Skip to content

KYSYIMME SOTEN DIGIPÄÄTTÄJILTÄ:
TULEVAT KEHITYSHANKKEET 2022-2024

Päättäjäkysely: Digisote 2021 -tapahtuman osallistujat

Selvitimme soten digitaalisten palveluiden ja -prosessien kehittäjiltä sekä digikehitykseen vaikuttavilta päättäjiltä heidän lähivuosien investointisuunnitelmia. Kyselyyn vastanneet päätöksentekijät ovat Digisote 2021 -tapahtuman osallistujia (n=40).

Noin 30 %:lla vastaajista on yli miljoonan euron kehitysbudjetti ensivuodelle.

Vastaajien päätöksentekoasema

Vastaajat työskentelevät sote-alalla päättävässä asemassa digihankkeiden parissa. Vastaajista noin 65 % kuuluu organisaationsa johtoryhmään. Keskijohto- ja päällikkötasolla työskentelee hieman alle 25 % ja loput vastaajista ovat asiantuntija ja muissa päätöksentekoon vaikuttavissa asemissa.

Vastaajien funktio

Lähes 70% vastaajista kuuluu organisaationsa ylimpään johtoon ja 16% työskentelee kehitys- ja tietohallintotehtävissä.

Kehitysbudjetti & pandemian vaikutus hankkeisiin

Noin 65 % vastaajista kertoo organisaationsa kehitysbudjetin pysyneen samana pandemiasta huolimatta. Noin viidennes vastaajista kertoo nostaneensa kehitysbudjettia hieman tai merkittävästi vastatakseen pandemian mukanaan tuomiin haasteisiin. Vain 15 % kertoo, että kehitysbudjettia on laskettu hieman pandemian johdosta.

Puolissa vastaajien organisaatiossa pandemialla on ollut vaikutusta suunniteltujen kehityshankkeiden aloitukseen. 31 % vastaajista kertoo, että aiemmin suunniteltujen hankkeiden aloittamista on viivästytetty. 18 % kertoo organisaationsa aloittaneen uusia kehityshankkeita pandemian johdosta.

 

Digitaalisia, uusia palveluita ja työkaluja kehitetään merkittävästi enemmän vs. 2019 tai 2020.

Mitkä seuraavista teemoista ovat sinulle ajankohtaisia seuraavan 1-3 vuoden aikana?

Lähes 90 %:ssa vastaajien organisaatioista investoidaan digitaalisiin palveluihin seuraavan kolmen vuoden aikana. 

» 87 % investoi digitaalisiin palveluihin
» 82 % keskittyy asiakaskokemuksen kehittämiseen
» 61 % kehittää terveydenhuollon hankkeisiin
» 53 % investoi tekoäly & robotiikkaratkaisuihin
» 39 % kehittää kyberturvaratkaisuja
» 34 % panostavat kotihoito ja palveluasumisen hankkeisiin

GET INSIDE! Digitaaliset palvelut: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Digitaalisten palveluiden alta ajankohtaisimmiksi hankkeiksi nousevat digitaalinen asiakaskokemus, digitaalisten palveluiden luominen sekä prosessien digitalisointi – nämä projektit ovat työnalla yli kahdella kolmanneksella vastaajista seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös digitaalisen käyttäjäkokemuksen parantaminen, digitaaliset alustat sekä mobiilipalveluiden kehittäminen ovat ajankohtaisia hankkeita yli puolille vastaajista.

”Digiloikkaa on nopeutettu, tietoliikenneyhteyksiä kehitetty, laitteistoa parannettu.”

GET INSIDE! Digitaaliset palvelut: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Keskimäärin digitaalisten palveluiden kehittämisen kanssa ollaan vielä hyvin lähtökuopissa vastaajien keskuudessa. Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen on työnalla yli 70 % vastaajista seuraavan kolmen vuoden aikana, mutta kaksi kolmannesta näiden hankkeiden parissa työskentelevistä kokee organisaationsa olevan täysin tai melko alkutekijöissä näiden hankkeiden kanssa.

Samoin noin 60 % digitaalisten palveluiden kehittämisen parissa työskentelevistä kokevat olevansa melko tai täysin alkutekijöissä hankkeiden kanssa.

GET INSIDE! Asiakaskokemus: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Asiakaskokemuksen hankkeiden saralla nousee asiakaskokemuksen mittaamisen ratkaisut – Lähes 80 % vastaajista investoi näihin hankkeisiin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Lisäksi asiakaspolun optimointi sekä konseptiointi- ja palvelumuotoiluratkaisut ovat työnalla noin puolilla vastaajista.

”Tulossa on asiakaspalveluiden toimintatapojen muutoksia sekä sähköisen palveluiden lisäämistä.”

GET INSIDE! Asiakaskokemus: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Lähes 60% niistä, kelle asiakaskokemuksen mittaamisen ratkaisujen kehittäminen on ajankohtaista, kokee organisaationsa olevan täysin tai melko alkutekijöissä hankkeiden kanssa. Myös asiakaspolun optimointi -hankkeiden parissa työskelevistä jopa lähes 80 % arvioi organisaationsa olevan melko tai täysin lähtökuopissa hankkeiden kanssa.

GET INSIDE! Terveydenhuolto: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Terveydenhuollon palveluiden alta erityisesti hoitoprosessien kehittämiseen investoi lähes kaikki vastaajat. Myös digitaalisten terveyspalveluiden kehittäminen on työnalla lähes 90 % vastaajista. Nämä kaksi investointikohdetta pitivät kärkisijaa myös viime vuoden tutkimuksessa.

Lisäksi potilastietojärjestelmien kehittämiseen investoi noin 75 % vastaajista – vuosi sitten vastaava luku oli tutkimuksemme mukaan 65 %. Myös omahoito- ja vastaanottoratkaisuiden kehittäminen ovat työnalla yli puolilla vastaajista.

GET INSIDE! Terveydenhuolto: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Samoin kuin vuosi sitten, noin 40 % vastaajista koki organisaationsa olevan asteikolla 1-2/5 digitaalisten terveyspalveluiden kehitysprojektien kanssa.

Potilastietojärjestelmähankkeiden kanssa ollaan edelleen vastaajien keskuudessa pisimmällä, noin 60% kokee olevansa melko pitkällä näiden hankkeiden kanssa.

GET INSIDE! Tekoäly ja robotiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Tekoäly- & robotiikkahankkeista ajankohtaisimmiksi nousevat älykäs automaatio ja automatisointi – 65 % vastaajista kertoo kehittävänsä näitä seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös koneoppimiseen investoidaan lähes puolien vastaajien organisaatioissa. Molemmissa on selkeää kasvua verrattuna viime vuoteen. Vuosi sitten hieman alle puolet kertoivat investoivansa automatisointiin ja vain 30 % koneoppimiseen.

GET INSIDE! Tekoäly & robotiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Samoin kuin viime vuonna, vastaajat kokevat edelleen olevan täysin tai melko alussa älykäs automaatiohankkeiden kanssa – 70 % vastaajista kertoo organisaationsa olevan edelleen tasolla 1-2/5.

Myös koneoppimisen kehittäminen on jopa 60 %:lla niistä vastaajista, kelle hankkeet ovat ajankohtaisia, vielä täysin alkutekijöissään.

GET INSIDE! Kyberturva: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Samoin kuin viime vuonna, ykköseksi tietoturvahankkeista vastaajien keskuudessa nousee datan turvallisuus. Digitaalisiin allekirjoitusratkaisuihin taas investoidaan hieman viime vuotta useammassa organisaatiossa.

Myös tietomurtojen torjuminen, verkkojen turvallisuus ja digitaalinen tunnistautuminen on yli 60 %:lla vastaajista työnalla seuraavan kolmen vuoden aikana.

GET INSIDE! Kyberturva: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Datan turvallisuus hankkeissa on otettu askel eteenpäin vuoden takaisesta – vuosi sitten vain 10 % vastaajista kertoi olevansa melko pitkällä näiden hankkeiden kanssa, kun tänä vuonna jo 30 % vastaajista kertoo organisaationsa olevan melko pitkällä hankkeiden kanssa.

Digitaalisten allekirjoitusten kanssa vastaajat ovat vielä alkutekijöissä – jopa 60 % vastaajista kertoo olevansa melko tai täysin lähtökuopissa hankkeiden kanssa.

GET INSIDE! Kotihoito &  Palveluasuminen: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Vastaajista lähes 70 % investoivat hoivan teknologia- sekä etähoivaratkaisuihin.

Myös hoivan turvallisuusratkaisut ovat puolilla vastaajista ajankohtaisia seuraavan kolmen vuoden aikana.

GET INSIDE! Kotihoito: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Lähes kaikki vastaajat kertovat organisaationsa olevan joko täysin tai melko alkutekijöissään hoivan teknologiaratkaisuiden kanssa – jopa 90 % kertoo olevansa tasolla 1-2/5.

Myös etähoivahankkeissa on vielä paljon kehitettävää, jopa yli 50 % vastaajista kelle hankkeet ovat ajankohtaisia, kertoo organisaationsa olevan täysin alkutekijöissä hankkeiden kanssa.

 

Tapahtumakumppanina tavoitat sinulle tärkeimmän kohderyhmän tehokkaasti.

9.11.2021 | Tripla, Helsinki

Missiona maailman älykkäin sote.

+300 OSALLISTUJAA

Tapahtuma kokoaa vuosittain yli 300 Soten kovinta digivaikuttajaa, kohderyhmää ovat mm.:

 • SOTE-yleisjohto
 • Kehitysjohto
 • CIO, CDO

PÄÄTEEMOINA

Tänä vuonna tapahtuman fokuksessa:

 • Johtaminen: Vinkit digitaalisen muutoksen läpivientiin.
 • Vaikuttavuus: Kuinka digitaalisten palveluiden vaikuttavuus mitataan?
 • Edelläkävijyys: Millainen on maailman edistyksellisin organisaatio?

TAPAHTUMAKUMPPANINA

Mahdollisuus tavoittaa ja vaikuttaa päättäjiin.

 • Tapaamistakuu: 5-15 ennaltasovittua tapaamista
 • Vapaa verkostoituminen kaikkien osallistujien kanssa
 • Näkyvyys tapahtuman markkinoinnissa: tavoittaan maanlaajuisesti 20 000 kohderyhmän edustajaa.
 • Mahdollisuus puheenvuoroon tapahtuman ohjelmassa.
 • Osallistujalista yhteystietoineen käyttöösi tapahtuman jälkeen

Ota yhteyttä!

Mietitään teille sopivin kumppanuusratkaisu.