Skip to content

ESG: Ympäristövaikutusten arviointi ja raportointi

15.12.2023 | Hybriditoteutus: Espoo & etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Mitä kestävyysraportointi edellyttää?

Yhtiöiden paineet viestiä ilmastotoimistaan ja liiketoimintansa vastuullisuudesta kasvavat entisestään EU:n taksonomia-asetuksen ja kestävyysraportointia (CSRD) koskevan direktiivin myötä. Miten huomioit vastuullisuuden liiketoiminnassa ja tuotat läpinäkyvää raportointia vastuullisuuden tunnusluvuista?

ESG: Ympäristövaikutusten arviointi ja raportointi -koulutus tarjoaa käytännön eväät ympäristövaikutusten arvioimiseen, mittaukseen ja raportointiin vastaten tulevaisuuden vaatimuksia. 

Painopiste on päästöihin liittyvän datan keruun haasteissa, ympäristötavoitteiden asettamisessa ja CSRD-vaatimuksiin valmistautumisessa. Lisäksi syvennyt elinkaariaviointiin, siihen liittyvään terminologiaan ja elinkaariajatteluun.

Keskeisiä sisältöjä ovat:

 • Ympäristövaikutusten johtaminen
 • Ympäristötavoitteiden asettaminen
 • Tuotteen ympäristövaikutusten vähentäminen
 • Julkinen raportointi

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii eri toimialoilta tuleville osallistujille, joita vastuullisuusraportointi koskettaa.

OSTA LIPUT  
Koulutus järjestetään hybriditoteutuksena. Valitse lipputyyppi sen mukaan, osallistutko etänä vai paikan päällä. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

TIEDÄ

tärkeimpien raportointistandardien vaatimukset ympäristövaikutusten hallinnalle.

YMMÄRRÄ

mitä CSRD-raportointi edellyttää.

SAA

vinkkejä datan keruu- ja -hallintaprosesseihin.

KUULE

mihin elinkaariarvioita tarvitaaan.

Ohjelma

perjantai 15.12.

 • 8.15
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • 8.55
 • Hyvää huomenta etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Kuinka tunnistaa merkittävät ympäristövaikutukset ja millaisia asioita niistä olisi tärkeä pystyä raportoimaan?
  • Tarkastelussa hiilidioksidipäästöt (scope 1, 2 ja 3) sekä materiaalien käyttö
raportoinnin, ympäristövaikutusten ja kiertotalouden moniottelija

Satu Kaivonen

Satu on toiminut vastuullisuuden parissa reilut 19 vuotta, josta kolmetoista Sanoma Oy:ssä, kuusi Konecranesilla ja nyt noin vuoden verran CSR Leadinä CGI:llä, vastuualueena Suomi, Puola ja Baltia. Satu toimii myös Teknologiteollisuuden Vastuullisuusryhmän sekä BusinessEuropen Kiertotaloustyöryhmän puheenjohtajana.

Hän on kokenut vastuullisuusviestinnän ammattilainen raportoinnin suhteen. Hän on julkaissut 7 laajaa vastuullisuusraporttia, kuusi ympäristötuoteselostetta (LCA) tuotteista, tehnyt pitkään yhteistyötä tuotekehityksen ja liiketoiminnan kanssa mm. Science Based tavoitteiden luomisen suhteen, luonut ympäristövaikutuksia vähentäviä työkaluja ja hankintakäytäntöjä. Lisäksi hän on erikoistunut rakentamaan vahvaa kiertotalouskulttuuria sekä yrityksen sisälle että osallistumaan kiertotalouden vaikuttavuuteen EU:n regulaatiotyön kautta.

IT alan mahdollisuudet digivihreän siirtymän ja kiertotalouden edistäjänä ovat olennainen osa ympäristövaikutusten vähentämisessä isossa kuvassa. Palveluiden optimoinnin ja Green Coding periaatteiden avulla ympäristövaikutukset voi minimoida. Sadun rooli CSR Leadinä on tukea asiakkaiden ympäristötavoitteita ja erityisesti ICT:n osuuden optimointia sekä CGI:n Net Zero tavoitteita omalle toiminnalle.

 • Miten olennaisuusarviointi tukee riskienhallinnassa ja yrityksen kyvyssä luoda arvoa?
  • Kuinka kaksinkertainen olennaisuus (double materiality) auttaa kestävyysvaikutusten arvioimisessa?
 • Miten ympäristövaikutuksia johdetaan tavoiteasetannan kautta ja millaista resursointia se vaatii?
 • Esimerkkejä hyvistä datan keruu- ja -hallintaprosesseista
raportoinnin, ympäristövaikutusten ja kiertotalouden moniottelija

Satu Kaivonen

Satu on toiminut vastuullisuuden parissa reilut 19 vuotta, josta kolmetoista Sanoma Oy:ssä, kuusi Konecranesilla ja nyt noin vuoden verran CSR Leadinä CGI:llä, vastuualueena Suomi, Puola ja Baltia. Satu toimii myös Teknologiteollisuuden Vastuullisuusryhmän sekä BusinessEuropen Kiertotaloustyöryhmän puheenjohtajana.

Hän on kokenut vastuullisuusviestinnän ammattilainen raportoinnin suhteen. Hän on julkaissut 7 laajaa vastuullisuusraporttia, kuusi ympäristötuoteselostetta (LCA) tuotteista, tehnyt pitkään yhteistyötä tuotekehityksen ja liiketoiminnan kanssa mm. Science Based tavoitteiden luomisen suhteen, luonut ympäristövaikutuksia vähentäviä työkaluja ja hankintakäytäntöjä. Lisäksi hän on erikoistunut rakentamaan vahvaa kiertotalouskulttuuria sekä yrityksen sisälle että osallistumaan kiertotalouden vaikuttavuuteen EU:n regulaatiotyön kautta.

IT alan mahdollisuudet digivihreän siirtymän ja kiertotalouden edistäjänä ovat olennainen osa ympäristövaikutusten vähentämisessä isossa kuvassa. Palveluiden optimoinnin ja Green Coding periaatteiden avulla ympäristövaikutukset voi minimoida. Sadun rooli CSR Leadinä on tukea asiakkaiden ympäristötavoitteita ja erityisesti ICT:n osuuden optimointia sekä CGI:n Net Zero tavoitteita omalle toiminnalle.

Environmental Impacts Academyn toimitusjohtaja ja toinen perustaja

Poul Lindqvist

Poul ryhtyi impaktiyrittäjäksi syksyllä 2021, tavoitteena lisätä yritysten ymmärrystä ympäristövaikutuksistaan sekä auttaa löytämään kokonaisvaltaisesti toimivimmat ratkaisut ympäristövaikutusten minimoimiseen, tai parhaassa tapauksessa positiivisen vaikutuksen luomiseen. Environmental Impacts Academy opettaa ihmisiä tekemään elinkaariarvioita (LCA), joita yrityksissä tullaan lähivuosina tarvitsemaan valtavan paljon enemmän kuin ennen.

Poulin aikaisempi tausta on erinäisistä taloushallinnon ja -johdon tehtävistä isoissa korporaatiossa, joissa hän on hankkinut laajaa kokemuste varsinkin B2B liiketoiminnasta monesta eri näkökulmasta, ensin Nokia Networksissa 16 vuotta useassa eri maassa ja yksikössä, sitten Staples Finlandin talousjohtajana 10 vuotta.

Hän on itse käynyt Environmental Impacts Academyn LCA-koulutuksen ja auttanut yli 20 koulutuksen osallistujaa LCA-projektin toteuttamisessa, toimien varsinaisten professorien tukena. Näin hän on ollut mukana pohtimassa elinkaariarvioihin liittyviä asioita hyvinkin monista eri näkökulmista.

 • Ryhmätyöaiheena on tarkastella muutama yritysesimerkkejä ympäristötavoitteiden olennaisuuden, datan läpinäkyvyyden ja kunnianhimoisen tavoiteasetannan kautta. Lopputulokset puretaan yhdessä
raportoinnin, ympäristövaikutusten ja kiertotalouden moniottelija

Satu Kaivonen

Satu on toiminut vastuullisuuden parissa reilut 19 vuotta, josta kolmetoista Sanoma Oy:ssä, kuusi Konecranesilla ja nyt noin vuoden verran CSR Leadinä CGI:llä, vastuualueena Suomi, Puola ja Baltia. Satu toimii myös Teknologiteollisuuden Vastuullisuusryhmän sekä BusinessEuropen Kiertotaloustyöryhmän puheenjohtajana.

Hän on kokenut vastuullisuusviestinnän ammattilainen raportoinnin suhteen. Hän on julkaissut 7 laajaa vastuullisuusraporttia, kuusi ympäristötuoteselostetta (LCA) tuotteista, tehnyt pitkään yhteistyötä tuotekehityksen ja liiketoiminnan kanssa mm. Science Based tavoitteiden luomisen suhteen, luonut ympäristövaikutuksia vähentäviä työkaluja ja hankintakäytäntöjä. Lisäksi hän on erikoistunut rakentamaan vahvaa kiertotalouskulttuuria sekä yrityksen sisälle että osallistumaan kiertotalouden vaikuttavuuteen EU:n regulaatiotyön kautta.

IT alan mahdollisuudet digivihreän siirtymän ja kiertotalouden edistäjänä ovat olennainen osa ympäristövaikutusten vähentämisessä isossa kuvassa. Palveluiden optimoinnin ja Green Coding periaatteiden avulla ympäristövaikutukset voi minimoida. Sadun rooli CSR Leadinä on tukea asiakkaiden ympäristötavoitteita ja erityisesti ICT:n osuuden optimointia sekä CGI:n Net Zero tavoitteita omalle toiminnalle.

 • 10.45
 • Tauko
 • Miksi olennaisuusarviointi on tärkeää raportoinnin ja viestinnän kannalta?
 • Raportointiviitekehys GRI:stä hyvä ponnistuslauta ESRS-raportointiin – Vastuullisuusraportointi käytännössä
 • ESG-raportoinnin vaatimukset– miten voi valmistautua? (Kestävyysdirektiivi CSRD, linkki taksonomiaan)
raportoinnin, ympäristövaikutusten ja kiertotalouden moniottelija

Satu Kaivonen

Satu on toiminut vastuullisuuden parissa reilut 19 vuotta, josta kolmetoista Sanoma Oy:ssä, kuusi Konecranesilla ja nyt noin vuoden verran CSR Leadinä CGI:llä, vastuualueena Suomi, Puola ja Baltia. Satu toimii myös Teknologiteollisuuden Vastuullisuusryhmän sekä BusinessEuropen Kiertotaloustyöryhmän puheenjohtajana.

Hän on kokenut vastuullisuusviestinnän ammattilainen raportoinnin suhteen. Hän on julkaissut 7 laajaa vastuullisuusraporttia, kuusi ympäristötuoteselostetta (LCA) tuotteista, tehnyt pitkään yhteistyötä tuotekehityksen ja liiketoiminnan kanssa mm. Science Based tavoitteiden luomisen suhteen, luonut ympäristövaikutuksia vähentäviä työkaluja ja hankintakäytäntöjä. Lisäksi hän on erikoistunut rakentamaan vahvaa kiertotalouskulttuuria sekä yrityksen sisälle että osallistumaan kiertotalouden vaikuttavuuteen EU:n regulaatiotyön kautta.

IT alan mahdollisuudet digivihreän siirtymän ja kiertotalouden edistäjänä ovat olennainen osa ympäristövaikutusten vähentämisessä isossa kuvassa. Palveluiden optimoinnin ja Green Coding periaatteiden avulla ympäristövaikutukset voi minimoida. Sadun rooli CSR Leadinä on tukea asiakkaiden ympäristötavoitteita ja erityisesti ICT:n osuuden optimointia sekä CGI:n Net Zero tavoitteita omalle toiminnalle.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Mihin elinkaariarvioita tarvitaan?
 • Elinkaariarvioinnin alkeet (LCA)
 • Esimerkkejä ja keskustelua
Environmental Impacts Academyn toimitusjohtaja ja toinen perustaja

Poul Lindqvist

Poul ryhtyi impaktiyrittäjäksi syksyllä 2021, tavoitteena lisätä yritysten ymmärrystä ympäristövaikutuksistaan sekä auttaa löytämään kokonaisvaltaisesti toimivimmat ratkaisut ympäristövaikutusten minimoimiseen, tai parhaassa tapauksessa positiivisen vaikutuksen luomiseen. Environmental Impacts Academy opettaa ihmisiä tekemään elinkaariarvioita (LCA), joita yrityksissä tullaan lähivuosina tarvitsemaan valtavan paljon enemmän kuin ennen.

Poulin aikaisempi tausta on erinäisistä taloushallinnon ja -johdon tehtävistä isoissa korporaatiossa, joissa hän on hankkinut laajaa kokemuste varsinkin B2B liiketoiminnasta monesta eri näkökulmasta, ensin Nokia Networksissa 16 vuotta useassa eri maassa ja yksikössä, sitten Staples Finlandin talousjohtajana 10 vuotta.

Hän on itse käynyt Environmental Impacts Academyn LCA-koulutuksen ja auttanut yli 20 koulutuksen osallistujaa LCA-projektin toteuttamisessa, toimien varsinaisten professorien tukena. Näin hän on ollut mukana pohtimassa elinkaariarvioihin liittyviä asioita hyvinkin monista eri näkökulmista.

 • 14.15
 • Kahvitauko
 • 14.30
 • RYHMÄTYÖ
 • LCA - OSA 2
 • Kiertotalous ja LCA
 • LCA-raportointi
 • Green claims
 • Käytännön vinkkejä –  Mitä kannattaa kertoa ja miten?

 

Environmental Impacts Academyn toimitusjohtaja ja toinen perustaja

Poul Lindqvist

Poul ryhtyi impaktiyrittäjäksi syksyllä 2021, tavoitteena lisätä yritysten ymmärrystä ympäristövaikutuksistaan sekä auttaa löytämään kokonaisvaltaisesti toimivimmat ratkaisut ympäristövaikutusten minimoimiseen, tai parhaassa tapauksessa positiivisen vaikutuksen luomiseen. Environmental Impacts Academy opettaa ihmisiä tekemään elinkaariarvioita (LCA), joita yrityksissä tullaan lähivuosina tarvitsemaan valtavan paljon enemmän kuin ennen.

Poulin aikaisempi tausta on erinäisistä taloushallinnon ja -johdon tehtävistä isoissa korporaatiossa, joissa hän on hankkinut laajaa kokemuste varsinkin B2B liiketoiminnasta monesta eri näkökulmasta, ensin Nokia Networksissa 16 vuotta useassa eri maassa ja yksikössä, sitten Staples Finlandin talousjohtajana 10 vuotta.

Hän on itse käynyt Environmental Impacts Academyn LCA-koulutuksen ja auttanut yli 20 koulutuksen osallistujaa LCA-projektin toteuttamisessa, toimien varsinaisten professorien tukena. Näin hän on ollut mukana pohtimassa elinkaariarvioihin liittyviä asioita hyvinkin monista eri näkökulmista.

raportoinnin, ympäristövaikutusten ja kiertotalouden moniottelija

Satu Kaivonen

Satu on toiminut vastuullisuuden parissa reilut 19 vuotta, josta kolmetoista Sanoma Oy:ssä, kuusi Konecranesilla ja nyt noin vuoden verran CSR Leadinä CGI:llä, vastuualueena Suomi, Puola ja Baltia. Satu toimii myös Teknologiteollisuuden Vastuullisuusryhmän sekä BusinessEuropen Kiertotaloustyöryhmän puheenjohtajana.

Hän on kokenut vastuullisuusviestinnän ammattilainen raportoinnin suhteen. Hän on julkaissut 7 laajaa vastuullisuusraporttia, kuusi ympäristötuoteselostetta (LCA) tuotteista, tehnyt pitkään yhteistyötä tuotekehityksen ja liiketoiminnan kanssa mm. Science Based tavoitteiden luomisen suhteen, luonut ympäristövaikutuksia vähentäviä työkaluja ja hankintakäytäntöjä. Lisäksi hän on erikoistunut rakentamaan vahvaa kiertotalouskulttuuria sekä yrityksen sisälle että osallistumaan kiertotalouden vaikuttavuuteen EU:n regulaatiotyön kautta.

IT alan mahdollisuudet digivihreän siirtymän ja kiertotalouden edistäjänä ovat olennainen osa ympäristövaikutusten vähentämisessä isossa kuvassa. Palveluiden optimoinnin ja Green Coding periaatteiden avulla ympäristövaikutukset voi minimoida. Sadun rooli CSR Leadinä on tukea asiakkaiden ympäristötavoitteita ja erityisesti ICT:n osuuden optimointia sekä CGI:n Net Zero tavoitteita omalle toiminnalle.

 • 15.30
 • Yhteenveto päivästä
 • Mitä tänään opittiin?
 • Miten aiot hyödyntää oppimiasi asioita?
 • 16.00
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttajat

Environmental Impacts Academyn toimitusjohtaja ja toinen perustaja

Poul Lindqvist

Poul ryhtyi impaktiyrittäjäksi syksyllä 2021, tavoitteena lisätä yritysten ymmärrystä ympäristövaikutuksistaan sekä auttaa löytämään kokonaisvaltaisesti toimivimmat ratkaisut ympäristövaikutusten minimoimiseen, tai parhaassa tapauksessa positiivisen vaikutuksen luomiseen. Environmental Impacts Academy opettaa ihmisiä tekemään elinkaariarvioita (LCA), joita yrityksissä tullaan lähivuosina tarvitsemaan valtavan paljon enemmän kuin ennen.

Poulin aikaisempi tausta on erinäisistä taloushallinnon ja -johdon tehtävistä isoissa korporaatiossa, joissa hän on hankkinut laajaa kokemuste varsinkin B2B liiketoiminnasta monesta eri näkökulmasta, ensin Nokia Networksissa 16 vuotta useassa eri maassa ja yksikössä, sitten Staples Finlandin talousjohtajana 10 vuotta.

Hän on itse käynyt Environmental Impacts Academyn LCA-koulutuksen ja auttanut yli 20 koulutuksen osallistujaa LCA-projektin toteuttamisessa, toimien varsinaisten professorien tukena. Näin hän on ollut mukana pohtimassa elinkaariarvioihin liittyviä asioita hyvinkin monista eri näkökulmista.

raportoinnin, ympäristövaikutusten ja kiertotalouden moniottelija

Satu Kaivonen

Satu on toiminut vastuullisuuden parissa reilut 19 vuotta, josta kolmetoista Sanoma Oy:ssä, kuusi Konecranesilla ja nyt noin vuoden verran CSR Leadinä CGI:llä, vastuualueena Suomi, Puola ja Baltia. Satu toimii myös Teknologiteollisuuden Vastuullisuusryhmän sekä BusinessEuropen Kiertotaloustyöryhmän puheenjohtajana.

Hän on kokenut vastuullisuusviestinnän ammattilainen raportoinnin suhteen. Hän on julkaissut 7 laajaa vastuullisuusraporttia, kuusi ympäristötuoteselostetta (LCA) tuotteista, tehnyt pitkään yhteistyötä tuotekehityksen ja liiketoiminnan kanssa mm. Science Based tavoitteiden luomisen suhteen, luonut ympäristövaikutuksia vähentäviä työkaluja ja hankintakäytäntöjä. Lisäksi hän on erikoistunut rakentamaan vahvaa kiertotalouskulttuuria sekä yrityksen sisälle että osallistumaan kiertotalouden vaikuttavuuteen EU:n regulaatiotyön kautta.

IT alan mahdollisuudet digivihreän siirtymän ja kiertotalouden edistäjänä ovat olennainen osa ympäristövaikutusten vähentämisessä isossa kuvassa. Palveluiden optimoinnin ja Green Coding periaatteiden avulla ympäristövaikutukset voi minimoida. Sadun rooli CSR Leadinä on tukea asiakkaiden ympäristötavoitteita ja erityisesti ICT:n osuuden optimointia sekä CGI:n Net Zero tavoitteita omalle toiminnalle.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Koulutuksen hinnat

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 599 €
Yksityinen sektori: 899 €

Voimassa 13.10.2023 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 649 €
Yksityinen sektori: 999 €

Voimassa 10.11.2023 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 699 €
Yksityinen sektori: 1199 €

Voimassa 15.12.2023 asti.
OSTA LIPUT

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Olisiko teitä tulossa useampi?

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET