Skip to content

TUTKIMUS KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN KEHITYSHANKKEISTA 2020-2022

Kyselyyn vastaajat ovat Future Learning Environment 2020 -tapahtuman osallistujia.

Selvitimme sivistystoimen ja koulujen johdon sekä koulujen kiinteistö- ja digikehityksestä vastaavilta päättäjiltä heidän lähivuosien kehityshankkeita. Kyselyyn vastanneet päätöksentekijät ovat Future Learning Environment -tapahtuman osallistujia.

Vastaajien funktio

Vastaajien asema

Vastaajien toimiala

 

 

 

Kyselyyn vastanneet ovat pääosin ylintä johtoa ja päättäviä tahoja kehitys- ja opetustehtävissä. Yli 60% vastaajista ovat johtoryhmän jäseniä.

70% vastaajista ovat koulutus- ja opetusalalla. Lisäksi julkisen hallinnon edustajia on 15% ja rakennusalalta hieman alle 10%.

Mitkä seuraavista teemoista ovat ajankohtaisia seuraavan 1-3 vuoden aikana?

 

 

Yli 80% vastaajista investoi opetusteknologiaan seuraavien 1-3 vuoden aikana. Seuraavaksi ajankohtaisimmiksi hankkeiksi vastaajat nimeävät tekoäly & robotiikan sekä kiinteistökehityksen hankkeet, yli 30% vastaajista panostavat näihin lähitulevaisuudessa. Myös IT, analytiikka ja tietoturvahankkeet ovat ajankohtaisia vastaajille lähitulevaisuudessa.

GET INSIDE! Opetusteknologia: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

 

 

 

Opetusteknologian saralla vastaajien keskuudessa ajankohtaisimmaksi hankkeeksi nousee luokkahuoneratkaisut – lähes 80% kehittävät luokkahuoneratkaisuja seuraavien kolmen vuoden aikana. Myös erilaiset digi- ja etäopiskeluratkaisut ovat ajankohtaisia, mm. digitaaliset oppimateriaalit, etäopiskelu sekä verkkokurssit ovat yli 50%:lla kehityksen alla lähivuosien aikana.

Lisäksi investoidaan uusien teknologioiden käyttöönottoon, kuten älylaitteisiin, virtuaalitodellisuuteen sekä älytauluihin.

 

 

 

Pisimmällä kehityshankkeissa ollaan oppimateriaalien digitaalisoinnin kanssa, lähes 70% kertoo olevansa hyvässä vauhdissa tai jo pitkällä näiden hankkeiden kanssa. Myös älylaitteiden hyödyntämisen, luokkahuoneratkaisuiden ja opetuspelien ja ohjelmien kanssa vastaajat ovat keskimäärin hyvässä vauhdissa.

Verkkokurssi ja etäopiskelumahdollisuuksien kehittämistä ja älytauluinvestointeja on myös aloitettu, mutta yli 50% vastaajista on näissä hankkeissa vielä melko alkutekijöissä.

GET INSIDE! Opetusteknologia: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa

GET INSIDE! Kiinteistökehitys: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

 

 

 

Erityisesti kohderyhmää kiinnostaa sisäilman laatu – jopa 80% fokusoi sisäilman laadun parantamiseen seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös tilaratkaisujen kehittäminen, rakennushankkeiden hallinta, elinkaarimallit sekä akustiikan ja äänierityksen parantaminen ovat työnalla yli 50%:lla vastaajista.

 

 

Vaikka sisäilman laadun parantaminen on 80%:lla vastaajista fokuksessa, vain noin 30% kokee olevansa pitkällä hankkeen kanssa. Vastaajat kokevat kaipaavansa myös tukea elinkaarimalleissa ja rakennushankkeiden hallinnassa.

Pisimmällä kiinteistökehityshankkeissa ollaan tilaratkaisuiden kanssa – 60% kokee olevansa joko melko pitkällä tai pitkällä näissä hankkeissa.

 

GET INSIDE! Kiinteistökehitys: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa

GET INSIDE! Tekoäly & robotiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

 

 

 

Tekoäly- ja robotiikkahankkeista yli 50% nostaa ajankohtaiseksi virtuaaliset avustajat ja botit sekä ohjelmoinnin.

Muiksi kehityskohteiksi tekoälyn ja robotiikan saralla nousivat algoritmit ja koneoppiminen. Lisäksi neljännes vastaajista meinaa panostaa älykkääseen automatisointiin.

 

 

 

Hankkeiden kanssa ollaan vielä hyvin alkutekijöissä. Vaikka yli puolet vastaajista nimesivät virtuaaliset avustajat ja botit ajankohtaisiksi hankkeiksi lähitulevaisuudessa, 80% vastaajista kertoo olevansa vielä täysin lähtökuopissa näiden hankkeiden kanssa. Myös ohjelmointihankkeiden kanssa lähes 70% kertoo olevansa täysin tai melko alkutekijöissä.

GET INSIDE! Tekoäly & robotiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa

GET INSIDE! Analytiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

 

 

Analytiikkahankkeista nousee selkeästi kolme isoa kehityskohdetta – ennustava ja reaaliaikainen analytiikka sekä raportointi ja dashboardit. Lähes 70% vastaajista panostaa näihin tulevina vuosia.

Myös datan visualisointi ja hallintaratkaisut sekä big data ratkaisut ovat lähes 40% kyselyynvastanneiden työpöydällä.

 

 

 

Ennustavan ja reaaliaikaisen analytiikan kehittäminen on noin 70%:lla työpöydällä, mutta 60% on vielä alkutekijöissä näissä hankkeissa.

Hieman pidemmällä ollaan raportoinnin sekä datan hallinnan, varastoinnin ja visualisoinnin kanssa, joskin näidenkin hyödyntämisessä suurin osa osa vastaajista kokee olevansa vielä melko alussa.

GET INSIDE! Analytiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa

GET INSIDE! IT: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

 

 

IT-hankkeista ajankohtaisimmiksi nousee selkeästi digipalveluiden kehittäminen – lähes 85% vastaajista kertoo panostavan näihin seuraavan 1-3 vuoden aikana.

 

 

Suurin osa vastaajista on aloittanut digitaalisten palveluiden kehittämisen, mutta vain neljännes kokee olevansa melko pitkällä projekteissa.

Prosessien automatisointi on puolilla vastaajista työpöydällä, mutta näiden hankkeiden kanssa suurin osa on vielä melko alkutekijöissä.

GET INSIDE! IT: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa

GET INSIDE! Tietoturva: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

 

 

Tietoturvahankkeista ajankohtaisimmiksi nousevat käyttöoikeudet ja pilvipalveluiden turvallisuus – lähes kaikki panostavat näihin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös verkkojen ja datan turvallisuuteen kiinnitetään huomiota – yli 70% panostavat näihin myös jatkossa.

GET INSIDE! Tietoturva: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa

 

 

Pilvipalveluiden, verkkojen ja datan turvallisuuteen on jo panostettu vastaajien keskuudessa keskimäärin melko hyvin.

Vaikka yli 60% vastaajista aikoo kehittää digitaalista tunnistautumista lähivuosina, yli puolet kokee on vielä melko tai täysin lähtökuopissa tämän kanssa.

Professio – myynnin kasvun paras kaveri.

Kumppanina pääset vaikuttamaan suoraan sinulle tärkeimpiin päättäjiin.

TÄÄLLÄ KEHITETÄÄN MAAILMAN PARASTA KOULUA.

19.5.2021 | Virtuaalitapahtuma

+ 250 OSALLISTUJAA

Tapahtuma on suunnattu kuntien sivistys-, tekniselle-, kiinteistö- ja tilapalveluiden johdolle sekä koulujen rehtoreille ja digikehityksestä vastaaville henkilöille.

 • Sivistysjohtaja, opetustoimenjohtaja, rehtori
 • CIO / CDO, TVT-päättäjä
 • Kiinteistöjohtaja, tekninen johtaja
 • Suunnittelu- / kaavoitusjohtaja
 • Koulurakentamisen hankkeissa mukana oleva projektijohto ja arkkitehdit

KAKSI ISOA TEEMAA

Fyysisten ja digitaalisten oppimisympäristöjen uudistaminen ja kehittäminen

 • Oppimisympäristöjen digitaaliset ratkaisut
 • Fyysiset tilaratkaisut – mm. tilojen muunneltavuus ja monimuotoisuus

TAPAHTUMAKUMPPANINA

Mahdollisuus tavoittaa ja vaikuttaa päättäjiin.

 • Tapaamistakuu: 5-15 ennaltasovittua tapaamista
 • Vapaa verkostoituminen kaikkien osallistujien kanssa
 • Näkyvyys tapahtuman markkinoinnissa: tavoittaa maanlaajuisesti yli 10 000 kohderyhmän edustajaa.
 • Mahdollisuus puheenvuoroon tapahtuman ohjelmassa.
 • Osallistujalista yhteystietoineen käyttöösi tapahtuman jälkeen.

Ota yhteyttä!

Mietitään teille sopivin kumppanuusratkaisu.