Skip to content

Myyntitaidot asiakaspalvelutyössä

– kehity superosaajaksi

23. – 24.8.2022 | Etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita arvio

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Myyntitaidot asiakaspalvelutyössä – kehity superosaajaksi”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Mitä asioita asiakkaat eri aloilta juuri nyt arvostavat?

Aktiivinen ja myynnillinen asiakastyö on osa jokaisen myynti-, palvelu- ja asiantuntijaorganisaatiossa työskentelevän ammattilaisen työtä. Ostaminen ja palveluiden kuluttaminen tulee olla asiakkaille helppoa, miellyttävää ja henkilökohtaista. Kaikki tämä vaatii asiakaspalveluhenkilöltä muutakin kuin reaktiivista perussuoritusta. Tulosta ja lisämyyntiä tulee tehdä ketterästi myös eri kanavissa, jolloin ostosignaalien nopea tunnistaminen ja myynnin paikkoihin rohkea reagointi on tie menestykselliseen asiakastilanteen hoitamiseen.

Myyntitaidot asiakaspalvelutyössä -koulutuksessa käydään läpi tuoreimman tiedon siivittämänä nykytilanne, mitä asiakkaat odottavat palvelulta ja asioinnilta digitaalisella aikakaudella. Koulutuksessa ei ole sijaa tyrkyttävälle tuotemyynnille. Sen sijaan keskitytään tavoitteellisen asiakaskeskustelun vaiheiden harjoitteluun ja varmistetaan käytäntöön vientiä yhteisten harjoitusten avulla. Oman aktiivisuuden ja asenteen tiedostaminen, omien käyttäytymismallien taitava mukauttaminen sekä onnistunut vuorovaikutus asiakastilanteissa tulee osaksi osallistujien jokapäiväistä asiakastyötä. Saat tietoon perustuvat konkreettiset odotusarvot selville, jotta voit pohtia omaa tekemistäsi suhteessa odotuksiin.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii sinulle, mikäli toimit asiakaspalvelutehtävissä tai viestit arjessasi asiakkaille. Voit olla esimerkiksi: asiakaspalvelija, myyjä, myynnin- ja asiakaspalvelun esimies, myynnin ja asiakaspalvelun johtaja, asiantuntija, asiakasvastaava tai avainasiakaspäällikkö.

799 949 

OSTA LIPUT 

 

Paras hinta voimassa. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.  

 

Hintaan lisätään laskutuslisä 8 € ja ALV (24 %). Maksuttomista tapahtumista ei peritä laskutuslisää.

KYKENE

Tunnistamaan tilanteet, joissa voit ylittää asiakkaan odotukset.

YMMÄRRÄ

Miten voit löytää ja lähestyä asiakkaita vaikuttamatta tyrkyltä.

OPI

Tyylikkäät keinot vastaväitteiden käsittelyyn ja kaupan synnyttämiseen.

KIRKASTA

Eri kanavissa tapahtuvien asiakaskohtaamisten erityispiirteet myynnillisestä näkökulmasta.

Ohjelma

tiistai 23.8.

 • 8.55
 • Sisäänkirjautuminen
 • Asiakaskokemusta lukuina
 • Tuotemyynnistä arvomyyntiin
 • Asiakaspalvelijan identiteetin rakentuminen

 

Asia­kas­pal­velun, myynnin sekä niiden johta­misen kokenut kouluttaja.

Maisa Durchman

Maisa on asia­kas­pal­velun, myynnin sekä niiden johta­misen kokenut kouluttaja. Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena. Työelämän tärkeimpiä käsitteitä ovat Maisan mielestä motivaatio, ihmislähtöisyys ja kokemus työn merkityksellisyydestä.

Maisan valmen­nuk­sista välittyy posi­tii­vinen asenne. Omakoh­taisen yrit­tä­jä­ko­ke­muksen ansiosta valmen­nukset ovat myös täynnä käytän­nön­lä­hei­syyttä ja teke­misen meininkiä.

Maisalla on yli 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista, finanssialoilta ja lääke­teol­li­suuden puolelta. TM Maisa Durchman on lisäksi DiSC®-valmentaja sekä ICF-serti­fioitu coach.

 • 10.30
 • Kahvitauko
 • Mitä aivoissa tapahtuu?
 • Vastakkain vai samalla puolella?
 • Viisi vinkkiä onnistumiseen
Asia­kas­pal­velun, myynnin sekä niiden johta­misen kokenut kouluttaja.

Maisa Durchman

Maisa on asia­kas­pal­velun, myynnin sekä niiden johta­misen kokenut kouluttaja. Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena. Työelämän tärkeimpiä käsitteitä ovat Maisan mielestä motivaatio, ihmislähtöisyys ja kokemus työn merkityksellisyydestä.

Maisan valmen­nuk­sista välittyy posi­tii­vinen asenne. Omakoh­taisen yrit­tä­jä­ko­ke­muksen ansiosta valmen­nukset ovat myös täynnä käytän­nön­lä­hei­syyttä ja teke­misen meininkiä.

Maisalla on yli 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista, finanssialoilta ja lääke­teol­li­suuden puolelta. TM Maisa Durchman on lisäksi DiSC®-valmentaja sekä ICF-serti­fioitu coach.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Ensivaikutelman voimasta hyvään kartoitukseen
 • Yhteenveto ja lisämyynnin paikat
 • Hyödyn argumentointi, vastaväitteiden käsittely ja kaupanpäätöstaidot
Asia­kas­pal­velun, myynnin sekä niiden johta­misen kokenut kouluttaja.

Maisa Durchman

Maisa on asia­kas­pal­velun, myynnin sekä niiden johta­misen kokenut kouluttaja. Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena. Työelämän tärkeimpiä käsitteitä ovat Maisan mielestä motivaatio, ihmislähtöisyys ja kokemus työn merkityksellisyydestä.

Maisan valmen­nuk­sista välittyy posi­tii­vinen asenne. Omakoh­taisen yrit­tä­jä­ko­ke­muksen ansiosta valmen­nukset ovat myös täynnä käytän­nön­lä­hei­syyttä ja teke­misen meininkiä.

Maisalla on yli 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista, finanssialoilta ja lääke­teol­li­suuden puolelta. TM Maisa Durchman on lisäksi DiSC®-valmentaja sekä ICF-serti­fioitu coach.

 • 14.30
 • Kahvitauko
 • Erilaiset käyttäytymistyylit ja oman tyylin tunnistaminen
 • Tunnista asiakkaasi tyyli ja mukauta
 • Konfliktoi rakentavasti
Asia­kas­pal­velun, myynnin sekä niiden johta­misen kokenut kouluttaja.

Maisa Durchman

Maisa on asia­kas­pal­velun, myynnin sekä niiden johta­misen kokenut kouluttaja. Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena. Työelämän tärkeimpiä käsitteitä ovat Maisan mielestä motivaatio, ihmislähtöisyys ja kokemus työn merkityksellisyydestä.

Maisan valmen­nuk­sista välittyy posi­tii­vinen asenne. Omakoh­taisen yrit­tä­jä­ko­ke­muksen ansiosta valmen­nukset ovat myös täynnä käytän­nön­lä­hei­syyttä ja teke­misen meininkiä.

Maisalla on yli 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista, finanssialoilta ja lääke­teol­li­suuden puolelta. TM Maisa Durchman on lisäksi DiSC®-valmentaja sekä ICF-serti­fioitu coach.

 • 15.30
 • Yhteenveto päivästä
 • 16.00
 • Ensimmäinen päivä päättyy

keskiviikko 24.8.

 • 8.55
 • Sisäänkirjautuminen
 • Elämää kuplissa ja viestinnän haasteet
 • Puhelinviestinnässä huomioitavaa
 • Mitä tehdä kun asiakas reklamoi?
Asia­kas­pal­velun, myynnin sekä niiden johta­misen kokenut kouluttaja.

Maisa Durchman

Maisa on asia­kas­pal­velun, myynnin sekä niiden johta­misen kokenut kouluttaja. Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena. Työelämän tärkeimpiä käsitteitä ovat Maisan mielestä motivaatio, ihmislähtöisyys ja kokemus työn merkityksellisyydestä.

Maisan valmen­nuk­sista välittyy posi­tii­vinen asenne. Omakoh­taisen yrit­tä­jä­ko­ke­muksen ansiosta valmen­nukset ovat myös täynnä käytän­nön­lä­hei­syyttä ja teke­misen meininkiä.

Maisalla on yli 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista, finanssialoilta ja lääke­teol­li­suuden puolelta. TM Maisa Durchman on lisäksi DiSC®-valmentaja sekä ICF-serti­fioitu coach.

 • 10.30
 • Kahvitauko
 • Toimintaenergian vaihtelut
 • Mitkä ovat energiasyöppöni?
 • Palautusosaaminen
Asia­kas­pal­velun, myynnin sekä niiden johta­misen kokenut kouluttaja.

Maisa Durchman

Maisa on asia­kas­pal­velun, myynnin sekä niiden johta­misen kokenut kouluttaja. Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena. Työelämän tärkeimpiä käsitteitä ovat Maisan mielestä motivaatio, ihmislähtöisyys ja kokemus työn merkityksellisyydestä.

Maisan valmen­nuk­sista välittyy posi­tii­vinen asenne. Omakoh­taisen yrit­tä­jä­ko­ke­muksen ansiosta valmen­nukset ovat myös täynnä käytän­nön­lä­hei­syyttä ja teke­misen meininkiä.

Maisalla on yli 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista, finanssialoilta ja lääke­teol­li­suuden puolelta. TM Maisa Durchman on lisäksi DiSC®-valmentaja sekä ICF-serti­fioitu coach.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos – mitkä asiat ovat aidosti muuttuneet ja mitkä pitävät pintansa?
 • Mitä asiakkaat odottavat asiakaspalvelijoilta ja mikä herättää ärtymystä?
 • Miten varmistaa ainutlaatuinen ja mieleen jäävä kohtaaminen, josta kerrotaan eteenpäin?
Intohimoinen asiakaskokemuksen ja myynnin kehittäjä

Sani Leino

Sani tunnetaan intohimoisena asiakaskokemuksen ja myynnin kehittäjänä, jonka missiona on parantaa ammattilaisten asiakaspalvelu- ja myyntitaitoja, jotta asiakkaat haluavat jatkossakin asioida palveluhenkisten ihmisten kanssa, eivätkä asioi yksinomaa bottien, itsepalvelukassojen tai verkkokauppojen kautta.

Sanin oma työhistoria alkoi kunnolla 2001 palvelualalta, jossa hän sai ensikosketuksensa asiakaspalvelutehtäviin ravintolatyön kautta, jonka jälkeen työura on sisältänyt erilaisia tehtäviä autoalan- ja vähittäiskaupan ja tietoliikennealan myyntitehtävissä (Toyota, Gigantti, DNA), sekä myöhemmin myynnin johto- ja valmennustehtäviä kotimaassa ja kansainvälisesti (Rainmaker & ThingLink). Nykyään Sani toimii yrittäjänä Social Company Oy:ssä ja auttaa satoja asiakkaitaan kotimaassa ja kansainvälisesti myynnin ja asiakaskokemuksen parantamisessa ja sosiaalisen median ammattikäytössä.

Sani on ollut mukana kirjoittamassa kahta suosittua tietokirjaa ‘5 tähden asiakaskokemus’ ja
‘#Myyntikirja’, joiden kantava tavoite on auttaa yksilöitä ja yrityksiä palvelemaan asiakkaitaan paremmin digitaalisella aikakaudella. Sani on myös ollut luomassa maailman ensimmäistä Digitaalisen ja sosiaalisen myynnin tutkinto-ohjelmaa arvostetulle Digital Marketing Institutelle.

Sani tunnetaan energisistä ja innostavista koulutuksistaan ja puheenvuoroistaan,
joista tunnustuksena hän oli ehdolla Speakersforumin vuoden puhujatulokkaaksi v. 2017.

 • 14.15
 • Kahvitauko
 • Myynnillä on edelleen mörön maine, miten muuttaa omaa käsitystä myynnillisestä palvelusta?
 • Miten olla läsnä ja lähestyttävä sosiaalisissa ja digitaalisissa kanavissa? #SocialSelling
 • Olemme kaikki töissä asiakaskokemusosastolla – miten siirtää kapula kitkatta?
Intohimoinen asiakaskokemuksen ja myynnin kehittäjä

Sani Leino

Sani tunnetaan intohimoisena asiakaskokemuksen ja myynnin kehittäjänä, jonka missiona on parantaa ammattilaisten asiakaspalvelu- ja myyntitaitoja, jotta asiakkaat haluavat jatkossakin asioida palveluhenkisten ihmisten kanssa, eivätkä asioi yksinomaa bottien, itsepalvelukassojen tai verkkokauppojen kautta.

Sanin oma työhistoria alkoi kunnolla 2001 palvelualalta, jossa hän sai ensikosketuksensa asiakaspalvelutehtäviin ravintolatyön kautta, jonka jälkeen työura on sisältänyt erilaisia tehtäviä autoalan- ja vähittäiskaupan ja tietoliikennealan myyntitehtävissä (Toyota, Gigantti, DNA), sekä myöhemmin myynnin johto- ja valmennustehtäviä kotimaassa ja kansainvälisesti (Rainmaker & ThingLink). Nykyään Sani toimii yrittäjänä Social Company Oy:ssä ja auttaa satoja asiakkaitaan kotimaassa ja kansainvälisesti myynnin ja asiakaskokemuksen parantamisessa ja sosiaalisen median ammattikäytössä.

Sani on ollut mukana kirjoittamassa kahta suosittua tietokirjaa ‘5 tähden asiakaskokemus’ ja
‘#Myyntikirja’, joiden kantava tavoite on auttaa yksilöitä ja yrityksiä palvelemaan asiakkaitaan paremmin digitaalisella aikakaudella. Sani on myös ollut luomassa maailman ensimmäistä Digitaalisen ja sosiaalisen myynnin tutkinto-ohjelmaa arvostetulle Digital Marketing Institutelle.

Sani tunnetaan energisistä ja innostavista koulutuksistaan ja puheenvuoroistaan,
joista tunnustuksena hän oli ehdolla Speakersforumin vuoden puhujatulokkaaksi v. 2017.

 • 15.30
 • Yhteenveto koulutuksesta
 • 16.00
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttajat

Asia­kas­pal­velun, myynnin sekä niiden johta­misen kokenut kouluttaja.

Maisa Durchman

Maisa on asia­kas­pal­velun, myynnin sekä niiden johta­misen kokenut kouluttaja. Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena. Työelämän tärkeimpiä käsitteitä ovat Maisan mielestä motivaatio, ihmislähtöisyys ja kokemus työn merkityksellisyydestä.

Maisan valmen­nuk­sista välittyy posi­tii­vinen asenne. Omakoh­taisen yrit­tä­jä­ko­ke­muksen ansiosta valmen­nukset ovat myös täynnä käytän­nön­lä­hei­syyttä ja teke­misen meininkiä.

Maisalla on yli 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista, finanssialoilta ja lääke­teol­li­suuden puolelta. TM Maisa Durchman on lisäksi DiSC®-valmentaja sekä ICF-serti­fioitu coach.

Intohimoinen asiakaskokemuksen ja myynnin kehittäjä

Sani Leino

Sani tunnetaan intohimoisena asiakaskokemuksen ja myynnin kehittäjänä, jonka missiona on parantaa ammattilaisten asiakaspalvelu- ja myyntitaitoja, jotta asiakkaat haluavat jatkossakin asioida palveluhenkisten ihmisten kanssa, eivätkä asioi yksinomaa bottien, itsepalvelukassojen tai verkkokauppojen kautta.

Sanin oma työhistoria alkoi kunnolla 2001 palvelualalta, jossa hän sai ensikosketuksensa asiakaspalvelutehtäviin ravintolatyön kautta, jonka jälkeen työura on sisältänyt erilaisia tehtäviä autoalan- ja vähittäiskaupan ja tietoliikennealan myyntitehtävissä (Toyota, Gigantti, DNA), sekä myöhemmin myynnin johto- ja valmennustehtäviä kotimaassa ja kansainvälisesti (Rainmaker & ThingLink). Nykyään Sani toimii yrittäjänä Social Company Oy:ssä ja auttaa satoja asiakkaitaan kotimaassa ja kansainvälisesti myynnin ja asiakaskokemuksen parantamisessa ja sosiaalisen median ammattikäytössä.

Sani on ollut mukana kirjoittamassa kahta suosittua tietokirjaa ‘5 tähden asiakaskokemus’ ja
‘#Myyntikirja’, joiden kantava tavoite on auttaa yksilöitä ja yrityksiä palvelemaan asiakkaitaan paremmin digitaalisella aikakaudella. Sani on myös ollut luomassa maailman ensimmäistä Digitaalisen ja sosiaalisen myynnin tutkinto-ohjelmaa arvostetulle Digital Marketing Institutelle.

Sani tunnetaan energisistä ja innostavista koulutuksistaan ja puheenvuoroistaan,
joista tunnustuksena hän oli ehdolla Speakersforumin vuoden puhujatulokkaaksi v. 2017.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Koulutuksen hinnat

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 699 €
Yksityinen sektori: 849 €

Voimassa 24.6.2022 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 749 €
Yksityinen sektori: 899 €

Voimassa 22.7.2022 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 799 €
Yksityinen sektori: 949 €

Voimassa 23.8.2022 asti.
OSTA LIPUT

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Tehokas ja interaktiivinen etäkoulutus

Jäikö jokin asia mietityttämään? Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin etäkoulutuksiin liittyen!

Erona vain välimatka.

Meillä kouluttaudut käytännönläheisesti myös etänä. Toteutustapaa ollaan muovattu virtuaaliseen opetukseen soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta olla unohdettu. Etäkouluttautumalla säästät matka- ja majoituskuluissa, muttet koulutuksen laadukkaasta sisällöstä. Kaiken kukkuraksi useimmista etäkoulutuksista on saatavilla tallenne. Kätevää, eikö?

Valitse koulutuspaikka vapaasti – suorita koulutus vaivattomasti paikasta riippumatta – tutun työpisteen äärellä tai sohvan nurkassa lempivilttiin kääriytyneenä.

Sama laadukas sisältö & harjoitukset  – sisältö on prikulleen sama kuin lähiopetuksessa, erona on vain välimatka – käytännön harjoitukset, ryhmätyöt ja workshopit on muovattu virtuaaliseen opetukseen soveltuvaksi.

Säästä aikaa – ei ruuhkassa istumista tai yön yli matkustamista toiselle paikkakunnalle. Säästät siis ajankäytössäsi sekä matka- ja majoituskuluissa, myös luontokin (ja työnantaja) kiittää.

Et ole yksin – asiakaspalvelumme ja kouluttajamme ovat tukenasi koko koulutuksen ajan, valmiina auttamaan, jos jokin huolestuttaa tai tarvitset teknistä tukea. Saat selkeät ohjeet helppokäyttöoisen alustan käyttöön hyvissä ajoin – ainoa mitä tarvitset on toimiva internetyhteys ja tietokone.

Verkostoidu virtuaalisesti  – alustalla on mahdollista chattailla ja nostaa virtuaalikättä. Lisäksi kouluttaja voi luoda pienryhmiä, kyselyitä ja äänestyksiä tarpeen mukaan.

Palaa takaisin tallenteen kautta  saat etäkoulutuksesta mukaasi tallenteen sekä digitaaliset luentomateriaalit, jotta pystyt palaamaan takaisin ja kertaamaan koulutuksen antia.

Miten etäkoulutus suoritetaan? Koulutus toteutetaan helppokäyttöisellä Zoom-palvelulla, joka on suunniteltu interaktiiviseen etäkoulutukseen. Zoom mahdollistaa etäkoulutuksien vahvan vuorovaikutuksen mm. virtuaalisella kädennostolla, chatilla, yhteisellä valkotaululla, pienryhmiin jakamisella, äänestyksillä ja kyselyillä. Kouluttaja käyttää Zoomin ominaisuuksia tarpeen mukaan.

Millä selaimella etäkoulutukset toimivat? Zoom toimii Chrome-selaimella, mutta siitä on myös saatavilla sovellus. Suosittelemme työpöytäsovelluksen lataamista, jotta Zoomin kaikki vuorovaikutukselliset ominaisuudet ovat käytössäsi. Lisäksi sovelluksen kautta osallistut vaivattomasti vain syöttämällä oman nimesi. Mikäli kuitenkin osallistut selaimella, sinun tulee ensin luoda käyttäjätunnus. Jos sinulle ei ole Chrome-selainta tietokoneellasi, se kannattaa ladata hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua.

Mitä muuta minun pitää huomioida teknisten asioiden suhteen? Tarvitset hyvän, mielellään kiinteän nettiyhteyden tietokoneeseesi. Jotta kokemus on mahdollisimman vuorovaikuitteinen, tarvitset webkameran ja mikrofonin. Kannettavissa tietokoneissa mikrofoni ja webkamera ovat perusominaisuuksia.

Voiko etäkoulutuksen suorittaa osissa? Etäkoulutuksissa on aikataulu, mutta suurimmassa osassa etäkoulutuksista on myös kätevä tallennemahdollisuus, jonka kautta pääset kertaamaan päivien antia juuri silloin kuin sinulle sopii kahden viikon ajan.

Keneen voin olla yhteydessä ongelmatilanteissa? Autamme mielellämme kaikissa haasteissa, joten laita joko Zoomin chatin kautta viestiä tai meilaa meille osoitteeseen customerservice@professio.fi