamista, dialogisuutta, jatkuvaa kasvua ja laajemman kontekstin huomioon ottamista. 

https://www.avoinnakasvuun.fi/tyoentekijaet-

Seksuaalikasvattaja, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin kokenut ammattilainen

Aaro Horsma

Toimin johtavana asiantuntijana Equality Inc.:ssä, uudessa yhteiskunnallisessa yrityksessä, joka kouluttaa ja konsultoi Diversity, Equity, Inclusion & Belonging (DEIB) teemoista. Työmme vahvana painopisteenä on yhdenvertaisuuden  ja hyvinvoinnin edistäminen strategisen kehittämisen, viestinnän ja kohtaamisen keinon.

Oma koulutustaustani on laaja aina asiakaspalvelusta, myynnistä ja mediaopinnoista monikulttuurisiin sosiaalipalveluihin ja seksuaalikasvatukseen saakka. Tällä hetkellä opiskelen kognitiivista lyhytterapiaa.

Minulla yli kymmenen vuoden kokemus ihmisoikeustyöstä ja järjestöistä. Vuodesta 2012 toimin Helsinki Pride -yhteisön sosiaalityöntekijänä, suunnittelijana ja viimeiset viisi vuotta toiminnanjohtajana. Tänä aikana pilotoin Suomen ensimmäisiä LHBTIQ+ -erityisiä palveluita sateenkaarinuorille ja LHBTIQ+ turvapaikanhakijoille ja -pakolaisille. Lisäksi olen kouluttanut lukuisia ammattilaisia ​​ja organisaatioita työelämän eri osa-alueilta inklusiivisten palvelujen ja työkulttuurin saavuttamiseksi.

Muiden kokemuksista oppiminen ja monipuolinen asiantuntemus paitsi helpottaa maailman ymmärtämistä, myös mahdollistaa siihen vaikuttamisen. Se opettaa meille ympärillämme olevista ihmisistä ja meistä itsestämme. Voimme muuttaa ja arvostaa eniten asioita, joita voimme ymmärtää.

www.equalityinc.fi

Integratiivinen psykoterapeutti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), psykologi

Maarit Grönroos

Työskentelen ammatinharjoittajana psykoterapeuttina ja seksuaaliterapeuttina Terapiatalo Quussa, joka on sukupuolen, seksuaalisuuden ja suhteiden moninaisuuteen erikoistunut terapiatalo Helsingissä. Aiempaa työkokemusta minulla on psykologina nuorisopsykiatrialta, koulumaailmasta ja aikuispsykiatriasta.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutumisen edistäminen sekä hyvinvoinnin lisääminen on minulle sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti tärkeä tavoite. Koulutan sateenkaariteemoista erityisesti sote-ammattilaisia. Olen ollut kirjoittamassa Psykologiliiton sensitiivisen kohtaamisen opasta seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyen. Syvennän aihepiirin osaamistani sekä suomalaisilla että kansainvälisillä koulutuksilla. 

Terapiatyössäni minulle on olennaista tukea asiakasta elämään omannäköistään hyvää elämää. Kouluttaminen ja yhteistyö eri verkostojen kanssa on minulle väylä rakentaa lisää yhteistä ymmärrystä, tukea ja vapautta sateenkaari-ihmisten elämään. 

https://www.linkedin.com/in/maarit-gr%C3%B6nroos-65012930/https://

www.facebook.com/psykologimaaritg/

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Olisiko teitä tulossa useampi?

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta olla unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

Usein kysyttyä

 

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

saapumisohjeet