Skip to content

Itsemääräämisoikeus sosiaalihuollossa

23.10.2024 | Hybridikoulutus: Espoo

ILMOITTAUDUOHJELMA

Tuettu päätöksenteko vai päätöksenteossa tukeminen?

Ikääntyneiden ja muistisairaiden asiakkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja rajoittaminen on haastavaa lainsäädännön epäselvyyksien ja osaamisen puutteen vuoksi. Uusi vammaispalvelulaki ja YK:n vammaissopimus korostavat tuetun päätöksenteon merkitystä ja edellyttävät uutta osaamista alan ammattilaisilta.

Itsemääräämisoikeus sosiaalihuollossa -koulutuksessa syvennytään itsemääräämisoikeutta koskevaan lainsäädäntöön, minkä lisäksi saat konkreettista tietoa hoitotahdosta, edunvalvontavaltuutuksesta sekä edunvalvonnasta.

Lisäksi saat toimintaohjeet perusoikeuksien rajoittamisen tilanteisiin. Koulutus on yhdistelmä teoriaa ja käytännön harjoituksia sekä keskusteluja. Havainnollistavien esimerkkien avulla saat kokonaisvaltaisen ymmärryksen itsemääräämisoikeuteen liittyvistä seikoista.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisisille, jotka työskentelevät vanhustenhuollossa ja vammaispalveluiden parissa, joissa asiakkailla on tuen tarvetta itsemääräämisoikeuden ja omaan elämään liittyvän päätöksenteon kysymyksissä.

Uusin päätöksenteon tukemisen periaatteisiin keskittyvä materiaali löytyy täältä: https://www.tukiliitto.fi/wp-content/uploads/2022/12/a62d3b1e-periaatteet_laadukastuki.pdf 

ILMOITTAUDU

 

Valitse sopivin ajankohta ja toteutusmuoto.

 

Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tiimeille.

SAA

välineitä tunnistaa ja tukea itsemääräämisoikeuden toteutumista asiakkaiden arjessa ja perustella niihin liittyviä ratkaisuja myös kirjallisesti.

HALLITSE

keinot kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen oikeudellista toimintakykyään.

OPI

arvioimaan asiakkaan päätöksentekokykyä ja tunnistamaan myös ne hetket, kun asiakas ei ole enää kykenevä päättämään omista asioistaan.

TUNNE

YK:n vammaissopimuksen ja uuden vammaispalvelulain edellyttämän tuetun päätöksenteon lähtökohdat.

Kouluttajat

vanhuusoikeuden tutkija & kokenut asiantuntija, Itä-Suomen yliopisto

Henna Nikumaa

Hennalla on yli 20 vuoden kokemus ikääntyneiden hoito- ja hoivatyöstä, sekä palvelujen ja oikeuksien kehittämis- ja tutkimustyöstä. Tällä hetkellä hän tekee Itä-Suomen yliopistossa tutkimustyötä ikääntyneiden vammaisten oikeuksista, edunvalvonnasta ja muistisairaiden autonomiasta samalla viimeistellen oikeustieteellistä väitöskirjaansa. Hennan laajaan työhistoriaan kuuluvat mm. hoitotyö kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa sekä kehittämistyö eri järjestöissä. Näiden lisäksi Henna on tehnyt töitä sosiaaliturvan parissa Kansaneläkelaitoksessa ja vanhuusoikeuden asiantuntijana eduskunnan Ihmisoikeuskeskuksessa.

Henna on julkaissut erityisesti ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen, oikeudelliseen toimintakykyyn, oikeudelliseen ennakointiin ja edunvalvontaan liittyvistä kysymyksistä. Henna pystyy havainnollistamaan käytännön esimerkein ajoittain vaikeiksikin koetut vanhustenhuollon lainsäädännölliset kysymykset.

Vammaispalveluiden asiantuntija (HTM), Tukiliitto

Anne Saarinen

Vammaispalvelujen asiantuntija Anne Saarinen, HTM, työskentelee Kehitysvammaisten Tukiliiton oikeuksienvalvonnan yksikössä. Hänellä on yli kolmenkymmenen vuoden työkokemus vammaisten henkilöiden palveluista erilaisissa organisaatioissa, tarkastellen ohjauksen, koulutuksen, luovien terapioiden, esimiestyön ja lainsäädännön näkökulmia. Anne tuntee erityisen hyvin suomalaisen vammaispalvelujen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän, ja ymmärtää niiden merkityksen vammaispalvelujen asiakkaiden osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukemisessa.

Anne on työskennellyt sekä järjestöissä että kuntaorganisaatioissa, joissa hän on toteuttanut ja kehittänyt palveluita ja kuntoutusta sekä edistänyt niiden välistä yhteistyötä. Häntä motivoi erityisesti uusien toimintamallien löytäminen ja kehittäminen, ja hän haluaa jatkossakin olla mukana edistämässä ihmis- ja perusoikeuksien toteutumista paljon tukea tarvitsevien ihmisten arjessa.

Ohjelma.

 • 8.30
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • 8.55
 • Hyvää huomenta etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • IMO perus- ja ihmisoikeutena ja eri oikeuksien punnintana arjessa
 • IMO vammaispalvelun prosessissa
 • IMO -arviointityökalu erityishuollossa
Vammaispalveluiden asiantuntija (HTM), Tukiliitto

Anne Saarinen

Vammaispalvelujen asiantuntija Anne Saarinen, HTM, työskentelee Kehitysvammaisten Tukiliiton oikeuksienvalvonnan yksikössä. Hänellä on yli kolmenkymmenen vuoden työkokemus vammaisten henkilöiden palveluista erilaisissa organisaatioissa, tarkastellen ohjauksen, koulutuksen, luovien terapioiden, esimiestyön ja lainsäädännön näkökulmia. Anne tuntee erityisen hyvin suomalaisen vammaispalvelujen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän, ja ymmärtää niiden merkityksen vammaispalvelujen asiakkaiden osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukemisessa.

Anne on työskennellyt sekä järjestöissä että kuntaorganisaatioissa, joissa hän on toteuttanut ja kehittänyt palveluita ja kuntoutusta sekä edistänyt niiden välistä yhteistyötä. Häntä motivoi erityisesti uusien toimintamallien löytäminen ja kehittäminen, ja hän haluaa jatkossakin olla mukana edistämässä ihmis- ja perusoikeuksien toteutumista paljon tukea tarvitsevien ihmisten arjessa.

 • 10.30
 • Tauko
 • Tuetun päätöksenteon käsitteet vammaissopimuksessa ja uudessa vammaispalvelulaissa
 • Päätöksenteossa tukemisen periaatteet
 • Päätöksenteon tukemisen toimintavinkkejä
Vammaispalveluiden asiantuntija (HTM), Tukiliitto

Anne Saarinen

Vammaispalvelujen asiantuntija Anne Saarinen, HTM, työskentelee Kehitysvammaisten Tukiliiton oikeuksienvalvonnan yksikössä. Hänellä on yli kolmenkymmenen vuoden työkokemus vammaisten henkilöiden palveluista erilaisissa organisaatioissa, tarkastellen ohjauksen, koulutuksen, luovien terapioiden, esimiestyön ja lainsäädännön näkökulmia. Anne tuntee erityisen hyvin suomalaisen vammaispalvelujen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän, ja ymmärtää niiden merkityksen vammaispalvelujen asiakkaiden osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukemisessa.

Anne on työskennellyt sekä järjestöissä että kuntaorganisaatioissa, joissa hän on toteuttanut ja kehittänyt palveluita ja kuntoutusta sekä edistänyt niiden välistä yhteistyötä. Häntä motivoi erityisesti uusien toimintamallien löytäminen ja kehittäminen, ja hän haluaa jatkossakin olla mukana edistämässä ihmis- ja perusoikeuksien toteutumista paljon tukea tarvitsevien ihmisten arjessa.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen keinot hoito- ja hoivatyössä
 • Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen ja toimintaohjeet rajoittamisen tilanteisiin, kuka saa rajoittaa ja millä perustein
 • Ikääntyneen oikeudellisen toimintakyvyn heikentyminen ja sen arvioiminen
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen ilmoitusvelvollisuudet
vanhuusoikeuden tutkija & kokenut asiantuntija, Itä-Suomen yliopisto

Henna Nikumaa

Hennalla on yli 20 vuoden kokemus ikääntyneiden hoito- ja hoivatyöstä, sekä palvelujen ja oikeuksien kehittämis- ja tutkimustyöstä. Tällä hetkellä hän tekee Itä-Suomen yliopistossa tutkimustyötä ikääntyneiden vammaisten oikeuksista, edunvalvonnasta ja muistisairaiden autonomiasta samalla viimeistellen oikeustieteellistä väitöskirjaansa. Hennan laajaan työhistoriaan kuuluvat mm. hoitotyö kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa sekä kehittämistyö eri järjestöissä. Näiden lisäksi Henna on tehnyt töitä sosiaaliturvan parissa Kansaneläkelaitoksessa ja vanhuusoikeuden asiantuntijana eduskunnan Ihmisoikeuskeskuksessa.

Henna on julkaissut erityisesti ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen, oikeudelliseen toimintakykyyn, oikeudelliseen ennakointiin ja edunvalvontaan liittyvistä kysymyksistä. Henna pystyy havainnollistamaan käytännön esimerkein ajoittain vaikeiksikin koetut vanhustenhuollon lainsäädännölliset kysymykset.

 • 14.15
 • Kahvitauko
 • Toimintakyvyn arvioinnin ja edistämisen menetelmät
 • Apuvälineet ja ortoosit

 

vanhuusoikeuden tutkija & kokenut asiantuntija, Itä-Suomen yliopisto

Henna Nikumaa

Hennalla on yli 20 vuoden kokemus ikääntyneiden hoito- ja hoivatyöstä, sekä palvelujen ja oikeuksien kehittämis- ja tutkimustyöstä. Tällä hetkellä hän tekee Itä-Suomen yliopistossa tutkimustyötä ikääntyneiden vammaisten oikeuksista, edunvalvonnasta ja muistisairaiden autonomiasta samalla viimeistellen oikeustieteellistä väitöskirjaansa. Hennan laajaan työhistoriaan kuuluvat mm. hoitotyö kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa sekä kehittämistyö eri järjestöissä. Näiden lisäksi Henna on tehnyt töitä sosiaaliturvan parissa Kansaneläkelaitoksessa ja vanhuusoikeuden asiantuntijana eduskunnan Ihmisoikeuskeskuksessa.

Henna on julkaissut erityisesti ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen, oikeudelliseen toimintakykyyn, oikeudelliseen ennakointiin ja edunvalvontaan liittyvistä kysymyksistä. Henna pystyy havainnollistamaan käytännön esimerkein ajoittain vaikeiksikin koetut vanhustenhuollon lainsäädännölliset kysymykset.

 • 15.30
 • Päivän yhteenveto - Mitä opimme?
 • 16.00
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Koulutuksen hinnat

SUPER EARLY BIRD

499 €

Voimassa 23.8.2024 asti.
ILMOITTAUDU

EARLY BIRD

549 €

Voimassa 20.9.2024 asti.
ILMOITTAUDU

NORMAALIHINTA

599 €

Voimassa 23.10.2024 asti.
ILMOITTAUDU

Olisiko teitä tulossa useampi?

Joukossa viisaus vahvistuu! Tarjoamme -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tai siitä isommille tiimeille. Ilmoittaudu mukaan verkkokauppamme kautta tai kysy ryhmätarjousta ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

ILMOITTAUDU KYSY TARJOUSTA

Muut ostivat myös.

Myydyimmät sote-aiheiset koulutukset.

Kasvun paikka – älä jätä menestystäsi sattuman varaan. Kouluttajamme ovat huippuosaajia ja sisällöt timanttia.

Koulutusinfo.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu kaikkiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

Usein kysyttyä

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET