Skip to content

TUTKIMUS SOTEN DIGIPÄÄTTÄJIEN KEHITYSHANKKEISTA

Päättäjäkysely: Digisote 2020 

Selvitimme soten digitaalisten palveluiden ja -prosessien kehittäjiltä ja digikehitykseen vaikuttavilta päättäjiltä heidän lähivuosien investointisuunnitelmia sekä koronan vaikutusta näihin. Kyselyyn vastanneet päätöksentekijät ovat Digisote 2020 -tapahtuman osallistujia.

Vastaajat työskentelevät sote-alalla päättävässä asemassa digihankkeiden parissa. Lähes 60% vastaajista kuuluu organisaationsa ylimpään johtoon ja 26% työskentelee kehitystehtävissä.

Vastaajien funktio

Päätöksentekoasema

Yli puolet vastaajista kuuluvat yrityksensä johtoryhmään. Keskijohto- ja päällikkötasolla työskentelee yli 30% ja loput vastaajista ovat asiantuntija ja muissa päätöksentekoon vaikuttavissa asemissa.

Kehitysbudjetti vuodelle 2021

Lähes 30%:lla vastaajista on yli miljoonan euron kehitysbudjetti ensivuodelle. 

Korona on vaikuttanut liiketoimintastrategiaan lähes kaikilla – Lähes 60% vastaajista sanoo organisaationsa tehneen pieniä muutoksia strategiaansa pandemian johdosta ja 14%:n organisaatioissa on jouduttu tekemään merkittäviä strategisia muutoksia. Alle 30%  sanoo, ettei heidän organisaationsa ole juuri muuttanut strategiaansa koronan seurauksena.

Koronan vaikutukset ensi vuoden kehitysbudjettiin.

38 %:lla vastaajista liikevaihto on pysynyt kuluvana vuonna budjetissa koronasta huolimatta. 28 %:lla liikevaihto on laskenut hieman ja 29% merkittävästi.Vain 5% kertoo liikevaihtonsa nousseen hieman vuonna 2020.

Liikevaihdon laskusta huolimatta yli 50% vastaajista kertoo heidän ensivuoden kehitysbudjetin pysyvän ennalta suunnitellulla tasolla.

Osa palveluista on suljettu, osaa tuotettu vähemmän, osalle haettu uusia toimintamalleja ja erityisesti operoitu etäpalveluna paljon sellaista asiakastyötä, jota muutoin olisi tehty livenä. Merkittävä osuus palveluista tuotettu asiakkaan tarpeen mukaan kuten ennenkin.”

”Toimintojen fokusointia, joiden toimintojen alasajoja ja henkilöstön siirtoja toisiin tehtäviin.”

Mitkä seuraavista teemoista ovat sinulle ajankohtaisia seuraavan 1-3 vuoden aikana?

Terveydenhuollon kehitysprojektien ohella vastaajista 55% keskittyy seuraavien vuosien aikana tekoälyn ja robotiikan kehityshankkeisiin. Analytiikan sekä kotihoidon ja palveluasumisen kehitysprojektit ovat työnalla yli 40% vastaajista.

Tietoturva ja IT -projektit ovat fokuksessa yli 30%:lla.

 

» 50% vastaajista sanoo, ettei koronalla ole vaikutusta heidän ensi vuoden kehityshankkeisiin.

» 23% vastaajien yrityksistä aloitetaan uusia hankkeita ensi vuonna koronan seuraksena.

» 23% viivästtää suunniteltujen hankkeiden aloittamista.

» Vain 4% on joutunut perumaan sovittuja hankkeita ensi vuodelta. 

GET INSIDE! Terveydenhuolto: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

100% vastaajista panostavat seuraavan kolmen vuoden aikana digitaalisiin terveyspalveluihin. Myös hoitoprosessien ja potilastyön kehittäminen sekä omahoito- ja vastaanottoratkaisut ovat suurimmalla osalla vastaajista kehitystyönalla lähitulevaisuudessa.

Potilastietojärjestelmähankkeisiin fokusoi 65% vastaajista.

GET INSIDE! Terveydenhuolto: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Digitaalisten terveyspalveluiden kehitysprojektit ovat työnalla kaikissa vastaajaorganisaatioissa, mutta lähes 40% vastaajista kokee organisaationsa olevan melko alkutekijöissä näiden hankkeiden kanssa (asteikolla 1-2/5).  Myös terveydenhuoltoteknologia hankkeiden kanssa yli 60% vastaajista kertoo organisaationsa olevansa vielä kehitysatasolla (asteikolla 1-2/5).

Potilastietojärjestelmähankkeiden kanssa ollaan vastaajien keskuudessa pisimmällä, yli 60% kokee olevansa melko pitkällä näiden hankkeiden kanssa.

GET INSIDE! Tekoäly & robotiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Tekoäly & robotiikkahankkeista ylivoimaisesti ajankohtaisimmiksi hankkeiksi nousevat virtuaaliset avustajat ja botit – 71% vastaajista kertoo kehittävänsä näitä seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös älykäs automaatio ja automatisointi ovat lähes puolella vastaajista työnalla.

GET INSIDE! Tekoäly & robotiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Vastaajien organisaatioissa ollaan keskimäärin melko alkutekijöissä tekoäly ja robotiikka hankkeiden kanssa. Vaikka virtuaaliset avustajat ja botit ovat suurimmalla osalla vastaajista työnalla, kukaan ei koe organisaationsa olevan edes melko pitkällä näiden kanssa (asteikolla 4-5/5) – yli 75% kertoo olevansa hankkeiden alussa (asteikolla 1-2/5).

Myös automaatioprojektit ovat vielä hyvin alussa – lähes 70% kertoo olevansa kehitystyön alussa näiden hankkeiden kanssa (1-2/5).

GET INSIDE! Analytiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Ennustava analytiikka sekä raportointi ja dashboardit ovat vastaajien keskuudessa kiinnostavimpia analytiikkahankkeita  – 70% vastaajista panostavat näihin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös datan visualisointi- ja hallintaratkaisut sekä itsepalveluanalytiikka nousevat vastaajien keskuudessa, yli puolet vastaajista investoivat näihin lähitulevaisuudessa.

GET INSIDE! Analytiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Datan raportointi ja dashboard hankkeet ovat jo aloitettu suurimmassa osassa organisaatioista, 75% vastaajista kertoo heidän olevan asteikolla 2-4/5.

Datan hallinta ja visualisointi hankkeiden kanssa vain 10% vastaajista sanoo organisaationsa olevan melko pitkällä, loput kokevat olevansa asteikolla 1-3/5.

GET INSIDE!  IT: Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

IT-hankkeista vastaajien keskuudessa investoidaan  selkeästi eniten digitaalisten palveluiden kehittämiseen sekä mobiiliratkaisuihin.

Myös integraatiot ja toiminnanohjausjärjestelmät ovat puolella vastaajista fokuksessa.

GET INSIDE! IT: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Lähes 30% kokee organisaationsa olevan alkutekijöissä digitaalisten palveluiden kehittämisessä, vain 14 % kokee olevansa melko pitkällä.

Mobiiliratkaisuiden kanssa ollaan hieman pidemällä, kaikki vastaajat kertovat olevansa asteikolla 2-4/5.

ERP-järjestelmien kehityshankkeiden kanssa 70% vastaajista kertoo organisaationsa olevan alkutekijöissä, asteikolla 1-2/5.

GET INSIDE! Tietoturva: Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Tietoturvahankkeista fokuksessa vastaajilla on datan turvallisuus, digitaalinen tunnistautuminen sekä henkilön tunnistus ja todennus.

Myös käyttöoikeus ja digitaalisten allekirjoitusten kehityshankkeet ovat yli 60%:lla vastaajista työnalla seuraavan kolmen vuoden aikana.

GET INSIDE! Tietoturva: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Datan turvallisuus kehityshankkeiden kanssa vain 10 % kertoo olevansa melko pitkällä, loput 90% kokevat olevansa asteikolla 1-3/5.

Digitaalisen tunnistautumisratkaisujen kanssa vastaajat ovat hyvin eri tasoilla  – 20% kertoo olevansa melko pitkällä, kun taas 30% vasta alkutekijöissä.

Henkilötunnistus ja -todennus ratkaisuiden kanssa 80% vastaajista ovat alkutekijöissä.

91% uskoo pandemian muuttavan yrityksen toimintatapoja pysyvästi.

 

Digiloikka ollut valtava sekä palvelujen tarjonnassa että sisäisissä toimintatavoissa.”

Tapahtumakumppanina tavoitat sinulle tärkeimmän kohderyhmän tehokkaasti.

Terveydenhuollon digitalisaation kehitysfoorumi kokoaa 300 alan päättäjää yhteen virtuaalisesti joulukuussa – tule mukaan viemään alaa eteenpäin.

+300 OSALLISTUJAA

Tapahtuma kokoaa vuosittain yli 300 Soten kovinta digivaikuttajaa, kohderyhmää ovat mm.:

 • SOTE-yleisjohto
 • Kehitysjohto
 • CIO, CDO

PÄÄTEEMOINA

Tänä vuonna tapahtuman fokuksessa:

 • Johtaminen: Vinkit digitaalisen muutoksen läpivientiin.
 • Vaikuttavuus: Kuinka digitaalisten palveluiden vaikuttavuus mitataan?
 • Edelläkävijyys: Millainen on maailman edistyksellisin organisaatio?

TAPAHTUMAKUMPPANINA

Mahdollisuus tavoittaa ja vaikuttaa päättäjiin.

 • Tapaamistakuu: 5-15 ennaltasovittua tapaamista
 • Vapaa verkostoituminen kaikkien osallistujien kanssa
 • Näkyvyys tapahtuman markkinoinnissa: tavoittaan maanlaajuisesti 20 000 kohderyhmän edustajaa.
 • Mahdollisuus puheenvuoroon tapahtuman ohjelmassa.
 • Osallistujalista yhteystietoineen käyttöösi tapahtuman jälkeen

Mietitään teille sopivin kumppanuusratkaisu.