Skip to content

TUTKIMUS KOTIHOITO & PALVELUASUMINEN -TAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN KEHITYSHANKKEISTA

Päättäjäkysely 2020

Selvitimme kotihoidon ja palveluasumisen toimijoiden ylimmältä johdolta heidän lähivuosien kehityshankkeita. Kyselyyn vastanneet päätöksentekijät ovat Kotihoito & Palveluasuminen  -tapahtuman osallistujia.

Vastaajien funktio & päätöksentekoasema

Kyselyyn vastanneista 77% työskentelee organisaationsa ylimmässä johdossa. 

90% työskentelee yrityksessä päättävässä asemassa. Jopa 73% vastaajista kuuluvat yrityksensä johtoryhmään.

26%:lla vastaajista on käytössään yli 100 000 € kehitysbudjetti ensi vuodelle. Selvitimme, mihin kehityshankkeisiin he aikovat sen käyttää.

Mitkä seuraavista teemoista ovat sinulle ajankohtaisia seuraavan 1-3 vuoden aikana?

Kotihoidon ja palveluasumisen hankkeiden ohella vastaajat keskittyvät erityisesti tekoäly & robotiikka hankkeisiin –  yli 40% vastaajista nostaa nämä fokukseensa seuraavien kolmen vuoden aikana. 

Myös terveydenhuollon ja taloushallinnon hankkeisiin panostetaan hoiva-alalla lähitulevaisuudessa.

GET INSIDE! Kotihoito & Palveluasuminen: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Kotihoidon ja palveluasumisen saralla vastaajia kiinnostavat erityisesti hoivan teknologiaratkaisut ja etähoiva. Noin 80% suunnittelevat panostavansa näiden kehittämiseen seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös erilaiset hoivan turvallisuusratkaisut, hoivalaitosten fyysisten ympäristöjen kehitys ja toiminnanohjausjärjestelmät kiinnostavat yli puolia vastaajista.

GET INSIDE! Kotihoito- ja palvelutalot: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Suurin osa hoivan teknologiaratkaisuisen kehitysprojekteista on edelleen alkuvaiheessa – lähes 50% ilmoitti olevansa asteikolla 0-2 / 5.

Lisäksi etähoiva ratkaisuja kehitetään edelleen – vain 30% kertoo, että he ovat edenneet pitkälle näissä hankkeissa.

Myös erityisesti laitosten tilaratkaisuiden sekä ruokapalveluiden kanssa vastaajat kokevat, että heillä on vielä kehitettävää.

GET INSIDE! Tekoäly & robotiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Tekoäly ja robotiikka hankkeista, hoiva-alalla keskitytään ylivoimaisesti eniten virtuaalisien avustajien ja bottien kehittämiseen – 92% nimeää hankkeen ajankohtaiseksi organisaatiolleen lähitulevaisuudessa.

RPA- ja automatisointiprojektit ovat myös työpöydällä noin 40 %:lla vastaajista seuraavien kolmen vuoden aikana.

GET INSIDE! Tekoäly & robotiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa

Tekoäly ja robotiikkahankkeet ovat hoiva-alalla vielä hyvin alkutekijöissä. Vaikka virtuaalisten avustajien ja bottien hankkeita ollaan ehditty jo aloittaa, vain 10% kokee olevansa pitkällä näiden hankkeiden kanssa.

Myös RPA-hankkeiden kanssa puolet vastaajista kokevat olevansa astekoilla 1-2/5.

GET INSIDE! Terveydenhuolto: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Ajankohtaisimmaksi terveydenhuollon hankkeeksi nousee vastaajien keskuudessa hoitoprosessien kehittäminen ja digitaaliset terveyspalvelut.

Myös hoivarobotit sekä potilastietojärjestelmien kehittäminen on ajankohtaista yli puolilla vastaajista.

GET INSIDE! Terveydenhuolto: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Eniten apua kaivataan digitaalisiin projekteihin. Potilastietojärjestelmät, digitaaliset terveyspalvelut ja terveysteknologian kehittämishankkeet ovat aloitettu, mutta yksikään vastaajista ei koe, että projektit ovat pitkälle vietyjä. 

Erityisesti apua kaivataan hoivarobottihankkeiden kanssa. 63% vastaajista panostaa lähitulevaisuudessa näihin hankkeisiin, mutta yli näistä vastaajista 70% kertoo hankkeidein olevan vasta suunnittelu- tai aloitusvaiheessa

GET INSIDE! Taloushallinto: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Taloushankkeista hoiva-alalla ajankohtaisimmaksi nousee talouden ennustaminen – 60% nostaa nämä organisaatiolleen ajankohtaisiksi seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös raportointiratkaisut ovat työpöydällä 40%:lla vastaajista.

GET INSIDE! Taloushallinto: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Vaikka talouden ennustamisen sekä raportointiratkaisuiden kehityshankkeet ovat suurella osalla vastaajista työnalla, 75% vastaajista kokee olevansa hyvin alkutekijöissä näiden kanssa (asteikolla 1-2/5).

GET INSIDE! IT: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Kaikki vastaajat kertovat panostavansa digitaalisten palveluiden kehittämiseen seuraavan kolmen vuoden aikana. 

Myös kolme neljästä vastaajasta nimeää ERP-hankkeen yhdeksi ajankohtaisimmiksi IT -hankkeiksene.

GET INSIDE! IT: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Vain 25% vastaajista kokee olevansa pitkällä digitaalisten palveluiden kehittämisessä – keskimäärin vastaajat kokevat olevansa asteikolla 3/5.

Vaikka ERP-hankkeet ovat yli puolella työnalla, ovat projektit pääosin alkutekijöissä – 50% vastaajista sanovat olevansa ERP-projektien kanssa melko alkutekijöissä.

Suomen suurin kotihoidon ja palveluasumisen kehittämisen foorumi kokoaa yli 300 alan päättäjää yhteen marraskuussa – tule mukaan kehittämään alaa!

+300 PÄÄTTÄJÄÄ 

Kotihoidon ja palveluasumisen päättäjät & vaikuttajat, kuten:

 • Sosiaalijohto
 • Vanhus- ja vammaispalvelujohto
 • Asumispalvelujohto
 • Kotihoidon päättäjät
 • Palveluasumisen johto

TEEMOINA

Tänä vuonna käsittelyssä neljä suurta teemaa:

 • Digimurros
 • Laatu
 • Rakentaminen
 • Henkilöstö

TAPAHTUMAKUMPPANINA

Mahdollisuus tavoittaa ja vaikuttaa päättäjiin.

 • Tapaamistakuu: 5-15 ennaltasovittua tapaamista
 • Vapaa verkostoituminen kaikkien osallistujien kanssa
 • Näkyvyys tapahtuman markkinoinnissa: tavoittaan maanlaajuisesti 20 000 kohderyhmän edustajaa.
 • Mahdollisuus puheenvuoroon tapahtuman ohjelmassa.
 • Osallistujalista yhteystietoineen käyttöösi tapahtuman jälkeen

Ota yhteyttä!

Mietitään teille sopivin kumppanuusratkaisu.