Skip to content

TUTKIMUS KOULUJEN JA OPPILAITOSTEN KEHITYSHANKKEISTA

Selvitimme koulujen ja oppilaitosten päättäjien suunnitellut kehityshankkeet seuraavalle kolmelle vuodelle. Kyselyyn vastaajat ovat EDU Areena 2021 -tapahtuman osallistujia.

Selvitimme sivistystoimen ja koulujen johdon sekä koulujen kiinteistö- ja digikehityksestä vastaavilta päättäjiltä heidän lähivuosien kehityshankkeita. Kyselyyn vastanneet päätöksentekijät ovat EDU Areena 2021 -tapahtuman osallistujia.

Vastaajien funktio ja toimiala

Vastaajat työskentelevät opetus- ja koulutusalalla pääosin ylimmässä johdossa, henkilöstöhallinnossa sekä kehitystehtävissä.

60 % vastaajista kuuluvat organisaationsa johtoryhmään ja lähes 40 %:lla vastaajista on yli 100 000 euron budjetti kehityshankkeille tälle vuodelle. 

Pandemian vaikutus strategiaan

Viime keväänä oppilaitokset pakotettiin ottamaan pikavauhdilla digitaalisia työkaluja käyttöön ja omaksumaan uusia opetusmetodeja.

Pandemia vaikutti isosti suurimman osan organisaatiosta strategiaan ja näkyy edelleen vuoden 2021 suunnitelmissa. Lähes 90% organisaatioista kertoo viilanneensa tämän vuoden strategiaansa pandemian johdosta. 75 % vastaajista kertoo kehitysbudjettinsa vuodelle 2021 pysyvän joko aiemmin suunnitellulla tasolla tai nostavan sitä hieman suunnitellusta.

”Tulevaisuuden ammattien kannalta on ehdottoman tärkeää saada nyt jo koulut sekä eskaritkin mukaan uusien teknologioiden pariin – robotiikka, ohjelmointi jne.”

Mitkä seuraavista teemoista ovat yrityksellenne ajankohtaisia seuraavan 1-3 vuoden aikana?

Opetusteknologian lisäksi vastaajat investoivat erityisesti digitaalisiin palveluihin – nämä investoinnit ovat ajankohtaisia lähes 70 %:lle vastaajista.

Näiden jälkeen eniten investoidaan kyberturvaan, tekoälyyn & robotiikkaan, IT:hen sekä kiinteistökehitykseen.

GET INSIDE! Opetusteknologia: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Noin 80 % vastaajista investoivat digitaalisiin oppimateriaaleihin sekä etäopiskeluratkaisuihin. Lisäksi ajankohtaisiksi nousevat älylaitteiden hyödyntäminen, opetuspelit ja ohjelmat sekä pilvipalvelut.

Pandemian vaikutus näkyy selvästi verrattuna vuosi sitten julkaistuun raporttiimme. Luonnollisesti etäopiskeluun panostetaan nyt entistä enemmän, kun taas luokkahuoneratkaisuihin panostaa hieman aiempaa harvempi.

GET INSIDE! Opetusteknologia: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Sekä etäopiskelun että digitaalisten oppimateriaalien kanssa vain 30 % vastaajista kertoo olevansa melko pitkällä tai pitkällä. Loput vastaajista ovat tasolla 1-3/5.

Eniten kehitettävää löytyy VR sekä AR -hankkeiden parista – jopa 95 % näiden hankkeiden parissa työskentelevistä ovat joko täysin tai melko lähtökuopissa hankkeiden kanssa.

GET INSIDE! Kiinteistökehitys: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Samoin kuten viime vuonna, kiinteistökehityksen saralla kohderyhmää kiinnostaa erityisesti sisäilman laatu – jopa 90% fokusoi sisäilman laadun parantamiseen seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös tilaratkaisujen kehittäminen, akustiikan ja äänierityksen parantaminen, lukitusratkaisut sekä kiinteistöjen turvallisuus ovat työnalla yli 60 %:lla vastaajista.

”Kehityksen alla hybridimallit jossa sekoitetaan luokkahuone ja verkko-opetus samanaikaisesti.”

GET INSIDE! Kiinteistökehitys: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Vaikka sisäilman laadun parantaminen on 90%:lla vastaajista fokuksessa, vain noin 50 % kokee olevansa melko pitkällä hankkeen kanssa.

Vastaajat kokevat kaipaavansa myös tukea tila- sekä lukitusratkaisuiden kanssa, yli puolet vastaajista arvioivat olevansa asteikolla 2-3/5 näiden hankkeiden kanssa.

 

GET INSIDE! Digitaaliset palvelut: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Digitaalisten palveluiden saralla yli 50 %:lla vastaajista on työnalla digitaalisen alustan kehitysprojekti.

Lisäksi digitaalinen asiakaskokemus, sosiaalisen median ratkaisut ja digitaalisten palveluiden luominen ovat työpöydällä  puolella vastaajista seuraavan kolmen vuoden aikana.

GET INSIDE! Digitaaliset palvelut: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

40 % vastaajista, ketkä työskentelevät digitaalisten alustahankkeiden parissa, kertovat olevansa täysin tai melko alussa hankkeiden kanssa.

Digitaalisten palveluiden kehittämisen kanssa jopa lähes 70 % kertoo olevansa melko tai täysin alussa. Myös digitaalisen asiakaskokemuksen hankkeiden kanssa yli 50 % arvioivat olevansa tasolla 1-2/5.

GET INSIDE! Tekoäly & Robotiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Erilaiset automaatioinvestoinnit ovat suunnitelmissa lähes 60 %:lla vastaajista – nousua on viime vuodesta reilusti, sillä vuosi sitten automaatiohankkeiden parissa kertoi työskentelevänsä vain 25% vastaajista.

Myös ohjelmointihankkeisiin suunnittelee investoivansa seuraavan kolmen vuoden aikana hieman yli 40 % vastaajista.

”Työn alla tiedolla johtamisen elementtien tuominen osaksi julkishallinnon (opetus) toiminnan suunnittelua.”

GET INSIDE! Tekoäly & robotiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Sekä automaatio- että ohjelmointihankkeiden parissa työskentelevät kokevat olevansa vielä hyvin alussa hankkeiden kanssa. Ainoastaan 15 % näiden hankkeiden parissa työskentelevistä kokevat olevansa melko pitkällä hankkeiden kanssa – valtaosa kokee olevansa hyvin tai melko alussa.

GET INSIDE! IT: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

IT-palveluiden saralla ajankohtaisimmaksi nousevat tasaisesti sekä digitaalisten palveluiden kehittäminen, prosessien automatisointi sekä IT-laitteiden hankinta – 60 % vastaajista investoivat näihin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Eroa viime vuoteen on erityisesti IT-laitteiden hankinnan saralla, sillä vuosi sitten IT-laitteiden hankinta oli työnalla vain 40 %:lla vastaajista.

GET INSIDE! IT: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Vaikka digitaalisten palveluiden kehittäminen on suurimmalla osalla työpöydällä, jopa 75 % kokee olevansa täysin alkutekijöissä hankkeiden kanssa.

Myös IT-laitteiden hankinta on 70 %:lla vastaajista melko tai täysin alkutekijöissä. Prosessien automatisointi hankkeiden parissa työskentelistä kaikki kokevat olevansa melko tai täysin alussa hankkeiden kanssa.

GET INSIDE! Kyberturva: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Tietoturvahankkeista ajankohtaisimmiksi nousevat datan ja verkkojen turvallisuus –  lähes 80 % investoivat näihin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös pilvipalveluiden turvallisuuteen ja käyttöoikeuksiin kiinnitetään huomiota – noin 70% panostavat näihin myös jatkossa.

GET INSIDE! Kyberturva: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Noin 30 % pilvipalveluiden, verkkojen ja datan turvallisuuden kanssa työskentelevista, kertoo näiden olevan melko hyvällä mallilla organisaatiossaan. Loput 70 % arvioivat olevansa tasolla 1-3/5.

 

Professio – kun haluat keskittyä laadukkaisiin liideihin.

Kumppanina pääset vaikuttamaan suoraan sinulle tärkeimpiin päättäjiin.

TÄÄLLÄ KEHITETÄÄN MAAILMAN PARASTA KOULUA.

19.5.2021 | Virtuaalitapahtuma

+ 250 OSALLISTUJAA

Tapahtuma on suunnattu kuntien sivistys-, tekniselle-, kiinteistö- ja tilapalveluiden johdolle sekä koulujen rehtoreille ja digikehityksestä vastaaville henkilöille.

 • Kaupungin- ja kunnanjohto
 • Sivistystoimen- ja opetustoimen johto
 • Tekninen-, toimitila- & kiinteistötoimi
 • Arkkitehdit & koulurakentamisen projektijohto
 • Koulujen digi-, tieto- ja viestintätekniikasta vastaavat henkilöt
 • Rehtorit

KAKSI ISOA TEEMAA

Fyysisten ja digitaalisten oppimisympäristöjen uudistaminen ja kehittäminen

 • Oppimisympäristöjen digitaaliset ratkaisut
 • Fyysiset tilaratkaisut – mm. tilojen muunneltavuus ja monimuotoisuus

TAPAHTUMAKUMPPANINA

Mahdollisuus tavoittaa ja vaikuttaa päättäjiin.

 • Tapaamistakuu: 5-15 ennaltasovittua tapaamista
 • Vapaa verkostoituminen kaikkien osallistujien kanssa
 • Näkyvyys tapahtuman markkinoinnissa: tavoittaa maanlaajuisesti yli 10 000 kohderyhmän edustajaa.
 • Mahdollisuus puheenvuoroon tapahtuman ohjelmassa.
 • Osallistujalista yhteystietoineen käyttöösi tapahtuman jälkeen.
 • Kattava datapaketti osallistujien käyttäytymisestä tapahtuman jälkeen.
 • Tallenne puheenvuorostasi.

Ota yhteyttä!

Mietitään teille sopivin kumppanuusratkaisu.

Tutustu tapahtumaan lisää täällä.