Skip to content

Henkilöarvioinnin osaajaksi

8.9.2022 & 29.9.2022 | Hybriditoteutus: Espoo & etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita arvio

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Henkilöarvioinnin osaajaksi”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ota henkilöarviointi osaksi parempaa päätöksentekoa.

Henkilöarviointi on avainasemassa rekrytoinnin aika- ja osaajapulan haasteiden ratkaisussa, sillä sen avulla saadaan käytännönläheistä ja helposti hyödynnettävää tietoa päätöksenteon tueksi. Tässä koulutuksessa saat kaiken tarvittavan perustiedon arviointimenetelmien hyödyntämisestä osana omaa työtäsi.

Henkilöarvioinnin osaajaksi -koulutuksessa opit tekemään kompetenssipohjaiset henkilöarvioinnit ammattimaisesti ja asiantuntevasti kansainväliset henkilöarvioinnin laatuvaatimukset huomioiden. Opit tunnistamaan tehtävässä menestymisen kannalta tärkeät tekijät, löytämään niitä vastaavat osaajat sekä vahvistamaan työnantajakuvaa hyvällä arviointikokemuksella.

Koulutuksessa käydään läpi hyvän henkilöarvioinnin suunnittelun ja toteutuksen tärkeimmät osa-alueet.  Saat välineitä siihen, miten määrität henkilöarvioinnin tavoitteet ja kriteerit erilaisiin tehtäviin. Tiedät, miten vertailet erilaisia arviointimenetelmiä ja millä perusteilla valitset niistä organisaation tarpeisiin sopivimmat.

Koulutus koostuu kahdesta koulutuspäivästä, joiden välissä tehdään harjoitustehtäviä.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu rekrytoinnissa ja HR:ssä työskenteleville asiantuntijoille ja päälliköille, sekä muille näistä tehtävistä vastaaville. Ennakko-osaamista aiheesta ei tarvita.

Yhteistyössä: Psykologiliitto

899 1 049 

OSTA LIPUT

   

   

Koulutus järjestetään hybriditoteutuksena. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

 

Koulutuksen jälkeen saat myös tallenteen käyttöösi!

Hintaan lisätään laskutuslisä 8 € ja ALV (24 %). Maksuttomista tapahtumista ei peritä laskutuslisää.

OPI

tekemään kompetenssipohjaisia henkilöarviointeja, jotka täyttävät arvioinneille asetetut laatuvaatimukset

LUO

organisaatiollesi arvoa tunnistamalla tarvittavan potentiaalin ja tukemalla rekrytointipäätöksentekijän työtä

LISÄÄ

omaa varmuuttasi ja osaamistasi Talent Acquisition -prosesseissa

 

KASVATA

organisaatiosi osaamistasoa Talent Acquisition -prosesseissa ja lisää näin organisaatiosi kilpailukykyä

Harjoitustehtävät tukemaan koulutuksen oppeja

Ei pelkkää käsien heiluttelua, vaan konkreettista osaamista. Jotta opit aidosti hyödyntämään henkilöarviointia omassa työssäsi, kuuluu koulutukseen koulutuspäivien lisäksi myös harjoitustehtäviä. Tarkemmat tiedot harjoitustehtävistä saat ensimmäisen koulutuspäivän aikana.

 

 

Psykologiliiton henkilöarvioinnin sertifikaattia hakeville henkilöille

Koulutus on Psykologiliiton hyväksymä täydennyskoulutus henkilöarvioinnin sertifikaattia hakeville.

Jos haet Psykologiliiton sertifikaattia, tulee myös muiden Psykologiliiton määrittelemien työkokemukseen ja koulutukseen liittyvien kriteerien täyttyä. Psykologiliiton henkilöarvioinnin sertifikaatti myönnetään vain henkilöille, joka toimivat pääasiassa henkilöarviointityöhön liittyvissä tehtävissä.

Ohjelma

torstai 8.9.

 • 8.30
 • Tervetuloa lähiosallistujat! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilaniemessä
 • 8.55
 • Tervetuloa etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • 9.00
 • Henkilöarviointien tavoitteet, toteutustavat ja hyödyt pähkinänkuoressa
 • Henkilöarviointi tuottaa tietoa rekrytointipäätöksenteon tueksi
 • Katsaus henkilöarvioinnin kokonaisprosessiin ja sen tärkeimpiin vaiheisiin
 • Henkilöarvioinnin tuoma arvo rekrytointiprosessin eri vaiheissa hakijakokemusta unohtamatta
 • Faktoja rekrytointien kustannuksista ja henkilöarvioinnin tuomasta säästöstä
 • 10.30
 • Kahvitauko
 • 10.45
 • Mitä jokaisen arviointeja toteuttavan on tärkeä tietää
 • Juridisten ja eettisten näkökulmien huomiointi
 • Monimenetelmäisyyden periaate ja asiantuntijuus
 • Henkilöarviointien toteuttajan vastuut ja velvollisuudet
 • Arvo liiketoiminnalle ja henkilöarviointiin osallistuvalle
 • 12.00
 • Lounastauko
 • 13.00
 • Otetaan haltuun kompetenssi- ja osaamispohjaisen henkilöarvioinnin perusteet
 • Kompetenssipohjainen henkilöarviointi organisaation strategisena kehittämisen välineenä ja arviointien liiketoimintalähtöisyys
 • Kompetenssipohjaisen henkilöarvioinnin suunnittelu ja kriittiset vaiheet
 • ”Kriteeri on kuningas” – rekrytoinnin onnistumisen edellytys on tehtävässä menestymisen edellytysten tunnistaminen
 • 14.30
 • Kahvitauko
 • 14.45
 • Kompetenssi- ja osaamispohjainen henkilöarviointi pintaa syvemmältä
 • Millä keinoilla ja menetelmillä voidaan toteuttaa kompetenssipohjaisia henkilöarviointeja?
 • Mitä henkilöarviointien toteuttajien on hyvä ymmärtää arviointimenetelmistä – pätevien menetelmien tunnistaminen ja valinta
 • Kootun tiedon laadun arviointi
 • 15.30
 • Yhteenveto päivästä
 • 16.00
 • Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

torstai 29.9.

 • 8.30
 • Tervetuloa lähiosallistujat! Ilmoittautuminen & aamukahvi Keilaniemessä
 • 8.55
 • Sisäänkirjautuminen
 • 9.00
 • ”Testi kuin testi, ihan sama mitä käyttää.” Vai onko kuitenkaan? Sukellus kompetenssi- ja osaamispohjaisen henkilöarvioinnin menetelmiin
 • Haastattelu arviointimenetelmänä
 • Työskentely- ja vuorovaikutustavan arviointi ja kognitiivisen kyvykkyyden arviointi
 • Työsimulaatiot ja harjoitukset
 • 10.30
 • Kahvitauko
 • 10.45
 • Haastattelu arviointi- ja tiedonkeruumenetelmänä
 • Hyvän haastattelun elementit: valmistautuminen, haastattelun toteutus, virhelähteiden arviointi ja kootun tiedon analysointi
 • Kompetenssipohjaisen haastattelun periaatteet ja toteutustavat
 • Etä- vai lähihaastattelu, SWOT-analyysi haastatteluosaamisen kehittämisen tukena
 • Vuorovaikutuksen luominen ja ”haasteelliset haastateltavat”
 • 12.00
 • Lounastauko
 • 13.00
 • Henkilöarvioinnin tulosten välittäminen
 • Millaista tietoa rekrytointipäätöksentekijä tarvitsee päätöksentekonsa tueksi
 • Mitä raportoit ja kenelle raportoit, mitä tiedon yleistettävyydestä ja sovellettavuudesta tulisi huomioida
 • Henkilöarviointi organisaation kehittämisen välineenä, miten tuloksia silloin raportoidaan
 • Läpinäkyvyyden ja luottamuksellisuuden periaatteet tulosten raportoinnissa – kuinka huomioidaan arvioidun oikeudet häntä koskevaan tietoon
 • 14.30
 • Kahvitauko
 • 14.45
 • Henkilöarviointien tulevaisuuden trendit
 • Miten henkilöarviointitietoa hyödynnetään organisaation kehittämisessä
 • Etäarvioinnit ja digitaalinen toteutus
 • Onko vanha konsti parempi kuin pussillinen uusia vai miten kehitykseen tulisi suhtautua
 • 15.30
 • Koulutuksen yhteenveto!
 • 16.00
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttaja

henkilöarviointeihin erikoistunut psykologi, People & Talent -segmentin moniosaaja

Kirsi Laine

Kirsi on psykologian maisteri, henkilöarviointeihin erikoistunut psykologi ja kahden konsulttiyrityksen omistajayrittäjä. Hän on urallaan toiminut rekrytointi- ja suorahakukonsulttina, kehittänyt useamman organisaation rekrytointiprosesseja sekä kouluttanut satoja HR-ammattilaisia ja rekrytointipäätöksentekijöitä parhaista rekrytointikäytännöistä. Hän kouluttaa henkilöarvioinnin ammattilaisia ja sparraa organisaatioita kyvykkyyksien tunnistamisessa ja henkilöarviointien toteutuksessa, johtamisprofiilien määrittelyssä sekä tiimidynamiikan kehittämisessä.

Kirsi on tuonut Suomeen korkealaatuisia henkilöarvioinnin menetelmiä ja on osallistunut menetelmäkehitykseen. Hänellä onkin vankka käytännön kokemus henkilöarviointien toteutuksesta ja arviointimenetelmiä hyödyntävien kouluttamisesta. Lisäksi hän on kehittänyt liiketoimintalähtöisten henkilöarviointien toteutusta muokkaamalla prosesseja ketteriksi ja kaikille osapuolille mielekkäiksi. Kirsi on myös luonut vahvuusajatteluun pohjautuvan henkilöarvioinnin toteutuksen mallin, josta hyötyvät sekä arviointien tilaaja ja arviointeihin osallistuja.

Henkilöarvioinnin verkkosivut: https://henkiloarviointi.fi/

henkilöarviointeihin erikoistunut psykologi, People & Talent -segmentin moniosaaja

Kirsi Laine

Kirsi on psykologian maisteri, henkilöarviointeihin erikoistunut psykologi ja kahden konsulttiyrityksen omistajayrittäjä. Hän on urallaan toiminut rekrytointi- ja suorahakukonsulttina, kehittänyt useamman organisaation rekrytointiprosesseja sekä kouluttanut satoja HR-ammattilaisia ja rekrytointipäätöksentekijöitä parhaista rekrytointikäytännöistä. Hän kouluttaa henkilöarvioinnin ammattilaisia ja sparraa organisaatioita kyvykkyyksien tunnistamisessa ja henkilöarviointien toteutuksessa, johtamisprofiilien määrittelyssä sekä tiimidynamiikan kehittämisessä.

Kirsi on tuonut Suomeen korkealaatuisia henkilöarvioinnin menetelmiä ja on osallistunut menetelmäkehitykseen. Hänellä onkin vankka käytännön kokemus henkilöarviointien toteutuksesta ja arviointimenetelmiä hyödyntävien kouluttamisesta. Lisäksi hän on kehittänyt liiketoimintalähtöisten henkilöarviointien toteutusta muokkaamalla prosesseja ketteriksi ja kaikille osapuolille mielekkäiksi. Kirsi on myös luonut vahvuusajatteluun pohjautuvan henkilöarvioinnin toteutuksen mallin, josta hyötyvät sekä arviointien tilaaja ja arviointeihin osallistuja.

Henkilöarvioinnin verkkosivut: https://henkiloarviointi.fi/

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Koulutuksen hinnat

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori 799 €

Yksityinen sektori 949

Voimassa 8.7.2022 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

Julkinen sektori 849

Yksityinen sektori 999

Voimassa 5.8.2022 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

 

Julkinen sektori 899

Yksityinen sektori 1049

Voimassa 8.9.2022 asti.
OSTA LIPUT

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta – sinä päätät missä.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu kaikkiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

usein kysyttyä

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

saapumisohjeet