Skip to content

TUTKIMUS DATA BUSINESS FORUM -TAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN KEHITYSHANKKEISTA

Päättäjäkysely 2020

Selvitimme yksityisen puolen sekä julkisen sektorin toimijoiden ylimmältä johdolta heidän lähivuosien kehityshankkeita. Kyselyyn vastanneet päätöksentekijät ovat Data Business Forum 2020 -tapahtuman osallistujia.

Vastaajien funktio

 

Vastaajien asema

Vastaajien toimiala

 

 

 

Kyselyyn vastanneet ovat pääosin organisaation ylintä johtoa ja päättäviä tahoja talous-, kehitys-, tietohallinto- ja HR -tehtävissä. Lähes 70% vastaajista ovat johtoryhmän jäseniä.

Eri toimialat ovat laajasti edustettuna; kyselyyn on vastannut mm. julkisen hallinnon, terveys- ja sosiaalipalveluiden, koulutussektorin sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnan edustajia.

 

 

 

 

40%:lla vastaajista on käytössään yli miljoonan euron kehitysbudjetti ensi vuodelle. Kaikki vastaajat ovat mukana päätöksenteossa organisaatiossaan.

Vuosittainen kehityshankkeisiin käytettävissä oleva budjetti

 

 

 

Jopa lähes 90% vastaajista nimeää tekoälyn & robotiikan hankkeet organisaationsa ajankohtaisimmiksi hankkeiksi. Seuraavaksi nousee analytiikka – 80% vastaajista fokusoi analytiikan hankkeisiin lähitulevaisuudessa. Myös tietoturva-, taloushallinto- ja IT-hankkeet ovat noin 50%:lla vastaajista ajankohtaisia myös lähitulevaisuudessa.

Mitkä seuraavista teemoista ovat ajankohtaisia seuraavan 1-3 vuoden aikana?

GET INSIDE! Tekoäly & robotiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

 

 

 

Tekoälyn ja robotiikan hankkeista ajankohtaisimmaksi nousevat selkeästi RPA ja älykäs automaatio. Myös botit, koneoppiminen, pilvipalvelut sekä algoritmihankkeet ovat työnalla noin puolella vastaajista.

 

 

 

Tekoäly & robotiikka hankkeiden kanssa ollaan vielä alkutekijöissä – Hankkeita on startattu, mutta keskimäärin vastaajat kokevat olevansa vielä lähtökuopissa niiden kanssa.

Pisimmällä vastaajat ovat ohjelmointihankkeissa (keskimäärin 1,9 asteikolla 1-5). Botit ja koneoppimisen hankkeet ovat huonoiten hallussa niistä hankkeista, jotka vastaajat nostivat yritykselleen ajankohtaisimmiksi tulevina vuosina.

GET INSIDE! Tekoäly & robotiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa

0 – Aihe ei ole ajankohtainen 1 – Olemme lähtökuopissa 5 – Todella pitkälle viritetty

GET INSIDE! Analytiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

 

 

Analysoinnin hankkeista panostetaan erityisesti datan visualisointiin ja raportointiin. Lisäksi reaaliaikainen ja ennustava analytiikka ovat suurimmalla osalla vastaajista fokuksessa.

 

 

Analysoinnin hankkeissa vastaajat kokevat olevansa keskimäärin hieman pidemmällä kuin tekoäly & robotiikka hankkeissaan.

Datan hallinta, analysointi, visualisointi ja raportoin hankkeet ovat pisimmälle vietyjä, kun taas reaaliaikaisen ja ennustavan analytiikan kanssa vastaajat ovat keskimäärin hyvin alkutekijöissä.

GET INSIDE! Analytiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa

0 – Aihe ei ole ajankohtainen 1 – Olemme lähtökuopissa 5 – Todella pitkälle viritetty

GET INSIDE! IT: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

 

 

IT:n kehitysprojekteista nousee selkeästi kolme isoa kehityskohdetta – digitaaliset palvelut, prosessien automatisointi sekä integraatiot. Lähes kaikki vastaajat panostavat digitaalisten palveluiden kehittämiseen myös tulevina vuosia. Prosessien automatisointi ja integraatiot ovat työnalla yli 80% vastaajista.

Myös CRM -järjestelmät ja API-rajapinnat ovat lähivuosina fokuksessa noin 50%:lla vastaajista.

GET INSIDE! Taloushallinto: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

 

 

 

Taloushallinnon digitalisointi on ajankohtainen teema lähes 90%:lla organisaatioista. Taloushallinnon automatisointi on työnalla 60% vastaajista ja lisäksi raportoinnin ratkaisut sekä talouden ennustaminen ovat kehityksen alla yli puolella vastaajista.

 

 

 

Digitalisoinnin hankkeet ovat jo suurilta osin käynnissä (ka 2,1/5). Vastaajista ainoastaan 8% kertoi taloushallinnon digitalisoinnin olevan todella pitkälle viritettyä organisaatiossaan, loput arvioivat olevansa kehitysasteikolla 1-3/5.

Myös talouspalveluiden automatisoinnin kanssa ollaan suurimmassa osassa organisaatioista alkutekijöissä, yli 80% vastaajista arvioi olevansa asteikolla 1-2/5.

GET INSIDE! Taloushallinto: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa

0 – Aihe ei ole ajankohtainen 1 – Olemme lähtökuopissa 5 – Todella pitkälle viritetty

GET INSIDE! Tietoturva: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

 

 

Tietoturvahankkeet ovat luonnollisesi hyvin tapetilla suurimmassa osassa organisaatioista. Erityisesti pilvipalveluiden ja datan turvallisuus sekä digitaalinen tunnistautuminen nousevat vastaajien keskuudessa.

Myös tietomurtojen torjuminen ja verkkojen turvallisuus ovat edelleen ajankohtaisia  – yli 70% fokusoivat näihin myös tulevaisuudessa.

 

 

 

Pisimmällä vastaajien keskuudessa ollaan turvallisuus hankkeissa; verkkojen, datan ja pilvipalveluiden turvallisuus hankkeissa vastaajat arvioivat olevansa keskimäärin asteikolla 3 (asteikolla 0- 5). Vastaajista kuitenkin vain 10% arvioivat turvallisuushankkeidensa olevan todella pitkälle viritettyjä – kehitettävää on siis yhä.

GET INSIDE! Tietoturva: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa

0 – Aihe ei ole ajankohtainen 1 – Olemme lähtökuopissa 5 – Todella pitkälle viritetty

Professio – myynnin kasvun paras kaveri.

Kumppanina pääset vaikuttamaan suoraan sinulle tärkeimpiin päättäjiin.

10. JOULUKUU | Wanha Satama, Helsinki

 

Creating data-driven business.

+300 OSALLISTUJAA

Suomen suurimpien yritysten ja julkisen sektorin digi- ja liiketoimintajohto:

 • Toimitusjohtaja, liiketoimintajohtaja
 • CIO, CDO
 • Kehitysjohtaja
 • Talousjohtaja

3 ISOA TEEMAA

 • Tekoäly
 • Automaatio
 • Analytiikka

TAPAHTUMAKUMPPANINA

 • Tapaat päättäjät valtakunnallisesti one-to-one -tapaamisissa
 • Pääset puhumaan vaikuttavasti kohdennetulle päättäjäjoukolle
 • Kohdennettu näkyvyys markkinoinnissa
 • Yli 200 ilmoittautunutta päättäjää jo nyt – kysy osallistujaprofiilia

Ota yhteyttä!

Mietitään teille sopivin kumppanuusratkaisu.

Jätä yhteystietosi alle, olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!