Skip to content

Muutosjohtaminen ja haastavat tilanteet hoitotyössä

Verkkokurssi | Opiskele joustavasti omaan tahtiisi

LIPUTOHJELMA

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita arvio

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Muutosjohtaminen ja haastavat tilanteet hoitotyössä”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Osallistava johtaminen on avain henkilöstön motivaation korkeaan tasoon.

Sote-organisaatioiden paisuminen on tuonut haasteita johtajien ja esihenkilöiden ajankäytölle ja osaamisen kehittymiselle. Tämän ajan työntekijät odottavat erilaista johtamista ja motivointia – keskiössä ovat tavoitetietoisuus, osaamisen ja sitoutumisen varmistaminen sekä pikainen puuttuminen toimimattomuuksiin. 

Muutosjohtaminen ja haastavat tilanteet hoitotyössä -verkkokurssilla syvennyt perusteellisesti hoitotyön johtajuuteen jatkuvassa liikkeessä johtamisen näkökulmasta. Opit roolistasi yhteisen ymmärryksen vahvistajana ja motivaattorina. Omaat keinoja, joilla ratkaiset työyhteistön konflikteja, ongelmia ja huolipuheesta johtuvia haasteita.

Kurssin jälkeen olet valmiimpi ja rohkeampi ottamaan erilaisia asioita puheeksi ja ymmärrät oman roolisi ja vuorovaikutuksen merkityksen onnistuneessa puheeksiottotilanteessa. Ymmärrät, miten kehittää työpaikan kulttuuria sellaiseksi, että arjen keskustelut ja varhainen tuki on luonteva osa työpaikan arkea. Opit myös tunnistamaan itsessäsi eettisen kuormittuneisuuden mahdollisuuden ja riittävän hallinnan tunteen ja tasapainon piirteet.

Verkkokurssin kokonaiskesto on noin 8 tuntia ja sinulla on 60 vuorokautta aikaa suorittaa kurssi. Suoritusaika lähtee automaattisesti käyntiin ilmoittautumisesi jälkeen. Tarkat tiedot aloituksesta ja suorittamiseen liittyvistä asioista löydät usein kysyttyä verkkokurssista -osiosta.

Kenelle kurssi sopii?

Kurssi soveltuu kaikille hoitotyön esihenkilöille ja johtajille.

399 

OSTA LIPUT 

   

Paras hinta voimassa. Saat ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. 

196 varastossa

Hintaan lisätään laskutuslisä 8 € ja ALV (24 %). Maksuttomista tapahtumista ei peritä laskutuslisää.

SAA

Välineitä johtamisen eri tilanteisiin.

KASVATA

Hallinnan tunnetta omassa johtamistyylissä.

PÄIVITÄ

Johtamismallit tulevaisuuden haasteita vastaaviksi.

OSALLISTA

Alaisia ja käännä muutosvastarinta positiiviseksi toiminnaksi.

Ohjelma

Koulutus koostuu kahdesta aihepiiristä, muutosjohtamisesta ja esimiestyön haastavista tilanteista.

 • OSIO A - MUUTOSJOHTAMINEN HOITOTYÖSSÄ

Sote-alan muutoksista puhuminen kyllästyttää, vaikka samaan aikaan tiedetään, että olevamme vasta lähtökuopissa. 

 • Ymmärrettävyys, mielekkyys ja hallittavuus
 • Yhteisen ymmärryksen vahvistaminen
 • Jatkuvassa liikkeessä johtaminen
 • Viestintä ja vuorovaikutus johtamisen välineenä
 • Millaista tukea niin esimiehelle, työyhteisölle kuin yksilöille?
 • Organisaatiokulttuuri muutoksessa
 • Organisaatiokulttuuri tuo turvallisuutta, mutta jarruttaa muutosta. Tarkastelun kautta muutoksen mahdollistajaksi.
 • Johtamisen merkitys organisaatiokulttuurin muuttajana
 • Miksi muutos epäonnistuu?
 • Tunteiden kohtaaminen muutosjohtajana
 • Hallinnan tunteen ja riittävän tasapainon vahvistaminen
 • Psykologinen turvallisuus
 • Minä jatkuvan liikkeen johtajana
 • Muutosjohtajan vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen
 • Muutosvastarinnan kääntäminen muutosenergiaksi
 • Osallistamisen keinot
 • Tasapainon löytäminen epävarmuuden ja eteenpäin kehittymisen välillä
 • Muutosviestintä – johtamalla puhetta johdat arkea
 • Työn hallinnan tunteen vahvistaminen
 • Eettinen kuormittavuus johtajan työssä
 • Palautuminen ja itsensä johtaminen
 • Kokonaisvaltaisen työssäjaksamisen tukemista edistävät tekijät

 • OSIO B - HAASTAVAT TILANTEET HOITOTYÖSSÄ

Vaikeita asioita ja konfliktin aihioita on tarjolla joka puolella, eivätkä ne ratkea ilman johtajan toimia.

 • Johtajalla vastuu arjen toimivuudesta
 • Johtajan rooliin kuuluvien vastuiden tiedostaminen
 • Yhteisen ymmärryksen vahvistaminen arjen tavoitteista ja toiminnasta
 • Johtajuuden keskeiset edellytkset
 • Erilaisia tapoja kokea merkityksellisyyttä työssä
 • Motivaation johtaminen
 • Alisuoriutuminen voi viedä työkyvyn
 • Maailma muuttuu – muuttuuko ihminen
 • Ongelmien ratkaisutyöpaikalla on kestävyyslaji
 • Huolipuhe työpaikalla johtajan haasteena
 • Ongelmien ratkaisu
 • Jokapäiväisten keskustelujen tärkeys arjen toimivuuden kannalta
 • Taustalla vaikuttavien asioiden juurisyiden tunnistaminen
 • Konfliktit työyhteisössä ja sovittelu työyhteisön kehittämisen keinona
 • Konfliktin eläminen ja kasvaminen työyhteisössä
 • Kuinka suhtautua konfliktiin?
 • Konfliktin puheeksi ottaminen ja muut työkalut
 • Esimiesten kokema kiusaaminen
 • Kiusaamisilmiön tausta vaikuttajat ja esimiehen erityinen rooli
 • Case-esimerkki
 • Työvälineitä kiusaamisen ehkäisemiseksi
 • Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen
 • Varhaisen tuen malli velvoittaa ja antaa ohjeet välittämiseen.
 • Miten valmistautua puheeksiottotilanteisiin?
 • Keskustelun ohjaaminen tulevaisuuteen
 • Puheeksiottamisen malli
 • Työkykyyn liittyvä huoli

Kouluttajat

työelämän kehittäjä

Riitta Syrén-Laine

Riitalla on yli 10 vuoden kokemus henkilöstöpäällikkönä ja -konsulttina yksityisellä sektorilla. Vuodesta 2010 alkaen hän on toiminut työelämän kehittäjänä johdon, esimiesten sekä työyhteisöjen valmentajana ja ohjaajana. Osaamisen ja kiinnostuksen erikoisaloina ovat esimiesten johtamistaitojen kehittäminen, työyhteisöjen valmennukset, muutosjohtaminen sekä yksilö- ja ryhmätyönohjaukset ja coaching. Riitta on toiminut useissa Sitran ja EU / ESR – hankkeissa.

Riitta työelämän kehittäjä ja työyhteisövalmentaja, KM. Opintojansa hän on täydentänyt työyhteisöjen työnohjaus- ja prosessikonsultaatio -koulutuksessa sekä suorittamalla ammatillisen opettajakoulutuksen ja opiskellut ratkaisukeskeisyyttä ja projektijohtamista.

Riitan ajatuksia työelämästä siivittää pitkälle vanha sanonta: ”Kun muutoksen tuulet puhaltavat, on parempi rakentaa tuulimyllyjä kuin pystyttää suojamuureja. Kun rakennamme tietoisesti tulevaisuutta siellä, missä voimme vaikuttaa, tuo se meille onnistumisia, osaamista ja uusia yhteistyön mahdollisuuksia, joka vahvistaa puolestaan hallinnan tunnetta.”

Riitta, kuten kaikki Muutosjohtaminen ja haastavat tilanteet hoitotyössä -koulutuksen kouluttajat, on toiminut Sote- alalla johtoa ja työyhteisöjä tukevissa valmennus- ja ohjaustehtävissä 10–20 vuoden välillä.

 

psykologi & psyykkinen valmentaja

Juha Minkkinen

Juha on työ- ja organisaatiopsykologi sekä työterveyspsykologi. Hän on opiskellut ratkaisukeskeistä ajattelua, NLP:tä ja Brain Based Coaching:a.

Juha on kartuttanut työkokemuksensa yritysten toiminnan kehittämisestä ja toimitusjohtajakurssien toteuttamisesta yrityskonsulttina ja yrittäjänä. Lisäksi hän on toiminut palvelujohtajan tehtävässä vajaan 10 vuoden ajan sekä omaa pitkän kokemuksen sopeutumisvalmennusten ja ammatillisen kuntoutuksen vetämisestä. Tällä hetkellä erityiskohteena ovat esimiesvalmennukset, tiimien toimivuuden kehittäminen, kriisien hallinta ja henkilökohtaisen osaamisen coaching.

Juhan erityisosaamista on psyykkinen valmennus (SM- ja MM-tason urheilijoiden sekä joukkueiden valmennusprosesseissa yli 25 vuotta). Niitä menetelmiä hän hyödyntää esimiesten coachingissa sekä työpaikkojen valmennuksissa. Juhalla on myös paljon kokemusta EU- ja EAKR- sekä työsuojelurahaston, ja monista muista, hankkeista.

Juha, kuten kaikki Muutosjohtaminen ja haastavat tilanteet hoitotyössä -koulutuksen kouluttajat, on toiminut Sote- alalla johtoa ja työyhteisöjä tukevissa valmennus- ja ohjaustehtävissä 10–20 vuoden välillä.

 

työyhteisövalmentaja & sovittelija

Tarmo Alastalo

Tarmon erikoisalaa ovat muutos- ja ristiriitatilanteiden työyhteisövalmennukset, työnohjaukset ja työyhteisösovittelut, joissa ratkaisukeskeisyys ja restoratiivisuus luovat perustan hänen toiminnalleen.

Tarmo on koulutukseltaan insinööri (YAMK) ja työyhteisöjen kehittämiseen liittyvät täydennyskoulutuksia ovat mm. ratkaisukeskeinen työnohjaaja, valmentaja ja kehittäjä koulutus sekä restoratiivisen työyhteisösovittelun erityisosaaja koulutus. Restoratiivisuudella tarkoitetaan restoratiivisen oikeuden teoriaan eli korjaavaan konfliktinratkaisuun pohjautuvaa ajattelu- ja toimintatapaa sekä kulttuuria. Kokemusta on kertynyt laaja-alaisesti esimies- ja johtajatehtävistä sekä tuotannollisista- että asiakaspalveluorganisaatioista myös opetus- ja projektitehtävistä.

Tarmo, kuten kaikki Muutosjohtaminen ja haastavat tilanteet hoitotyössä -koulutuksen kouluttajat, on toiminut Sote- alalla johtoa ja työyhteisöjä tukevissa valmennus- ja ohjaustehtävissä 10–20 vuoden välillä.

kokenut työ- ja organisaatiopsykologi

Pirkko-Liisa Hyttinen

Pirkko-Liisa on työ- ja organisaatiopsykologi, PsT. Hänen työkokemuksensa jakautuu kolmeen teemaan. Pirkko-Liisa on työskennellyt urallaan henkilöstöpäällikkönä noin 16 vuotta. Samanlaisen jakson hän on työskennellyt liiketoimintajohtamisen tehtävissä, tehden samalla asiakastyötä työyhteisöjen johtamisen parissa. Sivutoimisesti Pirkko-Liisa on toiminut vuosikymmenien mittaan eri organisaatioiden hallituksissa (mm. Finnvera) ja erilaisissa kehitysryhmissä (mm. Sähköalan työnantajaliitto ja eri asteiset oppilaitokset).

”Kaikkien organisaatioiden tavoitteet toteutuvat ihmisten työpanoksen kautta.”

Pirkko-Liisa, kuten kaikki Muutosjohtaminen ja haastavat tilanteet hoitotyössä -koulutuksen kouluttajat, on toiminut Sote- alalla johtoa ja työyhteisöjä tukevissa valmennus- ja ohjaustehtävissä 10–20 vuoden välillä.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Maistiaisia tarjolla.

Sanontamme kuuluu: ’’Hyvää haettiin, mutta priimaa tuli’’ – ja näin kävi nytkin. Mitä verkkokurssilla sitten onkaan luvassa? Studiossa kuvatut kurssivideot ovat laadultaan sekä ääneltään 6/5. Tässä sinulle pieni maistiainen siitä, mitä on luvassa – huippukouluttajamme kertovat pähkinänkuoressa itsestään, kurssin sisällöstä sekä sen tavoitteista. Enjoy the ride!

Usein kysyttyä verkkokurssista

Jäikö jokin asia mietityttämään? Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin verkkokurssista!

100 % online – opiskele juuri silloin, kun sinulle sopii.

Opiskelutahdin päätät sinä: verkkokursseja voit tehdä vaivattomasti omaan tahtiisi – vaikka kotisohvaltasi. Vain mielikuvituksesi on rajana koulutuspaikan valinnassa! Verkkokurssi koulutusmuotona tuo extrasti joustavuutta, kun voit sovittaa opiskelun kätevästi työrytmiisi ja vapaa-aikaasi kokonaisuus kerrallaan.

Aloitus – digitaalinen Claned-oppimisalusta lähettää sinulle kutsun sähköpostiisi vuorokauden kuluessa ostosta. Tämän jälkeen suoritusaika (60 vuorokautta) lähtee automaattisesti käyntiin ja voit aloittaa kurssin. Jos haluat aloittaa kurssin myöhemmin, olethan meihin yhteydessä jo ennen ilmoittautumistasi. Yhteystietomme löydät täältä.

Suoritusaika & tunnusten voimassaolo – pääsyoikeus oppimisalustalle ja materiaaleille on voimassa 60 vuorokautta, jonka aikana voit opiskella kurssin joustavasti omaan tahtiisi. Tämän jälkeen opiskeluoikeutesi umpeutuu ja materiaalit sulkeutuvat.

 

Joustava etenemistahti – Etene vapaasti omaan tahtiisi, tee osioita juuri niin kauan kuin haluat, kertaa ja palaa takaisin tarvittaessa. Suunnittelethan etenemisesi kuitenkin niin, että ehdit suorittaa kurssin annetun 60 vuorokauden aikana.

Kokonaiskesto – noin 8 tuntia, riippuen omasta opiskelutyylistäsi. Kurssiin sisältyy tehtäviä, joissa pohditaan oppien soveltamista omaan työhön.

Todistus – saat todistuksen itsellesi kurssin suorittamisesta, mistä on varmasti hyötyä urapolullasi jatkossa. Voit ladata todistuksen digitaalisesta oppimisympäristöstämme, kun olet suorittanut kurssin. Muistathan ladata todistuksesi ennen kuin oppimisympäristö sulkeutuu.

Verkkokurssin sisältö – katso innostavia luentovideoita, lue mielenkiintoisia artikkeleita ja muita materiaaleja sekä tee omaa oppimistasi arvioivia tehtäviä ja läpäise harjoitukset.

Miten verkkokoulutus suoritetaan? Verkkokoulutus toteutetaan helppokäyttöisellä digitaalisella Claned-oppimisalustalla.

Millä selaimilla verkkokoulutukset toimivat? Koulutukset toimivat yleisimmillä selaimilla, eli Firefox-, Chrome-, Safari- ja Edge-selaimilla. Toki voit ladata helppokäyttöisen sovelluksen iOS ja Google Play -sovelluskaupoista.

 

Voiko koulutuksen suorittaa osissa? Useimmissa koulutuksissa on suositeltu viikottainen etenemistahti, mutta voit silti edetä joustavasti oman aikataulusi mukaan, annetun ajan puitteissa.

Keneen voin olla yhteydessä ongelmatilanteissa? Autamme mielellämme kaikissa haasteissa, joten meilaa meille osoitteeseen customerservice@professio.fi. Teknisten asioiden osalta parhaiten osaa auttaa Clanedin tiimi, support@claned.com.

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös