Skip to content

Selvitimme kyberturva- ja liiketoimintapäättäjiltä heidän lähivuosien kehityshankkeita.

Lataa koko raportti.

Selvitimme Suomen merkittävimpien yritysten kyberturvapäättäjiltä ja liiketoimintajohdolta heidän lähivuosien kehityshankkeita sekä koronan vaikutuksia investointisuunnitelmiin. Kyselyyn vastanneet päätöksentekijät ovat Digital Leaders Forum 2021 -tapahtuman osallistujia.

90 % vastaajista työskentelee joko yrityksen ylimmässä johdossa, kehitystehtävissä tai tietohallinnossa. Loput vastaajat toimivat taloushallinnossa sekä päättävässä asemassa markkinoinnin roolissa.

Lähes 40 % vastaajista on yli miljoonan euron kehitysbudjetti tälle vuodelle.

Seuraavat teemat nousevat vastaajien keskuudessa; digitaaliset palvelut, tekoäly & robotikka, analytiikka, asiakaskokemus, kyberturva ja it.

»  79 % investoi digitaalisiin palveluihin
» 69 % vastaajista investoi tekoäly & robotiikka hankkeisiin
» 55 % kehittävät analytiikkaratkaisujaan
» 55 % investoivat asiakaskokemus
» 52 % panostavat erityisesti kyberturvaratkaisuihin
» 50 % investoivat IT-palveluihin

GET INSIDE! Digitaaliset palvelut: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Digital Leaders Forum -päättäjäraportti

Lataa alta raportti kyberturva- ja liiketoimintapäättäjien lähivuosien kehityshankkeista.