Skip to content

KYSYIMME DIGI- & LIIKETOIMINTAJOHDOLTA:
TULEVAT KEHITYSHANKKEET 2021-2023

Päättäjäkysely: Data Business Forum 2020 osallistujat 

Selvitimme yksityisen puolen sekä julkisen sektorin toimijoiden ylimmältä johdolta heidän lähivuosien kehityshankkeita sekä koronan vaikutuksia investointisuunnitelmiin. Kyselyyn vastanneet päätöksentekijät ovat Data Business Forum 2020 -tapahtuman osallistujia. Kyselyyn vastasi yhteensä 56 päättäjää.

Vastaajista yli puolet ovat yrityksensä johtoryhmässä ja lähes 40%:lla vastaajista on yli miljoonan euron kehitysbudjetti ensi vuodelle. 

”Aloitimme pandemian johdosta uusia kehityshankkeita, jotka parantavat kilpailukykyämme tulevaisuudessa.”

Vastaajien toimiala

30% vastaajista työskentelee julkisella puolella ja 70% yksityisellä sektorilla.

Eri toimialat ovat kattavasti edustettuina vastaajien keskuudessa. Yksityiseltä puolelta vastaajat työskentelevät mm.:

» rahoitus ja vakuutusalalla
» teollisuudessa
» rakennusalalla
» informaatio ja viestintä sektorilla

Julkisen sektorin edustajat työskentelevät julkisenhallinnon sekä soten puolella.

Vastaajien funktio & päätöksentekoasema

Suurin osa vastaajista työskentelee joko yrityksensä ylimmässä johdossa tai kehitystehtävissä. Lisäksi 15% vastaajista taloushallinnnon tehtävissä ja 15% työskentelee tietohallinnon roolissa.

Vastaajat toimivat päättävissä asemissa organisaatioissaa – yli 50% kuuluu organisaationsa johtoryhmään, yli 25% on keskijohdossa tai päällikköasemassa ja loput asiantuntija tai vastaavissa päätöksentekoon vaikuttavissa tehtävissä.

Pandemian vaikutus yrityksen strategiaan & liikevaihtoon

» 36% sanoo, ettei pandemialla ole ollut juuri vaikutusta organisaationsa strategiaan
» 46% kertoo, että organisaation strategiaa on jouduttu hieman muokkaamaan pandemian johdosta
» 18% on joutunut tekemään merkittäviä muutoksia strategiaan.

Suurin osa vastaajista on optimistisia yrityksensä ensi vuoden liikevaihdon kehityksen suhteen. Lähes puolet uskovat liikevaihdon nousevan vuonna 2021 joko hieman tai merkittävästi ja noin neljännes ennustaa liikevaihtonsa pysyvän samalla tasolla kuin tänä vuonna. Vain noin neljäsosa ennustaa liikevaihtonsa laskevan hieman ensi vuonna.

Miten arvioitte yrityksenne liikevaihdon kehittyvän ensi vuonna?

Kehitysbudjetti vuodelle 2021

Lähes 40% vastaajista on yli miljoonan euron kehitysbudjetti ensi vuodelle. Vaikka pandemia on vaikuttanut merkittävästi monen yrityksen liikevaihtoon, yrityksissä investoidaan silti rohkeasti kehityshankkeisiin. Lähes 90% on joko nostanut tai pitää kehitysbudjettinsa aiemmin suunnitellulla tasolla koronasta huolimatta – tai sen johdosta.

Pandemian vaikutus ensivuoden kehitysbudjettiin:

» 73 % kehitysbudjetti pysyy samana
» 14 %  kehitysbudjettia on nostettu  hieman
» 4% laskee kehitysbudjettia hieman
» vain 9 % laskee kehitysbudjettia merkittävästi

”Lisäsimme vauhtia jo päätettyihin kehityshankkeisiin – nyt oli hyvä aika valmistautua tulevaan.”

Mitkä seuraavista teemoista ovat sinulle ajankohtaisia seuraavan 1-3 vuoden aikana?

Tekoäly & robotiikka sekä analytiikkahankkeet ovat fokuksessa yli 70%:lla vastaajista. Seuraavaksi nousevat IT ja tietoturva hankkeet – noin 60% vastaajista kertovat investoivat näihin hankkeisiin lähitulevaisuudessa.

Taloushankkeet nousevat noin kolmasosalla vastaajista ja lisäksi teolliseen internetin kehityshankkeisiin panostaa noin neljäsosa.

GET INSIDE! Tekoäly & Robotiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Tekoäly & analytiikkahankkeista selkeästi ajankohtaisimmaksi nousee koneoppiminen – nämä hankkeet ovat työnalla noin 80% vastaajista.

Myös algoritimit, älykäs automaatio, pilvipalvelut ja RPA ovat työnalla yli puolilla vastaajista.

”Käytämme koneoppimista tuotteissamme luomaan ennusteita.”

GET INSIDE! Tekoäly & robotiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Suurin osa vastaajista kertoo organisaationsa olevan vielä melko alkutekijöissä tekoäly ja robotiikka hankkeiden kanssa – Hankkeita on aloitettu, mutta keskimäärin vastaajat kokevat olevansa vielä lähtökuopissa niiden kanssa.

Koneoppimisen kehityshankkeet ovat työnalla suurimmalla osalla vastaajista, mutta hankkeet ovat vielä alkutekijöissä – 77% niistä kelle aihe on ajankohtainen, kertoo olevansa täysin tai melko alussa hankkeen kanssa.

Myös 60% algoritmien kehityshankkeiden parissa työskentelevistä kertoo hankkeiden olevan alkutekijöissään (asteikolla 1-2/5).

GET INSIDE! Analytiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Analytiikkahankkeiden osalta ennustava analytiikka nousee ajankohtaisimmaksi – yli 80% investoi tähän seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös raportointi ja reaaliaikainen analytiikka sekä datan visualisointi ovat suurimmalla osalla vastaajista fokuksessa.

GET INSIDE! Analytiikka: Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Vaikka ennustavan analytiikan kehitysprojektit ovat fokuksessa suurimmalla osalla vastaajista, ovat hankkeet keskimäärin vielä hyvin alkutekijöissä suurimmalla osalla – 90% vastaajista kertoo olevansa joko alussa tai melko alussa näiden kanssa. Myös reaaliaikaisen analytiikan kehityshankkeet ovat 65%:lla vastaajista joko alussa tai melko alussa (asteikolla 1-2/5).

Keskimäärin pisimmällä ollaan datan varastointi sekä raportointi ja dashboard -hankkeiden kanssa.

GET INSIDE! IT: Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Digitaalisten palveluiden kehittäminen on työnalla seuraavan kolmen vuoden aikana yli 80% vastaajista.

Prosessien automatisointiin investoidaan lähes 70%:ssa vastaajien organisaatiosta. Lisäksi ajankohtaisiksi hankkeiksi IT:n osalta nousee erityisesti integraatiot ja API -rajapinnat.

GET INSIDE! IT: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Pisimmällä IT-hankkeista ollaan keskimäärin palveluiden digitalisoimisessa sekä integraatio -hankkeissa. Vain 35% kertoo olevansa alkutekijöissä näiden hankkeiden kanssa – keskimäärin vastaajat ovat asteikolla 2,9/5 sekä palveluiden digitalisoinnissa ja integraatiohankkeiden kanssa.

Myös prosessien automatisointi hankkeita on jo aloitettu, 85% vastaajista kertoo organisaationsa olevan asteikolla 2-3/5 automatisointi hankkeiden kanssa.

GET INSIDE! Tietoturva: Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Tietoturva hankkeiden saralla nousevat henkilön tunnistus, digitaaliset allekirjoitukset ja digitaalinen tunnistautuminen sekä datan ja pilvipalveluiden turvallisuus.

”Identiteetinhallinta on meillä laajasti kehityksen alla.”

GET INSIDE! Tietoturva: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Pisimmällä vastaajien keskuudessa ollaan turvallisuus hankkeissa; verkkojen, datan ja pilvipalveluiden turvallisuus hankkeissa vastaajat arvioivat olevansa keskimäärin asteikolla 3 (asteikolla 0- 5). Vastaajista kuitenkin vain noin 15% arvioivat turvallisuushankkeidensa olevan todella pitkälle viritettyjä – kehitettävää on siis yhä.

GET INSIDE! Taloushallinto: Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Taloushallinnon automatisointi on ajankohtainen teema lähes 75%:lla organisaatioista. Talouden ennustaminen ja raportointiratkaisut ovat työnalla yli  60% vastaajista ja lisäksi taloushallinnon digitalisointi sekä kannattavuuden analysointi ovat kehityksen alla yli puolella vastaajista.

”Taloushallinnan projekteista meillä on kehityksen alla perinteinen toiminnan automatisointi ja datan kehittäminen, joiden kautta ennustettavuus ja näkyvyys parantuvat. Aiempaa parempi kytkentä myös myyntiin ja asiakastietoon.”

GET INSIDE! Taloushallinto: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Vaikka automatisoinnin hankkeet ovat jo suurilta osin käynnissä, hankkeet eivät ole kuitenkaan vielä kovin pitkällä – yli 80% vastaajista arvioi olevansa asteikolla 1-2/5.

Myös talouden ennustamisen ja raportointiratkaisuiden kehittämisprojektit ovat aloitettu, mutta vastaajista ainoastaa 9 % kertoi organisaationsa olevan melko pitkällä 

GET INSIDE! Teollinen internet: Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Teollisen internetin osalta vastaajat panostavat erityisesti pilvipalveluihin ja ratkaisuihin – lähes 90% vastaajista kertoo investoivansa näihin.

Myös sensoreihin ja IoT laitteisiin sekä datan analysointiratkaisuihin investoidaan 75%:ssa vastaajien yrityksistä seuraavan kolmen vuoden aikana.

GET INSIDE! Teollinen internet: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Teollisen internetin hankkeet ovat keskimäärin hyvin alkutekijöissä vastaajien keskuudessa.

Kaikki vastaajat kertovat organisaationsa olevan joko täysin tai melko alkutekijöissä pilvipalveluratkaisujen kanssa. Myös sensori ja laitehankinnat ovat lähes 70% vastaajien organisaatioissa vasta täysin alkuvaiheessa.

Tapahtumakumppanina tavoitat sinulle tärkeimmän kohderyhmän tehokkaasti.

Yli 300 päättäjää kokoontuu joulukuussa virtuaalisesti ratkomaan, miten muuntaa data liiketoiminnan kasvuksi – tule mukaan kehittämään alaa!

+300 OSALLISTUJAA

Suomen suurimpien yritysten ja julkisen sektorin digi- ja liiketoimintajohto:

 • Toimitusjohtaja, liiketoimintajohtaja
 • CIO, CDO
 • Kehitysjohtaja
 • Talousjohtaja

4 TEEMAA

Tavoitteena kulttuurin, ihmisen ja teknologian fuusio.

 • Datasta kilpailuvaltiksi
 • Analytiikka
 • Tekoäly
 • Automaatio

TAPAHTUMAKUMPPANINA

Mahdollisuus tavoittaa ja vaikuttaa päättäjiin.

 • Tapaamistakuu: 5-15 ennaltasovittua tapaamista
 • Vapaa verkostoituminen kaikkien osallistujien kanssa
 • Näkyvyys tapahtuman markkinoinnissa: tavoittaan maanlaajuisesti 20 000 kohderyhmän edustajaa.
 • Mahdollisuus puheenvuoroon tapahtuman ohjelmassa.
 • Osallistujalista yhteystietoineen käyttöösi tapahtuman jälkeen

Mietitään teille sopivin kumppanuusratkaisu.