Skip to content

Selvitimme yksityisen ja julkisen puolen digi- ja liiketoimintajohdolta heidän lähivuosien kehityshankkeita

– ja miten pandemia on vaikuttanut suunnitelmiin.

Lataa koko raportti.

Selvitimme yksityisen puolen sekä julkisen sektorin toimijoiden ylimmältä johdolta heidän lähivuosien kehityshankkeita sekä koronan vaikutuksia investointisuunnitelmiin. Kyselyyn vastanneet päätöksentekijät ovat Data Business Forum 2021 -tapahtuman osallistujia.

Vastaajista lähes 60 % on yrityksensä johtoryhmässä ja lähes 50 %:lla on yli miljoonan euron kehitysbudjetti ensi vuodelle.

Vaikka pandemia on vaikuttanut merkittävästi monen yrityksen liikevaihtoon, yrityksissä investoidaan silti rohkeasti kehityshankkeisiin. Jopa 30 % vastaajista kertoo yrityksensä nostaneen kehitysbudjettiaan hieman tai merkittävästi vastatakseen pandemian mukanaan tuomiin haasteisiin. Puolet ovat pitäneet kehitysbudjettinsa pandemiaa edeltävällä tasolla.

Mihin kehitysbudjetit käytetään?

>> 87 % investoi tekoäly- ja robotiikkaratkaisuihin
>> 83 % kehittää analytiikkaratkaisuja
>> 83 % panostaa digitaalisiin palveluihin
>> 74 % investoi analytiikkaan
>> 57 % kehittää tietoturvaratkaisuja

GET INSIDE! Tekoäly & Robotiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Lataa Business Data Forum -osallistujaraportti ja tutustu tuleviin kehityshankkeisiin!

Lataa raportti Suomen suurimpien yritysten ja julkisen sektorin digi- ja liiketoimintajohdon kehityshankkeista.