Skip to content

KYSYIMME KYBERTURVA- JA LIIKETOIMINTAPÄÄTTÄJILTÄ:
TULEVAT KEHITYSHANKKEET 2021-2023

Päättäjäkysely: Digital Leaders Forum 2021 -osallistujat

Selvitimme Suomen merkittävimpien yritysten kyberturva- ja digipäättäjiltä sekä liiketoimintajohdolta heidän lähivuosien kehityshankkeita sekä koronan vaikutuksia investointisuunnitelmiin. Kyselyyn vastanneet päätöksentekijät ovat Digital Leaders Forum 2021 -tapahtuman osallistujia.

Päivitetty 21.1.2021.

Vastaajien funktio

Suurin osa vastaajista työskentelevät joko tietohallinnossa, yrityksen ylimmässä johdossa tai kehitystehtävissä. 

» 35 % työskentelee tietohallinnossa päättävässä asemassa
» 28 % kehitysjohdossa
» 24 % on yrityksen ylimmässä johdossa

Myös taloushallinnossa sekä päättävässä asemassa markkinoinnin ja myynnin roolissa työskentelee 10 % vastaajista.

 

Vastaajien päätöksentekoasema

Eri toimialat ovat kattavasti edustettuina vastaajien keskuudessa. Vastaajat työskentelevät mm.:

» rakennusalalla
» terveys- ja sosiaalipalveluissa
» julkisessa hallinnossa ja maanpuolustuksessa
» informaatio ja viestintä sektorilla

Pandemian vaikutus yrityksen strategiaan & liikevaihtoon

» 32 % sanoo, ettei pandemialla ole ollut juuri vaikutusta organisaationsa strategiaan
» 57 % kertoo, että organisaation strategiaa on jouduttu hieman muokkaamaan pandemian johdosta
» 12 % on joutunut tekemään merkittäviä muutoksia strategiaan.

Suurin osa vastaajista on optimistisia yrityksensä tämän vuoden liikevaihdon kehityksen suhteen. Yli 45 % uskoo liikevaihdon nousevan vuonna 2021 joko hieman tai merkittävästi ja noin 40 % ennustaa liikevaihtonsa pysyvän samalla tasolla kuin viime vuonna. Vain 13 % ennustaa liikevaihtonsa laskevan ensi vuonna.

 

 

 

 

Kehitysbudjetti vuodelle 2021

Lähes 40 % vastaajista on yli miljoonan euron kehitysbudjetti tälle vuodelle. Vaikka pandemia on vaikuttanut merkittävästi monen yrityksen liikevaihtoon, yrityksissä investoidaan silti rohkeasti kehityshankkeisiin. 70 % on joko nostanut tai pitää kehitysbudjettinsa aiemmin suunnitellulla tasolla koronasta huolimatta – tai sen johdosta.

Pandemian vaikutus tämän vuoden kehitysbudjettiin:

» 4 % kehitysbudjettia on nostettu merkittävästi
» 17 %  kehitysbudjettia on nostettu  hieman
» 50
 % kehitysbudjetti pysyy samana
» 19 % laskee kehitysbudjettia hieman
» vain 10 % laskee kehitysbudjettia merkittävästi

”Kehityshankkeiden scope on muutettu vahvasti vastaamaan pandemian aiheuttamia haasteita sekä nopeita turn-overeita. Moni kehitysprojekti toteutetaan, kunhan niiden target on operatiivisen toiminnan parantamisessa sekä digitalisaation tukemisessa.”

Mitkä seuraavista teemoista ovat yrityksellenne ajankohtaisia seuraavan 1-3 vuoden aikana?

Seuraavat teemat nousevat vastaajien keskuudessa; digitaaliset palvelut, tekoäly & robotikka, analytiikka, asiakaskokemus, kyberturva ja it.

»  79 % investoi digitaalisiin palveluihin
» 69 % vastaajista investoi tekoäly & robotiikka hankkeisiin
» 55 % kehittävät analytiikkaratkaisujaan
» 55 % investoivat asiakaskokemus
» 52 % panostavat erityisesti kyberturvaratkaisuihin
» 50 % investoivat IT-palveluihin

 

 

GET INSIDE! Digitaaliset palvelut: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Digitaalisten palveluiden alta ajankohtaisimmiksi hankkeiksi nousevat digitaalinen asiakaskokemus, prosessien digitalisointi sekä käyttäjäkokemuksen parantaminen – nämä projektit ovat työnalla peräti 70 %:lla vastaajista seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös digitaalisten palveluiden luominen sekä erilaiset alustat ovat ajankohtaisia yli puolilla vastaajista.

GET INSIDE! Digitaaliset palvelut: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Digitaaliset asiakaspalvelun sekä digitaalisten palveluiden luomisen parissa työskentelevistä yli 40 % kertoo olevansa hankkeiden kanssa melko tai täysin alussa (asteikolla 1-2/5).

Myös digitaalisen käyttäjäkokemuksen parantamiseen panostavista vain 15 % kokee olevansa melko tai todella pitkällä näiden hankkeiden kanssa. Loput 85 % ovat arvioivat olevansa tasolla 1-3/5 – kehitettävää siis vielä löytyy.

GET INSIDE! Tekoäly & Robotiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Tekoäly & analytiikkahankkeista ajankohtaisimmaksi nousee älykäs automaatio, koneoppiminen ja RPA – nämä hankkeet ovat työnalla yli 60 %:lla vastaajista.

”Nykyinen RPA-tuotantomme tulee rikastumaan merkittävästi yhdistämällä erilaisia ”älykkäitä” toimintoja sen tueksi sekä näin mahdollistaa moninaisempia sekä monimutkaisempia automaatioita.”

GET INSIDE! Tekoäly & robotiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Lähes 70 % niistä kelle, koneoppimisen hankkeet ovat ajankohtaisia, kokevat olevansa vielä täysin tai melko alkutekijöissä hankkeiden kanssa.

Myös yli puolet älykäs automaatio ja RPA -projektien kanssa työskentelevissä ovat projektien kanssa vielä lähtökuopissa (asteikolla 1-2/5).

GET INSIDE! Analytiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Datan visualisointi on työnalla seuraavan kolmen vuoden aikana lähes 80 % vastaajista.

Raportointi ja dashboard -ratkaisuihin investoidaan 70 %:ssa vastaajien organisaatiosta. Lisäksi ajankohtaisiksi hankkeiksi nousevat erityisesti ennustavaan analytiikka sekä datan hallinta ratkaisut.

GET INSIDE! Analytiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Noin 40% vastaajista kertovat olevansa vielä täysin tai melko alussa data visualisointi -projektien kanssa. Lisäksi raportointi ja dashboard -ratkaisuiden kanssa puolet vastaajista kertoo olevansa melko alussa (asteikolla 2/5).

”Datan tärkeys nousee ennennäkemättömään tärkeyteen. Vielä seuraavina muutamana vuotena keskitytään enemmän datan keräykseen ja samalla luodaan massiivisia datavarastoja. Näiden indeksointeja sekä data management-ratkaisuja ruvetaan arviolta systemaattisesti tarkkailemaan H4/2021 – H2/2022.”

GET INSIDE! Asiakaskokemus: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Lähes 85 % vastaajista investoi asiakasymmärryksen ratkaisuihin seuraavan kolmen vuoden aikana. Lisäksi asiakaskokemuksen mittaamisen ratkaisuiden kehittäminen on työnalla yli 70 %:lla vastaajista.

Yli puolet panostavat asiakaspolun optimointiin, palvelumuotoiluun sekä asiakkuuden analytiikka ratkaisuihin.

GET INSIDE! Asiakaskokemus: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Vaikka suurin osa vastaajista kertoo investoivansa asiakaskokemuksen mittaamisen ratkaisuihin sekä asiakasymmärryksen ratkaisuihin, yli puolet kokevat olevansa silti joko täysin tai melko alussa hankkeiden kanssa.

Eniten kehitettävää riittää asiakaspolun optimoinnin sekä asiakkuuden analytiikkaratkaisuiden kanssa – yli 70 % vastaajista arvioivat olevansa täysin tai melko alussa näiden hankkeiden kanssa.

GET INSIDE! IT: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Lähes 80 % vastaajista investoivat digitaalisten palveluiden kehittämiseen lähitulevaisuudessa. Integraatiot ja prosessien automatisointi projektit on työnalla 70 %:lla vastaajista.

”Toiminnanohjausjärjestelmän kokonaisvaltainen läpikäynti ja näkymä uudistustarpeisiin.”

GET INSIDE! IT: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Vaikka prosessien automatisointi on lähes 70% vastaajien työpöydällä seuraavien kolmen vuoden aikana, vain hieman yli 10% kertoo olevansa melko pitkällä hankkeiden kanssa (asteikolla 4/5). Loput vastaajista kokevat olevansa tasolla 1-3/5.

Integaraatiohankkeissa yli 50 % vastaajista kertoo yrityksensä olevan tasolla 1-3/5 hankkeiden kanssa.  Myös erilaisissa integraatiohankkeissa vastaajat kokevat olevansa vielä melko alkutekijöissä – 50 % kertoo yrityksensä olevan tasolla 1-3/5.

GET INSIDE! Kyberturva: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Kyberturvahankkeista ajankohtaisimmaksi nousee datan turvallisuus – lähes 80 % investoi tähän lähitulevaisuudessa.

Lisäksi yli puolille vastaajista ajankohtaisia hakkeita ovat muun muassa tietomurtojen torjuminen, pilvipalveluiden sekä käyttöoikeudet.

GET INSIDE! Kyberturva: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Datan turvallisuudessa jopa 30 % vastaajista kertoo yrityksensä olevan vielä melko alkutekijöissä. Myös tietomurtojen torjumisessa 50 % vastaajista kokee yrityksensä olevansa asteikolla 3/5.

Keskimäärin eri kyberturvaprojekteissa vastaajat kokevat yrityksensä olevan asteikolla 3/5 – kehitettävää siis vielä löytyy.

Tapahtumakumppanina tavoitat sinulle tärkeimmän kohderyhmän tehokkaasti.

 

YHDISTÄMME DIGITAALISEN KASVUN TEKIJÄT.

14.-15.4.2021 | Virtuaalitapahtuma

+300 OSALLISTUJAA

Suomen suurimpien yritysten ja julkisen sektorin liiketoimintajohto ja kyberturvapäättäjät:

 • Toimitusjohtaja, liiketoimintajohtaja
 • CIO, CDO
 • Kehitysjohtaja
 • Kyberturvajohtaja, CISO

3 PÄÄTEEMAA

Suoraa puhetta asiasta.

 • Voittava digistrategia
 • Huipuksi viritetty digitaalinen asiakaskokemus
 • Kyberturvallisuuden uudet uhat.

TAPAHTUMAKUMPPANINA

Mahdollisuus tavoittaa ja vaikuttaa päättäjiin.

 • Tapaamistakuu: 5-15 ennaltasovittua tapaamista
 • Vapaa verkostoituminen kaikkien osallistujien kanssa
 • Näkyvyys tapahtuman markkinoinnissa: tavoittaan maanlaajuisesti 20 000 kohderyhmän edustajaa.
 • Mahdollisuus puheenvuoroon tapahtuman ohjelmassa.
 • Osallistujalista yhteystietoineen käyttöösi tapahtuman jälkeen

Mietitään teille sopivin kumppanuusratkaisu.

Lue lisää Digital Leaders Forum 2021 -tapahtumasta täältä.