Skip to content

TUTKIMUS KOTIHOITO & PALVELUASUMINEN -TAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN KEHITYSHANKKEISTA

Päättäjäraportti 2021

Selvitimme kotihoidon ja palveluasumisen toimijoiden ylimmältä johdolta heidän lähivuosien kehityshankkeita. Kyselyyn vastanneet päätöksentekijät ovat Kotihoito & Palveluasuminen  -tapahtuman osallistujia.

Yli 20 %:lla vastaajista on käytössään yli miljoonan euron kehitysbudjetti ensi vuodelle. Selvitimme, mihin kehityshankkeisiin he aikovat sen käyttää.

Vastaajien funktio & päätöksentekoasema

80 %  työskentelee yrityksessä päättävässä asemassa. Kyselyyn vastanneista 54 % työskentelee organisaationsa ylimmässä johdossa.

Lähes 50 % vastaajista kuuluvat yrityksensä johtoryhmään.

Pandemian vaikutukset kehitysbudjettiin

Huolimatta viime ja tähän vuoteen merkittävästi vaikuttaneesta pandemiasta, kehityshankkeisiin panostetaan vastaajien keskuudessa suuresti. Pandemialla on kuitenkin ollut vaikutusta hankkeiden kulkuun – yli 65 % kertoo pandemian vaikuttaneen suunniteltuihin kehityshankkeisiin. Näistä jopa lähes 35 % kertoo, että heidän organisaatiossaan aloitettiin uusia hankkeita.  Alle 20 % on viivästyttänyt hankkeiden aloittamista, mutta vain 4 % on perunut suunniteltuja hankkeita.

Loput 35 % kertoo, ettei pandemialla ole ollut merkitystä suunniteltuihin hankkeisiin.

Yli 80 % vastaajista kertoo investoivansa hoivan teknologiaratkaisuihin ja etähoivaan seuraavan kolmen vuoden aikana.

Mitkä hankkeet ovat vastaajille ajankohtaisia seuraavan 1-3 vuoden aikana?

Kotihoidon ja palveluasumisen hankkeiden ohella vastaajat keskittyvät erityisesti asiakaskokemuksen sekä digitaalisten palveluiden kehittämiseen  –  75 % vastaajista nostaa nämä hankkeet yrityksensä fokukseen seuraavien kolmen vuoden aikana. 

Lähes puolet vastaajista kertovat organisaationsa investoivan tekoäly- ja robotiikkahankkeisiin ja hieman alle kolmannes muihin terveydenhuollon hankkeisiin.

GET INSIDE! Kotihoito & Palveluasuminen: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Samoin kuin viime vuonna, kotihoidon ja palveluasumisen saralla vastaajia kiinnostavat erityisesti hoivan teknologiaratkaisut ja etähoiva. Noin 80% suunnittelevat panostavansa näiden kehittämiseen seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös erilaiset hoivan turvallisuusratkaisut ja toiminnanohjausjärjestelmät kiinnostavat yli puolia vastaajista.

GET INSIDE! Kotihoito- ja palvelutalot: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Hoivan teknologiaratkaisu -projektit ovat suurilta osin aloitettu, mutta edelleen lähes puolet heistä, kellä hankkeet ovat työnalla, kertovat olevansa melko tai täysin alkutekijöissä hankkeiden kanssa. Loput vastaajat arvioivat organisaationsa olevan tasolla 3-4/5.

Etähoivaratkaisuiden kanssa on hajontaa vastaajien keskuudessa – lähes 5 % kokee olevansa todella pitkällä hankkeiden kanssa, kun taas 30 % arvioi organisaationsa olevan vielä melko tai täysin lähtökuopissa.

GET INSIDE! Asiakaskokemus: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Hoiva-alalla investoidaan erityisesti asiakaskokemuksen mittaamisen ratkaisuihin, jopa 95 % vastaajista kehittää mittaamista seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös palveluiden konseptointiin sekä palvelumuotoilun ratkaisuihin panostaa lähes kaksi kolmasosaa.

GET INSIDE! Asiakaskokemus: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa

Asiakaskokemuksen mittaamisen ratkaisut ovat lähes kaikilla vastaajilla työnalla, mutta puolet vastaajista arvioi yrityksensä olevan vielä melko tai täysin alkuvaiheessa hankkeiden kanssa. Toisaalta, noin 20 % vastaajista arvioi taas organisaationsa olevan jo hyvin pitkällä mittaamisen ratkaisuiden kanssa.

Konsepti- ja palvelumuotoiluratkaisuiden kanssa yli 90 % niistä, kelle hankkeet ovat ajankohtaisia, kertoo yrityksensä olevan tasolla 1-3/5, joten kehitettävää vielä riittää.

GET INSIDE! Digitaaliset palvelut: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Digitaalisten palveluiden alta ajankohtaisimmaksi hankkeeksi nousevat tasaisesti niin mobiilipalveluiden kehittäminen, digitaalinen asiakaskokemus, alustat ja käyttäjäkokemuksen parantaminen – nämä projektit ovat työnalla yli 60 %:lla vastaajista seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös prosessien digitalisointi on ajankohtainen noin 40 % vastaajista.

GET INSIDE! Digitaaliset palvelut: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Suurin osa vastaajista on jo aloittanut mobiilipalveluiden kehityshankkeet, mutta kertovat olevansa vielä melko alussa hankkeiden kanssa – 70 % arvioi olevansa tasolla 2-3/5.

Varsinkin digitaalisen asiakaskokemuksen saralla vastaajat kaipaavat apua – kukaan vastaajista ei arvio yrityksensä olevan edes melko pitkällä hankkeiden parissa.

GET INSIDE! Tekoäly & robotiikka: Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Tekoäly ja robotiikka hankkeista, hoiva-alalla keskitytään ylivoimaisesti älykkääseen automaatioon ja koneoppimiseen –  lähes puolet nimeää nämä hankkeet ajankohtaiseksi organisaatiolleen lähitulevaisuudessa.

RPA-, tietolouhinta ja digikontrollointihankkeet ovat myös työpöydällä noin 30 %:lla vastaajista seuraavien kolmen vuoden aikana

GET INSIDE! Tekoäly & robotiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Tekoäly ja robotiikkahankkeet ovat edelleen hoiva-alalla hyvin alkutekijöissä – kaikki vastaajat, jotka kertovat investoivansa automaatioon tai koneoppimisen ratkaisuihin ovat vielä täysin tai melko alkutekijöissä hankkeiden kanssa.

Pisimmällä ollaan pilvipalveluiden kanssa, joiden parissa työskentelevistä 20 % kertoo organisaationsa olevan tasolla 2-4/5.

GET INSIDE! Terveydenhuolto: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Samoin kuten viime vuoden kyselyssä, ajankohtaisimmaksi terveydenhuollon hankkeiksi nousevat vastaajien keskuudessa hoitoprosessien kehittäminen, hoivarobotit ja digitaaliset terveyspalvelut.

Hieman viime vuoden tutkimusta useampi kertoo investoivansa potilastietojärjestelmien kehittämiseen.

GET INSIDE! Terveydenhuolto: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Terveydenhuollon projektit ovat suurella osalla vastaajista jo hieman pidemmällä, mutta Potilastietojärjestelmät, digitaaliset terveyspalvelut ja terveysteknologian kehittämishankkeet ovat aloitettu, mutta toisaalta kukaan vastaajista ei koe, että projektit ovat pitkälle vietyjä. Pisimmällä ollaan potilastietojärjestelmien kanssa – 40 % vastaajista kertoo organisaationsa olevan jo melko pitkällä.

Erityisesti apua kaivataan hoivarobottihankkeiden kanssa. 70 % vastaajista panostaa lähitulevaisuudessa näihin hankkeisiin, mutta yli näistä vastaajista 60% kertoo hankkeiden olevan vasta melko lähtökuopissa.

Suomen suurin kotihoidon ja palveluasumisen kehittämisen foorumi kokoaa yli 300 alan päättäjää yhteen marraskuussa – tule mukaan kehittämään alaa!

+300 PÄÄTTÄJÄÄ

Kotihoidon ja palveluasumisen päättäjät & vaikuttajat, kuten:

 • Sosiaalijohto
 • Vanhus- ja vammaispalvelujohto
 • Asumispalvelujohto
 • Kotihoidon päättäjät
 • Palveluasumisen johto

TEEMOINA

Tänä vuonna käsittelyssä neljä suurta teemaa:

 • Digimurros
 • Laatu
 • Rakentaminen
 • Henkilöstö

TAPAHTUMAKUMPPANINA

Mahdollisuus tavoittaa ja vaikuttaa päättäjiin.

 • Tapaamistakuu: 5-15 ennaltasovittua tapaamista
 • Vapaa verkostoituminen kaikkien osallistujien kanssa
 • Näkyvyys tapahtuman markkinoinnissa: tavoittaan maanlaajuisesti 20 000 kohderyhmän edustajaa.
 • Mahdollisuus puheenvuoroon tapahtuman ohjelmassa.
 • Osallistujalista yhteystietoineen käyttöösi tapahtuman jälkeen

Tutustu lisää täältä.

Mietitään teille sopivin kumppanuusratkaisu.