Skip to content

Sisäisestä viestinnästä yrityksen menestystekijä.

14.–15.9.2022 | Koskenranta, Helsinki & Live Stream

KAMPANJA: Liput -30 % koodilla HRVIES – etu voimassa pe 3.6.2022 asti.

OSTA LIPUT

Hyödynnä uniikki etuhinta.

Yksityinen sektori

Nyt: 693 €

Normaalihinta: 1 290 €

OSTA LIPUT

Julkinen sektori

Nyt: 485 €

Normaalihinta: 903 €

OSTA LIPUT

Sisältö, joka muistetaan.

Miten kehittää (hybridi)työpaikka luontevasti viestiväksi työyhteisöksi, jossa tieto virtaa ajantasaisena sulavasti läpi koko organisaation?

Täysin uudistettu viestinnän ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille suunnattu huipputapahtuma tarjoilee kiinnostavimmat puheenvuorot ja syventävät keskustelut sisäisestä viestinnästä – kahden päivän tiiviissä setissä!

Satojen ammattilaisten toive: näihin aiheisiin kaivataan nyt vastauksia

Suurennuslasin alle saadaan vuonna 2022 työyhteisöviestinnän strategia ja toteutus, sisäisen viestinnän kanavat ja mittarit, arvot ja merkityksellisyys ja sen viestiminen, työntekijäkokemus ja työnantajabrändi sekä koko henkilöstön viestintävalmiuksien parantaminen niin kriisissä kuin normaalioloissakin.

TUTUSTU TAPAHTUMAAN

Puhujat, jotka antavat paljon.

SVP, Communications, Finnair

Päivyt Tallqvist

Päivyt tiimeineen vastaa Finnairin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Hänellä on 25 vuoden kokemus sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja hän ennen Finnairia hän työskenteli sisäisen ja ulkoisen viestinnän johtotehtävissä Nokiassa.

Sisäisellä viestinnällä on ollut kriittinen rooli, kun Finnair on rakentanut itselleen polkua ulos koronapandemiasta, ja sillä on tärkeä rooli myös nyt, kun Finnair sopeuttaa toimintansa Venäjän ilmatilan mahdollisesti pitkään sulkuun. Viestintä on johdon strateginen kumppani niin suurten muutosten kuin arjen pienempien haasteiden keskellä, ja myös ulkoinen viestintä on sisäistä viestintää. Vaikeiden ja myös tyhmien kysymysten esittäminen on Päivytin mielestä viestijän perustaito, ja hyvällä viestinnän suunnittelulla ja toteutuksella voi aidosti tukea johtamista.

Gen Z Expert

Jahkini Bisselink

Head of Employee and Leadership Communications, Siemens AG

Caterina Taeger

Caterina Taeger has been working in various communications functions at Siemens for more than fifteen years and is responsible for the company’s global employee and leadership communication activities since the beginning of 2020. Supporting Siemens’ people on their transformation journey in relation to the New Normal and to a new company strategy and culture are among the central tasks of her and her team.

SVP, Communications & Sustainability and Member of the Paulig Group Leadership Team

Kaisa Lipponen

Kaisa Lipponen on tehnyt pitkän uran vastuullisten yritysten ja brändien parissa. Nykyisessä roolissaan Pauligilla hän vastaa Pauligin vastuullisuudesta, yhteiskuntasuhteista, yritysbrändistä ja -viestinnästä ja on Pauligin johtoryhmän jäsen. Paulig on yksi elintarvikealan vastuullisista edelläkävijöistä ja yrityksen maine on kehittynyt myönteisesti vahvan vastuullisuustyön ja vuorovaikutuksen ansiosta.

 

Vice President, Communications, Fiskars Group

Kati Kaskeala

Pitkän linjan viestintäjohtaja Kati Kaskeala on luonut uraa kansainvälisissä huippuorganisaatioissa yli 20 vuoden ajan. Listalle mahtuvat mm. Unilever, Burger King, Kellog Company sekä Johnson & Johnson. Kati palasi Suomeen vuonna 2021 johtajamaan suomalaisen Fiskars Groupin viestintää, aloittaen mm. kokonaisvaltaisen brändiuudistuksen läpiviennistä.

Marketing & Communications Director, Wärtsilä

Ninna Arponen

Ninna vastaa Wärtsilän energialiiketoiminnan globaalista markkinoinnista ja viestinnästä. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä kansainvälisten tiimien johtamisesta. Liikkeenjohdon konsulttina Ninna on tukenut Suomen suurimpia yrityksiä asiakaskeskeisten liiketoimintamallien kehittämisessä. Ninnan mielestä viestinnällä on keskeinen rooli muutosten läpiviennissä ja mielikuvien muokkaamisessa.

henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Nobina

Jenni Vuorio

Jenni Vuorio on Pohjoismaiden suurimman joukkoliikenneyrityksen Nobina Oy:n henkilöstö-ja viestintäjohtaja sekä johtoryhmän jäsen. Hänen ja Pipsa Lotta Marjamäen esikoiskirja Viestinnän johtaminen strategiasta tuloksiin julkaistiin elokuussa 2021.

Vuorion vahvuuksia ovat strateginen johtaminen ja viestintä sekä organisaatiokulttuurien kehittäminen johtamis-ja työyhteisöviestinnän keinoin. Hän rakentaa siltoja siilojen yli avoimen, ketterän ja ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen avulla.

Vuorio on työskennellyt kansainvälisissä yrityksissä (IBM Oy, Sodexo Oy, Fiskars Oyj, VR-Yhtymä) muutosjohtamisen, HR:nja viestinnän monipuolisissa kehittämistehtävissä.

Ennen Nobinalle siirtymistään hän vastasi johtavana konsulttina työyhteisöviestinnän palvelukokonaisuuden lanseeraamisesta johtavana konsulttina kriisi-, vaikuttaja-ja mediaviestinnästä tunnetussa viestintätoimistossa Tekir Oy:ssä.

Suomen kokeneimpia työnantajabrändäyksen asiantuntijoita

Visa Myllyntaus

Visa Myllyntaus on Suomen kokeneimpia työnantajabrändäyksen ja työntekijäkokemuksen in-houseasiantuntijoita. Hän on vastannut mm. rekrytoinnista, työntekijäkokemuksesta ja työnantajabrändäyksestä K-ryhmässä sekä kouluttaa ja konsultoi näissä teemoissa. Visan ja Miikka Huhdan kirjoittama kirja Työnantajabrändi ja työntekijäkokemus, Alma Talent, on ensimmäinen kokonaisvaltainen teos organisaatioiden vetovoimaan.

viestintäjohtaja, Kela

Pipsa Lotta Marjamäki

Pipsa Lotta Marjamäki on Valtionhallinnon viestinnän mittaamisen verkoston perustaja, kokenut viestinnän ammattilainen ja johtaja. Kelan viestintäjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä hän on vastannut asiakasviestinnästä, mediaviestinnästä, strategia- ja työyhteisöviestinnästä ja mediaviestinnästä eri kanavissa. Marjamäki on erikoistunut viestinnän vaikuttavuuteen ja hänen johtamansa valtionhallinnon viestinnän mittaamisverkosto on toiminut vuodesta 2017.

Marjamäen ja Jenni Vuorion kirja ”Viestinnän johtaminen strategiasta tuloksiin” julkaistiin elokuussa 2021. Marjamäki kouluttaa säännöllisesti viestinnän johtamiseen liittyvissä teemoissa.

Vuoden 2022 aikana Marjamäki toimii Kelassa ohjelmajohtajana tehtävänään palvelukanavastrategian laatiminen.

kehittämispäällikkö, johtaminen & työkulttuuri, Helsinki

Joonas Pikkarainen

Joonas työskentelee Helsingin kaupungin HR:ssä, vetäen yksikköä, joka vastaa työnantajakuvan ja työkulttuurin kehittämisestä sekä HR-tiedolla johtamisesta.

viestinnän moniosaaja ja vaikuttaja

Mikael Jungner

Mikael Jungner viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja. Aiemmin hän on toiminut mm. SDP:n puoluesihteerinä, Yleisradion toimitusjohtajana, johtajana Microsoftilla sekä pääministerin poliittisena sihteerinä.

Mikael innostuu vuorovaikutuksesta, modernista johtamisesta, digitalisaatiosta ja politiikasta. Viestinnän maailmassa tuntee erityisesti kriisit ja päätöksenteon joskus konstikkaatkin kiemurat.

palkittu someviestijä & viestintä- ja asiakkuusjohtaja, Suomen metsäkeskus

Nilla Hietamäki

Nilla Hietamäki on Suomen metsäkeskuksen viestintä- ja asiakkuusjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Hän on työskennellyt viestinnän ja sidosryhmäsuhteiden parissa yli 25 vuotta: toimittajana, kansainvälisessä yritysviestinnässä ja valtionhallinnon viestinnässä – viimeksi Verohallinnossa, jossa hän tiiminsä kanssa uudisti viranomaisviestintää ja pokkasi palkintoja innovatiivisesta viestinnästä. Nilla on myös Julkisen alan tiedottajat ry:n puheenjohtaja ja näkyvä viestintäalan keskustelija.

Nilla on toiminut myös viestinnän kouluttajana ja valmentajana. Hän viihtyy viestintä- ja asiakkuustyössä, koska niissä saa olla tekemisissä monenlaisten aihepiirien ja sidosryhmien kanssa. Hän on työurallaan uudistanut reippaasti viestinnän kanavia, käytäntöjä ja sisältöjä. Nilla uskoo strategiseen viestintään, jossa luodaan merkityksiä ja edistetään asioita vuoropuhelulla.

Kuvaaja: Annaleena Rajala

viestintäpäällikkö, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Sini Koskimies

Sini Koskimies on viestintäammattilainen, joka on työskennellyt sekä viestintäkonsulttina että useissa eri organisaatioissa viestintätehtävissä. Tällä hetkellä hän on Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun viestintäpäällikkö. Hän on innokas muotoilun puolestapuhuja, jonka mukaan muotoiluajattelua on mahdollista soveltaa kaikkiin organisaatioihin ja monilla eri tasoilla, strategisista muutostilanteista aina ruohonjuuritason kysymyksiin saakka.

 

Kuva: Kira Hagström

Internal Communications Lead, Wärtsilä

Anna Saura

Anna vastaa Wärtsilän energialiiketoiminnan sisäisestä viestinnästä. Hän on työskennellyt 16 vuoden ajan kansainvälisten yritysten viestintätehtävissä, sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän parissa. Sisäinen viestintä kiinnostaa erityisen paljon, koska sillä on valtava rooli ihmisten johtamisessa. Poikkeustilanteissa sisäisen viestinnän rooli korostuu entisestään. Vaikka emme tiedä vastauksia kaikkeen, tehtävämme on sanoittaa tilanteita ja vähentää epävarmuutta.  Annan mielestä uteliaisuus ja kysy asettua toisten asemaan ovat viestijän tärkeimmät ominaisuudet.

viestintäpäällikkö, Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV

Jaana Beversdorf

sisäisen viestinnän yksikön päällikkö, Valtioneuvoston kanslia

Virpi Kankaanpää

Virpin mielestä toimiva työyhteisöviestintä lämmittää organisaation ytimen.

Virpi on työskennellyt 12 vuotta valtioneuvoston viestinnän parissa, kolmessa eri ministeriössä. Tällä hetkellä hän työskentelee valtioneuvoston kansliassa sisäisen viestinnän yksikön päällikkönä.

Virpi luotsaa valtioneuvoston yhteistä sisäistä viestintää ja on kaikkien ministeriöiden yhteisen intran päätoimittaja. Hän haluaa poimia digitalisaatiopullasta rusinat ja hyödyntää niitä muun muassa yhteinen valtioneuvosto -hengen luomisessa.

Ennen virkamiesuraa Virpi toimi viestinnän opettajana Turun ammattikorkeakoulussa. Siellä hänelle syntyi rakkaus jatkuvan parantamisen malliin ja tekemällä oppimiseen. Näitä periaatteita hän on soveltanut monissa isoissa verkkoviestinnän kehittämishankkeissa ja viestintäpäällikkönä.

Tutustu tapahtumaan ja osta liput täältä.

Kampanja on voimassa perjantaihin 3.6.2022 klo 23:59 asti. Etu koskee uusia ilmoittautumisia eikä sitä voi yhdistää muihin kampanjoihin tai alennuksiin. Etu on tarkoitettu Strategy Talk HR -tapahtuman osallistujille ja heidän tiimille. Meillä on oikeus tarkistaa ilmoittautumiset ja varmistaa, että edun hyödyntävä henkilö löytyy Strategy Talk HR -tapahtuman osallistujalistalta.

Näin hyödynnät edun: Siirry tapahtuman sivuille ja lisää ostoskoriin haluamasi määrä lippuja. Syötä koodi HRVIES ostoskorissa ”Etukoodi” -kohtaan.