Skip to content

 

Lapsen itsesäätelyn tukeminen

Kuntoutus Akatemia | Verkkokurssi | Opiskele joustavasti omaan tahtiisi

LIPUTOHJELMA

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita arvio

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Lapsen itsesäätelyn tukeminen”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Itsesäätely on opittavissa oleva taito - miten sitä kehitetään?

Lasten lisääntynyt levottomuus sekä keskittymiskyvyn ongelmat näkyvät heikentyneissä kyvyissä säädellä niin tunteita, käyttäytymistä sekä ajattelua. Itsesäätelyyn hallitseminen on äärimmäisen tärkeää, sillä se on avain kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Lapsen itsesäätelyn tukeminen -verkkokurssilla opit ymmärtämään lapsen itsesäätelyä ja sen kehittymistä. Itsesäätely on vahvasti opittavissa oleva taito, jonka tukemiseen sekä siinä esiintyvien haasteiden ennaltaehkäisyyn saat tällä kurssilla konkreettisia työkaluja.

Verkkokurssi tarjoaa sinulle ajankohtaisimman tutkimustiedon aiheesta. Lisäksi pääset perehtymään käytännön tasolla itsesäätelyn tukemisen keinoihin haastavissa ja kuormittavissa tilanteissa – niin kasvatus- ja opetusinstituutioissa kuin sen ulkopuolella. Kuulet muun muassa, miten itsesäätelyä vahvistetaan pelien ja leikkien avulla.

Verkkokurssin kokonaiskesto on noin 11 tuntia ja sinulla on 60 vuorokautta aikaa suorittaa kurssi. Suoritusaika lähtee automaattisesti käyntiin ilmoittautumisesi jälkeen. Tarkat tiedot aloituksesta ja suorittamiseen liittyvistä asioista löydät usein kysyttyä verkkokurssista -osiosta.

Kenelle kurssi sopii?

Kurssi on suunnattu kaikille lasten kanssa työskenteleville, huoltajille tai kasvatuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille henkilöille.

499 

OSTA LIPUT 

   

Paras hinta voimassa. Saat ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille.

95 varastossa

Hintaan lisätään laskutuslisä 8 € ja ALV (24 %). Maksuttomista tapahtumista ei peritä laskutuslisää.

Miten kurssi suoritetaan?

Kurssi on jaettu kymmeneen osioon, jotka tulisi suorittaa järjestyksessä. Parhaimman oppimiskokemuksen johdosta on hyvin oleellista, että noudatat oikeassa järjestyksessä etenemistä.

Kurssin oppimismateriaali koostuu helposti ymmärrettävistä videomateriaaleista, jotka kestävät aiheesta riippuen n. 10-15 minuuttia. Jokaisen videon jälkeen saat muutamia aiheeseen liittyviä tehtäviä, jotka auttavat sinua reflektoimaan omaa toimintaasi ja kokemaasi, sekä ankkuroimaan niin teoreettiset kuin käytännönläheiset tiedot ja taidot osaksi käytänteitäsi.

 

Koulutuksen lopussa on pisteytykseen pohjautuva, tiivistetty monivalintatentti, jolla mitataan osallistujien tiedollisia ja taidollisia rakenteita.

Ohjelma

 • 15 min
 • MODUULI: 1 Kurssin esittely
 • Tervehdys-video
 • ~ 1 h 45 min
 • MODUULI 2: Mitä on itsesäätely?

Itsesäätelyn laaja-alainen ja monitahoinen käsite:

 • mitä itsesäätelyllä tarkoitetaan?
 • mistä osa-alueista itsesäätely koostuu?
 • miten itsesäätelyä pystyy tarkastelemaan metaforan tasoilla?
 • mitä lapsen yli- ja alisäätely tarkoittavat?
 • ~ 1 h
 • MODUULI 3: Miten itsesäätely kehittyy?
 • miten lapsen biologiset sekä ympäristön kasvuolosuhteet vaikuttavat itsesäätelyn kehitykseen?
 • biologisen ja ympäristön väliset suhteet itsesäätelyn kehityksessä
 • psyykkiseen kehityskaareen liittyviä tekijöitä
 • ~ 1,5 h
 • MODUULI 4: Itsesäätelyn vaikutus lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Miten itsesäätely liittyy lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin?

 • itsesäätely ei ole vain voimavara, joka vaikuttaa vain lapsen subjektiivisiin tunteisiin, kognitioon tai käyttäytymiseen: itsesäätelyn merkitystä rakennetaan lapsen empatian, vertaissuhteiden, fyysisten ja psyykkisten sairauksien ennaltaehkäisyn, sekä yhteiskunnallisen makrotason lävitse.
 • ~ 1,5 h
 • MODUULI 5: Aivot ja itsesäätely – mitä meidän tulee tietää itsesäätelyn neurologisista faktoista?

Ymmärrys itsesäätelyn neurologista pääperiaatteista ja aivojen toiminnoista:

 • miten lapsen aivot kehittyvät?
 • mitkä lainalaisuudet siihen kytkeytyvät?
 • miten vuorovaikutus – ja ennen kaikkea oma toiminta – aktivoi lapsen aivojen synaptiset yhteydet ja sitä kautta mahdollistavat lapsen itsesäätelyn suotuisan kehityksen?
 • ~ 1h
 • MODUULI 6: Vuorovaikutus itsesäätelyn kehityksessä ja tukemisessa
 • miten lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus on perustavanlaatuinen tuki itsesäätelyn kehityksessä ja tuessa?
 • miten non-verbaalit ja verbaalit viesteillä voidaan vaikuttaa lapsen itsesäätelyn tukeen tai sen kuormittuneisuuteen?
 • sensitiivisen ja vahvuusperustaisen vuorovaikutuksen yhteydet itsesäätelyn, itsetunnon ja identiteetin muodostumiselle
  • miten niiden myönteinen kehitys palvelee toinen toisiaan?
 • ~ 1 h 40 min
 • MODUULI 7: Aikuisen itsesäätely osana lapsen itsesäätelyä
 • miksi on oleellisen tärkeää huolehtia omista henkisistä voimavaroistasi?
 • mikä suhde aikuisen itsesäätelyllä on lapsen itsesäätelyyn?
 • miten sekä negatiiviset että positiiviset tunteet tarttuvat tiedostamatta?
 • miksi tärkeää on pyrkiä katkaisemaan negatiivisten tunteiden siirto vanhemman ja aikuisen välillä?
 • konkreettisia ja yksinkertaisia menetelmiä siihen, miten itsesäätelyä voidaan tukea arjessa
 • ~ 40 min
 • MODUULI 8: Tutkimustuloksia liittyen lapsen itsesäätelyyn
 • tutkimustuloksia liittyen itsesäätelyn kehitykseen
 • lasten itsesäätelyn suhde tunneilmaisuihin ja strategioihin
 • MODUULI 9: Yhteenveto koulutuksesta
 • kootaan kurssin aihealueita tiivistetysti yhteen sekä jäsentää opittuja sisältöjä

Kouluttaja

intohimoinen ihmisyyden tutkija, kouluttaja ja luennoitsija

Jouni Veijalainen

Jouni on intohimoinen ihmisyyden tutkija, kouluttaja ja luennoitsija. Hän on työskennellyt Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tutkijana ja luennoitsijana useita vuosia. Jouni kouluttaa ja luennoi sekä aikuisten että lasten kasvuun, kehitykseen, sekä oppimiseen liittyvillä teemoilla ympäri Suomea. Hänen koulutustensa aiheet sivuavat muun muassa psyykkisiä voimavaroja, työssä jaksamista, sekä vuorovaikutustaitoja, motivaatiota että tunteita niin yksilö- kuin yhteisötasolla.

Jounin koulutukset nojautuvat monitieteisesti psykologian, aivotutkimuksen, kasvatustieteen, sekä sosiologian alueille. Hän yhdistelee eri tieteenalojen tietorakenteita selkeään ja käytännönläheiseen muotoon. Hänen intohimonsa on herättää kuulijoita löytämään elämäänsä uusia näkökulmia ja työkaluja hyvään ja tasapainoiseen elämään.

Jounin motto: ”Vähän vähemmän on paljon enemmän, kuin vähän liian paljon.”

intohimoinen ihmisyyden tutkija, kouluttaja ja luennoitsija

Jouni Veijalainen

Jouni on intohimoinen ihmisyyden tutkija, kouluttaja ja luennoitsija. Hän on työskennellyt Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tutkijana ja luennoitsijana useita vuosia. Jouni kouluttaa ja luennoi sekä aikuisten että lasten kasvuun, kehitykseen, sekä oppimiseen liittyvillä teemoilla ympäri Suomea. Hänen koulutustensa aiheet sivuavat muun muassa psyykkisiä voimavaroja, työssä jaksamista, sekä vuorovaikutustaitoja, motivaatiota että tunteita niin yksilö- kuin yhteisötasolla.

Jounin koulutukset nojautuvat monitieteisesti psykologian, aivotutkimuksen, kasvatustieteen, sekä sosiologian alueille. Hän yhdistelee eri tieteenalojen tietorakenteita selkeään ja käytännönläheiseen muotoon. Hänen intohimonsa on herättää kuulijoita löytämään elämäänsä uusia näkökulmia ja työkaluja hyvään ja tasapainoiseen elämään.

Jounin motto: ”Vähän vähemmän on paljon enemmän, kuin vähän liian paljon.”

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Tehokas ja joustava verkkokurssi

Jäikö jokin asia mietityttämään? Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin verkkokursseista!

100 % online – opiskele juuri silloin, kun sinulle sopii.

Verkkokursseja voit tehdä vaivattomasti omaan tahtiisi pala kerrallaan – vaikka kotisohvaltasi! Opiskelutahdin päätät sinä, mutta et ole kuitenkaan yksin – verkkokurssilla pääset myös jakamaan keskustelualustalla ajatuksia muiden osallistujien kanssa sekä kysymään kysymyksiä kouluttajilta. Verkkokurssi koulutusmuotona tuo extrasti joustavuutta, kun voit sovittaa opiskelun kätevästi työrytmiisi kokonaisuus kerrallaan.

Aloitus – digitaalinen Claned-oppimisalusta lähettää sinulle kutsun sähköpostiisi vuorokauden kuluessa ostosta. Tämän jälkeen suoritusaika (60 vuorokautta) lähtee automaattisesti käyntiin ja voit aloittaa kurssin. Jos haluat aloittaa kurssin myöhemmin, olethan meihin yhteydessä jo ennen ilmoittautumistasi. Yhteystietomme löydät täältä.

Suoritusaika & tunnusten voimassaolo – pääsyoikeus oppimisalustalle ja materiaaleille on voimassa 60 vuorokautta, jonka aikana voit opiskella kurssin joustavasti omaan tahtiisi. Tämän jälkeen opiskeluoikeutesi umpeutuu ja materiaalit sulkeutuvat.

 

Joustava etenemistahti – Etene vapaasti omaan tahtiisi, tee osioita juuri niin kauan kuin haluat, kertaa ja palaa takaisin tarvittaessa. Suunnittelethan etenemisesi kuitenkin niin, että ehdit suorittaa kurssin annetun 60 vuorokauden aikana.

Kokonaiskesto – noin 11 tuntia, riippuen omasta opiskelutyylistäsi. Kurssiin sisältyy tehtäviä, joissa pohditaan oppien soveltamista omaan työhön.

Todistus saat todistuksen itsellesi kurssin suorittamisesta, mistä on varmasti hyötyä urapolullasi jatkossa. Voit ladata todistuksen digitaalisesta oppimisympäristöstämme, kun olet suorittanut kurssin. Muistathan ladata todistuksesi ennen kuin oppimisympäristö sulkeutuu.

Verkkokurssin sisältö – katso innostavia luentovideoita, lue mielenkiintoisia artikkeleita ja muita materiaaleja sekä tee omaa oppimistasi arvioivia tehtäviä ja läpäise harjoitukset.

Miten verkkokoulutus suoritetaan? Verkkokoulutus toteutetaan helppokäyttöisellä digitaalisella Claned-oppimisalustalla.

Millä selaimilla verkkokoulutukset toimivat? Koulutukset toimivat yleisimmillä selaimilla, eli Firefox-, Chrome-, Safari- ja Edge-selaimilla. Toki voit ladata helppokäyttöisen sovelluksen iOS ja Google Play -sovelluskaupoista.

 

Voiko koulutuksen suorittaa osissa? Useimmissa koulutuksissa on suositeltu viikoittainen etenemistahti, mutta voit silti edetä joustavasti oman aikataulusi mukaan, annetun ajan puitteissa.

Keneen voin olla yhteydessä ongelmatilanteissa? Autamme mielellämme kaikissa haasteissa, joten meilaa meille osoitteeseen customerservice@professio.fi. Teknisten asioiden osalta parhaiten osaa auttaa Clanedin tiimi, support@claned.com.

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Moikka, olen Katariina Asp ja toimin Professiolla Customer Managerina. Voit olla minuun yhteydessä joko puhelimitse +358 (0)40 768 2170  tai sähköpostitse katariina.asp@professio.fi – autan oikeasti mielelläni.