Skip to content

 

Aivovammapotilaan moniammatillinen kuntoutus

Kuntoutus Akatemia | 3. – 4.10.2023 | Etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Aivovammojen moninainen oirekuva haltuun.

Aivovammojen oirekuva on moninainen. Niihin liittyy kognitiivisen, käyttäytymisen ja tunne-elämän kuin fyysisen toimintakyvyn muutoksia. Kuntoutuksen moniammatillinen ja kokonaisvaltainen työote on osoitettu vaikuttavimmaksi ja kustannustehokkaimmaksi kuntoutusmuodoksi tukemaan aivovamman saaneen psykososiaalista toimintakykyä. 

Aivovammapotilaan moniammatillinen kuntoutus -koulutuksessa perehdyt aivovamman jälkitilan oirekuvaan ja seuraamuksiin sekä aivovammasta kuntoutumiseen ja kuntoutukseen sekä neurologian, neuropsykologian että fysio-, toiminta- ja puheterapian näkökulmista. Koulutuksen keskiössä on aivovammakuntoutuksen moniammatillinen yhteistyö.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii kaikille kuntoutuksen ammattilaisille, jotka toimivat aivovammapotilaiden kuntoutuksen parissa.

OSTA LIPUT 

499€

Paras hinta voimassa. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

Aivovammojen kuntoutukseen suositellaan monialaista lähestymistä – 5 vaikuttavaa näkökulmaa ja kouluttajaa yhdessä

Neurologian erikoislääkäri Kaisa Hartikainen pohjustaa koulutuksen puhumalla aivovamman tunnistamisesta, vamman vaikeusasteikosta, muistiaukoista ja aivolohkojen rooleista, mutta myös aivovamman jälkitilan ongelmista.

Aivovamman oirekokonaisuudesta ja psyykkisestä toimintakyvystä sekä aivovamman jälkitilan vaikutuksista psyykkiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun perehdyttää Jaana Sarajuuri, neuropsykologian erikoispykologi. Kuulet myös aivovammakuntoutuksen haasteista sekä neuropsykologisesta kuntoutuksesta.

Neurologisiin häiriöihin perehtynyt erikoispuheterapeutti Marjaana Raukola-Lindblom kertoo kognitiivisen kommunikaation sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöistä. Hänellä on myös CASE aivovammapotilaan puheterapeuttisiin tavoitteisiin liittyen.

Tutkija ja fysioterapeutti Matti Vartiainen puhuu aivovammaoireista toimintakyvyn näkökulmasta. Lisäksi hän syventyy neuropsykologisten oireiden merkitykseen fysioterapian kuntoutusprosessissa.

Viidennen näkökulman tuo aivovauriokuntoutujiin erikoistunut toimintaterapeutti Leena Alajoki-Nyholm, joka perehdyttää sinut toiminnallisuuden edistämiseen ja aivovammaisen potilaan arkiympäristön muovaamiseen.

YMMÄRRÄ

Millaisia fyysisiä oireita ja toiminnallisuuden häiriöitä aivovammapotilailla voi olla?

SISÄISTÄ

Millaisia vaikutuksia aivovammoilla on kognitioon sekä käyttäytymisen ja tunne-elämän säätelyyn?

OPI

Suunnittelemaan aivovammakuntoutujille toiminnallisuutta edistäviä keinoja heidän kotiympäristöön

HAHMOTA

5 näkökulmaa = Neurologia + Neuropsykologia + Puheterapia + Fysioterapia + Toimintaterapia

Ohjelma

tiistai 3.10.

 • 9.10
 • Sisäänkirjautuminen
 • Mikä on aivovamma?
 • Aivoihin kohdistunut voima ja sen aiheuttama vaurio
 • Vamman vaikeusaste
 • Tajuttomuus ja muistiaukko
 • Keskustelua
Tunnettu neurologi & Suomen ainoan käyttäytymisneurologian tutkimusyksikön perustaja

Kaisa Hartikainen

Kaisa on neurologian erikoislääkäri & dosentti, jolla on laaja asiantuntemus tiedonkäsittelyn, tunteiden ja käyttäytymisen taustalla olevista aivotoiminnoista ja niiden häiriöistä. Lisäksi hänellä on erityisosaamista käyttäytymisneurologiasta, neurologian osa-alueesta, jolla on vahvat juuret Yhdysvalloissa. Kaisa on toiminut useita vuosia eri yhdysvaltalaisissa yliopistoissa ja sairaaloissa mm. Kalifornian Yliopistossa, San Franciscossa ja Berkeleyssä perehtyen käyttäytymisneurologiaan.

Suomessa hän on toiminut neurologina ja akatemiatutkijana ja perustanut Suomen ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan käyttäytymisneurologian tutkimusyksikön. Kaisa on opettanut neurologiaa ja aivojen toimintaa sekä Yhdysvalloissa että Suomessa ja saanut kiitosta opetustaidoistaan mm. Tampereen lääketieteen kandidaattiseuran valitsemana vuoden luennoitsijana.

 • 10.45
 • Tauko
 • Aivolohkojen roolit mielentoiminnoissa
 • Otsalolohkopiirit tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen säätelyssä
 • Aivovamma ja tominnanohjauksen haasteet
 • Keskustelua
Tunnettu neurologi & Suomen ainoan käyttäytymisneurologian tutkimusyksikön perustaja

Kaisa Hartikainen

Kaisa on neurologian erikoislääkäri & dosentti, jolla on laaja asiantuntemus tiedonkäsittelyn, tunteiden ja käyttäytymisen taustalla olevista aivotoiminnoista ja niiden häiriöistä. Lisäksi hänellä on erityisosaamista käyttäytymisneurologiasta, neurologian osa-alueesta, jolla on vahvat juuret Yhdysvalloissa. Kaisa on toiminut useita vuosia eri yhdysvaltalaisissa yliopistoissa ja sairaaloissa mm. Kalifornian Yliopistossa, San Franciscossa ja Berkeleyssä perehtyen käyttäytymisneurologiaan.

Suomessa hän on toiminut neurologina ja akatemiatutkijana ja perustanut Suomen ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan käyttäytymisneurologian tutkimusyksikön. Kaisa on opettanut neurologiaa ja aivojen toimintaa sekä Yhdysvalloissa että Suomessa ja saanut kiitosta opetustaidoistaan mm. Tampereen lääketieteen kandidaattiseuran valitsemana vuoden luennoitsijana.

 • 12.15
 • Lounastauko
 • Kehon ja mielentoimintojen oireet ja ongelmat aivovamman jälkitilassa
 • Aivovamman kuntoutus
 • Muovautuvuus kuntotumisen neurobiologisena mekanismina
 • Keskustelua

 

Tunnettu neurologi & Suomen ainoan käyttäytymisneurologian tutkimusyksikön perustaja

Kaisa Hartikainen

Kaisa on neurologian erikoislääkäri & dosentti, jolla on laaja asiantuntemus tiedonkäsittelyn, tunteiden ja käyttäytymisen taustalla olevista aivotoiminnoista ja niiden häiriöistä. Lisäksi hänellä on erityisosaamista käyttäytymisneurologiasta, neurologian osa-alueesta, jolla on vahvat juuret Yhdysvalloissa. Kaisa on toiminut useita vuosia eri yhdysvaltalaisissa yliopistoissa ja sairaaloissa mm. Kalifornian Yliopistossa, San Franciscossa ja Berkeleyssä perehtyen käyttäytymisneurologiaan.

Suomessa hän on toiminut neurologina ja akatemiatutkijana ja perustanut Suomen ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan käyttäytymisneurologian tutkimusyksikön. Kaisa on opettanut neurologiaa ja aivojen toimintaa sekä Yhdysvalloissa että Suomessa ja saanut kiitosta opetustaidoistaan mm. Tampereen lääketieteen kandidaattiseuran valitsemana vuoden luennoitsijana.

 • 14.30
 • Tauko
 • Kognitiiviset, käyttäytymisen ja tunne-elämän säätelyn muutokset –

”Disordered mind, wounded soul”

 • Liitännäisoireiden kirjo, oireiden vuorovaikutus ja oirekokonaisuus
 • Aivovamman tyypilliset vauriomekanismit ja psyykkinen toimintakyky
 • Aivovamman jälkitilan vaikutukset psykososiaaliseen toimintakykyyn, psyykkiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun
neuropsykologian erikoispsykologi, PsT, ProNeuron & Aivovammaliitto

Jaana Sarajuuri

Pitkä kokemus neuropsykologian alan kuntoutusmenetelmien kehittämishankkeissa ja tuottamisessa

Jaana on työskennellyt lähes kolme vuosikymmentä valtakunnallisessa neurokuntoutuksen erityisosaamiskeskuksessa Invalidiliiton Validia Kuntoutuksessa kliinikkona, johtavana psykologina. Hän on perustanut kollegoidensa kanssa holistisen moniammatillisen INSURE (Individualized Neuropsychological Subgroup Rehabilitation program for traumatically brain injured patients) -aivovammakuntoutusohjelman ja toiminut siellä kehittämisjohtajana.

Aivovammakuntoutuksen vaikuttavuutta selvittävän tutkimustyön ohella Jaana toimii kliinisenä neuropsykologina ProNeuron nourologian ja psykiatrian terapia- ja lääkärikeskuksessa Espoossa. Työhönsä liittyen Jaana on ollut kehittämässä aivovauriopotilaiden tutkimus- ja kuntoutusmenetelmiä mm mobiilipohjaista kognitiivisten häiriöiden kuntoutusohjelmistoa Cognituneria ja aivovammapotilaiden elämänlaadun arviointimittaria QOLIBRI (Quality Of Life after Brain Injury).

Jaana on Suomen Neuropsykoterapiayhdistyksen perustajajäsen ja puheenjohtaja. Lisäksi hän on holistisen neurokuntoutuksen työryhmän European Holistic Working Groupin perustajajäsen ja neurotraumatologian asiantuntijajärjestön Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica (EMN) jäsen. Vuonna 2018 julkaistussa aivovammojen Käypä hoito -suosituksessa Jaana toimi kutsuttuna neuropsykologian asiantuntijana.

 • 15.45
 • Yhteenveto päivästä
 • 16.15
 • Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

keskiviikko 4.10.

 • 9.10
 • Sisäänkirjautuminen
 • Aivovammakuntoutuksen haasteita
 • Tarkoituksenmukaiset kuntoutus- ja tukitoimenpiteet
 • Neuropsykologinen kuntoutus
 • Miten huomioida kognitiivisia, käyttäytymisen ja tunne-elämän
  muutoksia arjessa?
neuropsykologian erikoispsykologi, PsT, ProNeuron & Aivovammaliitto

Jaana Sarajuuri

Pitkä kokemus neuropsykologian alan kuntoutusmenetelmien kehittämishankkeissa ja tuottamisessa

Jaana on työskennellyt lähes kolme vuosikymmentä valtakunnallisessa neurokuntoutuksen erityisosaamiskeskuksessa Invalidiliiton Validia Kuntoutuksessa kliinikkona, johtavana psykologina. Hän on perustanut kollegoidensa kanssa holistisen moniammatillisen INSURE (Individualized Neuropsychological Subgroup Rehabilitation program for traumatically brain injured patients) -aivovammakuntoutusohjelman ja toiminut siellä kehittämisjohtajana.

Aivovammakuntoutuksen vaikuttavuutta selvittävän tutkimustyön ohella Jaana toimii kliinisenä neuropsykologina ProNeuron nourologian ja psykiatrian terapia- ja lääkärikeskuksessa Espoossa. Työhönsä liittyen Jaana on ollut kehittämässä aivovauriopotilaiden tutkimus- ja kuntoutusmenetelmiä mm mobiilipohjaista kognitiivisten häiriöiden kuntoutusohjelmistoa Cognituneria ja aivovammapotilaiden elämänlaadun arviointimittaria QOLIBRI (Quality Of Life after Brain Injury).

Jaana on Suomen Neuropsykoterapiayhdistyksen perustajajäsen ja puheenjohtaja. Lisäksi hän on holistisen neurokuntoutuksen työryhmän European Holistic Working Groupin perustajajäsen ja neurotraumatologian asiantuntijajärjestön Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica (EMN) jäsen. Vuonna 2018 julkaistussa aivovammojen Käypä hoito -suosituksessa Jaana toimi kutsuttuna neuropsykologian asiantuntijana.

 • 10.45
 • Tauko
 • Kognitiiviset kommunikaation häiriöt
 • Sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt
 • Aivovammapotilaan puheterapian tavoitteet ja keinot moniammatillisuutta hyödyntäen
erikoispuheterapeutti, tohtorikoulutettava

Marjaana Raukola-Lindblom

Marjaana Raukola-Lindblom on aikuisten neurologisiin kommunikaatiohäiriöihin erikoistunut puheterapeutti, jolla on pitkä kokemus aivovammapotilaiden kuntoutuksesta ja sen moniammatillisesta toteutuksesta erilaisissa toimintaympäristöissä. Marjaanalla on työkokemusta laitos- ja sairaalanympäristöistä sekä yksityissektorin avokuntoutuksesta. Marjaana toimii myös yliopisto-opettajana ja hoitaa vastuuopettajuutta mm. monialaisessa opetuskokonaisuudessa, jossa eri oppilaitosten ja tiedekuntien sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijat harjoittelevat moniammatillista toimijuutta. Marjaana painottaa sekä opetuksessaan että asiakastyössään luottamussuhteen luomisen, asiakkaan aktiivisen toimijuuden ja monialaisen yhteistyön merkitystä.

Marjaana tekee väitöskirjatutkimusta aivovammapotilaiden kommunikaatiohäiriöistä ja niiden aivoperäisistä taustamekanismeista.

Löydät lisää Marjaanasta: www.marjaanaraukola.com

 • 12.15
 • Lounastauko
 • Eri aivovammaoireiden merkitys toimintakykyyn ja niiden arviointia
 • Aivovamma lievästä vaikeaan oirekuvaan sekä neuropsykologisten oireiden merkitys fysioterapian kuntoutusprosessissa.
tutkija, yrittäjä, fysioterapeutti, TtM, filosofian tohtori, Ainone

Matti Vartiainen

Matti Vartiainen on filosofian tohtori, terveystieteiden maisteri ja fysioterapeutti. Hän on työskennellyt Käpylän kuntoutuskeskuksessa, työterveyslaitoksella sekä Jorvin sairaalassa ja perehtynyt työssään erityisesti aikuisten kävelyn ja liikkumisen arviointiin ja arviointimenetelmien kehittämiseen, erityisesti neurologiassa. Vartiainen on yksi yrityksen Ainone perustajista sekä toimitusjohtaja.

 • 14.45
 • Tauko
 • Toiminnallisuuden arviointi ja edistäminen
 • Ympäristössä toimiminen
 • Terapeutin rooli
aivovauriokuntoutujiin erikoistunut toimintaterapeutti

Leena Alajoki-Nyholm

Leena on työskennellyt lähes 30 vuotta Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksessa /Validia Kuntoutuksessa, jossa esimiestyön ohella hän on myös tehnyt toimintaterapeutin töitä aikuisneurologisten kuntoutujien kanssa.

Viimeiset kolme vuotta Leena on toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajana pääasiassa aivovauriokuntoutujien kanssa. Suurimmaksi vahvuudeksi ja kiinnostuksen kohteeksi toimintaterapeutin työssään Leena kokee aivovammakuntoutujien kognitiivisen toimintakyvyn edistämisen heidän omassa arjessaan.

 • 16.15
 • Koulutus päättyy

Kouluttajat

Tunnettu neurologi & Suomen ainoan käyttäytymisneurologian tutkimusyksikön perustaja

Kaisa Hartikainen

Kaisa on neurologian erikoislääkäri & dosentti, jolla on laaja asiantuntemus tiedonkäsittelyn, tunteiden ja käyttäytymisen taustalla olevista aivotoiminnoista ja niiden häiriöistä. Lisäksi hänellä on erityisosaamista käyttäytymisneurologiasta, neurologian osa-alueesta, jolla on vahvat juuret Yhdysvalloissa. Kaisa on toiminut useita vuosia eri yhdysvaltalaisissa yliopistoissa ja sairaaloissa mm. Kalifornian Yliopistossa, San Franciscossa ja Berkeleyssä perehtyen käyttäytymisneurologiaan.

Suomessa hän on toiminut neurologina ja akatemiatutkijana ja perustanut Suomen ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan käyttäytymisneurologian tutkimusyksikön. Kaisa on opettanut neurologiaa ja aivojen toimintaa sekä Yhdysvalloissa että Suomessa ja saanut kiitosta opetustaidoistaan mm. Tampereen lääketieteen kandidaattiseuran valitsemana vuoden luennoitsijana.

erikoispuheterapeutti, tohtorikoulutettava

Marjaana Raukola-Lindblom

Marjaana Raukola-Lindblom on aikuisten neurologisiin kommunikaatiohäiriöihin erikoistunut puheterapeutti, jolla on pitkä kokemus aivovammapotilaiden kuntoutuksesta ja sen moniammatillisesta toteutuksesta erilaisissa toimintaympäristöissä. Marjaanalla on työkokemusta laitos- ja sairaalanympäristöistä sekä yksityissektorin avokuntoutuksesta. Marjaana toimii myös yliopisto-opettajana ja hoitaa vastuuopettajuutta mm. monialaisessa opetuskokonaisuudessa, jossa eri oppilaitosten ja tiedekuntien sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijat harjoittelevat moniammatillista toimijuutta. Marjaana painottaa sekä opetuksessaan että asiakastyössään luottamussuhteen luomisen, asiakkaan aktiivisen toimijuuden ja monialaisen yhteistyön merkitystä.

Marjaana tekee väitöskirjatutkimusta aivovammapotilaiden kommunikaatiohäiriöistä ja niiden aivoperäisistä taustamekanismeista.

Löydät lisää Marjaanasta: www.marjaanaraukola.com

tutkija, yrittäjä, fysioterapeutti, TtM, filosofian tohtori, Ainone

Matti Vartiainen

Matti Vartiainen on filosofian tohtori, terveystieteiden maisteri ja fysioterapeutti. Hän on työskennellyt Käpylän kuntoutuskeskuksessa, työterveyslaitoksella sekä Jorvin sairaalassa ja perehtynyt työssään erityisesti aikuisten kävelyn ja liikkumisen arviointiin ja arviointimenetelmien kehittämiseen, erityisesti neurologiassa. Vartiainen on yksi yrityksen Ainone perustajista sekä toimitusjohtaja.

neuropsykologian erikoispsykologi, PsT, ProNeuron & Aivovammaliitto

Jaana Sarajuuri

Pitkä kokemus neuropsykologian alan kuntoutusmenetelmien kehittämishankkeissa ja tuottamisessa

Jaana on työskennellyt lähes kolme vuosikymmentä valtakunnallisessa neurokuntoutuksen erityisosaamiskeskuksessa Invalidiliiton Validia Kuntoutuksessa kliinikkona, johtavana psykologina. Hän on perustanut kollegoidensa kanssa holistisen moniammatillisen INSURE (Individualized Neuropsychological Subgroup Rehabilitation program for traumatically brain injured patients) -aivovammakuntoutusohjelman ja toiminut siellä kehittämisjohtajana.

Aivovammakuntoutuksen vaikuttavuutta selvittävän tutkimustyön ohella Jaana toimii kliinisenä neuropsykologina ProNeuron nourologian ja psykiatrian terapia- ja lääkärikeskuksessa Espoossa. Työhönsä liittyen Jaana on ollut kehittämässä aivovauriopotilaiden tutkimus- ja kuntoutusmenetelmiä mm mobiilipohjaista kognitiivisten häiriöiden kuntoutusohjelmistoa Cognituneria ja aivovammapotilaiden elämänlaadun arviointimittaria QOLIBRI (Quality Of Life after Brain Injury).

Jaana on Suomen Neuropsykoterapiayhdistyksen perustajajäsen ja puheenjohtaja. Lisäksi hän on holistisen neurokuntoutuksen työryhmän European Holistic Working Groupin perustajajäsen ja neurotraumatologian asiantuntijajärjestön Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica (EMN) jäsen. Vuonna 2018 julkaistussa aivovammojen Käypä hoito -suosituksessa Jaana toimi kutsuttuna neuropsykologian asiantuntijana.

aivovauriokuntoutujiin erikoistunut toimintaterapeutti

Leena Alajoki-Nyholm

Leena on työskennellyt lähes 30 vuotta Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksessa /Validia Kuntoutuksessa, jossa esimiestyön ohella hän on myös tehnyt toimintaterapeutin töitä aikuisneurologisten kuntoutujien kanssa.

Viimeiset kolme vuotta Leena on toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajana pääasiassa aivovauriokuntoutujien kanssa. Suurimmaksi vahvuudeksi ja kiinnostuksen kohteeksi toimintaterapeutin työssään Leena kokee aivovammakuntoutujien kognitiivisen toimintakyvyn edistämisen heidän omassa arjessaan.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Olisiko teitä tulossa useampi?

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Tehokas ja interaktiivinen etäkoulutus

Jäikö jokin asia mietityttämään? Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin etäkoulutuksiin liittyen!

Erona vain välimatka.

Meillä kouluttaudut käytännönläheisesti myös etänä. Toteutustapaa ollaan muovattu virtuaaliseen opetukseen soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta olla unohdettu. Etäkouluttautumalla säästät matka- ja majoituskuluissa, muttet koulutuksen laadukkaasta sisällöstä. Kaiken kukkuraksi useimmista etäkoulutuksista on saatavilla tallenne. Kätevää, eikö?

Valitse koulutuspaikka vapaasti – suorita koulutus vaivattomasti paikasta riippumatta – tutun työpisteen äärellä tai sohvan nurkassa lempivilttiin kääriytyneenä.

Sama laadukas sisältö & harjoitukset  – sisältö on prikulleen sama kuin lähiopetuksessa, erona on vain välimatka – käytännön harjoitukset, ryhmätyöt ja workshopit on muovattu virtuaaliseen opetukseen soveltuvaksi.

Säästä aikaa – ei ruuhkassa istumista tai yön yli matkustamista toiselle paikkakunnalle. Säästät siis ajankäytössäsi sekä matka- ja majoituskuluissa, myös luontokin (ja työnantaja) kiittää.

Et ole yksin – asiakaspalvelumme ja kouluttajamme ovat tukenasi koko koulutuksen ajan, valmiina auttamaan, jos jokin huolestuttaa tai tarvitset teknistä tukea. Saat selkeät ohjeet helppokäyttöisen alustan käyttöön hyvissä ajoin – ainoa mitä tarvitset on toimiva internetyhteys ja tietokone.

Verkostoidu virtuaalisesti  – alustalla on mahdollista chattailla ja nostaa virtuaalikättä. Lisäksi kouluttaja voi luoda pienryhmiä, kyselyitä ja äänestyksiä tarpeen mukaan.

Palaa takaisin tallenteen kautta – saat etäkoulutuksista mukaasi tallenteen sekä digitaaliset luentomateriaalit, jotta pystyt palaamaan takaisin ja kertaamaan koulutuksen antia.

 

Miten etäkoulutus suoritetaan? Koulutus toteutetaan helppokäyttöisellä Zoom-palvelulla, joka on suunniteltu interaktiiviseen etäkoulutukseen. Zoom mahdollistaa etäkoulutuksien vahvan vuorovaikutuksen mm. virtuaalisella kädennostolla, chatilla, yhteisellä valkotaululla, pienryhmiin jakamisella, äänestyksillä ja kyselyillä. Kouluttaja käyttää Zoomin ominaisuuksia tarpeen mukaan.

Millä selaimella etäkoulutukset toimivat? Zoom toimii Chrome-selaimella, mutta siitä on myös saatavilla sovellus. Suosittelemme työpöytäsovelluksen lataamista, jotta Zoomin kaikki vuorovaikutukselliset ominaisuudet ovat käytössäsi. Lisäksi sovelluksen kautta osallistut vaivattomasti vain syöttämällä oman nimesi. Mikäli kuitenkin osallistut selaimella, sinun tulee ensin luoda käyttäjätunnus. Jos sinulle ei ole Chrome-selainta tietokoneellasi, se kannattaa ladata hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua.

Mitä muuta minun pitää huomioida teknisten asioiden suhteen? Tarvitset hyvän, mielellään kiinteän nettiyhteyden tietokoneeseesi. Jotta kokemus on mahdollisimman vuorovaikuitteinen, tarvitset webkameran ja mikrofonin. Kannettavissa tietokoneissa mikrofoni ja webkamera ovat perusominaisuuksia.

Voiko etäkoulutuksen suorittaa osissa? Etäkoulutuksissa on aikataulu, mutta suurimmassa osassa etäkoulutuksista on myös kätevä tallennemahdollisuus, jonka kautta pääset kertaamaan päivien antia juuri silloin kuin sinulle sopii kahden viikon ajan.

Keneen voin olla yhteydessä ongelmatilanteissa? Autamme mielellämme kaikissa haasteissa, joten laita joko Zoomin chatin kautta viestiä tai meilaa meille osoitteeseen customerservice@professio.fi.